تدویر جلسه شورای ولایتی پروان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای ولایتی پروان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ ۲۷ اسد سال جاری تحت اجندای معین دایرگردید .
در جلسه رفیق استاد محمد صابر سروری رییس شورای ولایتی پروان در مورد ارزش و اهمیت کنگره ، مصوبات کنگره ، پیام ها و چشم دیدهای خود را باشرکت کننده گان جلسه شریک نمود،
جلسه پشتیبانی خود را از مصوبات کنگره اعلان نموده ، از انتخاب رییس و معاونین ، تصویب اساسنامه و برنامه، بیرق ، لوگو( نشان ) ، انتخاب اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا ، پیام ها و قطعنامه کنگره پشتیبانی قاطع خود را اعلان و فیصله نمودند تا شورای ولایتی را فعال تر نموده ، پذیرش به صفوف حزب و تصفیه امورمالی را در سرلوحه وظایف خود قرار دهند .
جلسه در فضای وحدت و همدلی خاتمه یافت .

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ)

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018