پیام تسلیت دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق انجینرعزیزبا درد واندوه فراوان اطلاع حاصل کردیم که یکی از شخصیت های برجسته سیاسی ـ اجتماعی و از پیشکسوتان جنبش ترقیخواهی کشور، خدمتگزار صادق ملت و میهن رفیق انجنیرعزیز سابق معاون صدراعظم جمهوری افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند.
انالله انا الیه راجعون
زنده یاد رفیق انجینر عزیز یکی از فرزندان صدیق و با احساس سرزمین ما و از کدرهای برجسته علمی کشوربود که از سالها قبل راه مبارزه در راه سعادت وتعالی انسان زحتمکش را برگزیده و در پست های مختلف دولتی همچو شاروالی کابل، امریت سیلوها، ولایت بلخ، وزیرصنایع خفیفه ، وزیرپلان، وزیرترانسپورت، سفارت کبرای افغانستان درچکسلواکیا و تا سطح معاونیت صدارت کشور ایفای وظیفه نمودند.ایشان در شرایط دشوار حاکمیت مردمی درکشورنه فقط از طراحان که از مدیران وخدمتگزاران پرتلاش عرصه اقتصادی وتولیدی وطن ما نیزبودند که وظایف محوله خویش را با درایت وصداقت تمام اجرا نموده ، و در حین حال از کار روشنگرانه سیاسی و اندیشه وحدت و همدلی میان نیروهای مترقی کشور فارغ نبودند.
دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان درگذشت این شخصیت مردمی و وطندوست را به خانواده ، دوستان ،رفقا و همرزمان ایشان و همه رهروان راه سعادت و ترقی میهن تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم بزرگوار آرامش روح و به بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا می نماید.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد!


با احترام
پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۳۰۰۸