شهرکابل ، ۲۵ اسد ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن  الرحیم

 

هموطنان عزیز وگرامی !

سربازان، افسران وجنرالان قهرمان و وطندوست کشور!

رفقا و دوستان عزیز !

مسرت فراوان داریم  که  بمناسبت نودونهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان سربلند وتاریخی ، بهترین تبریکات وشادباش های دوستانه وصمیمانه خود را به نماینده گی  از اعضای وطندوست ومردم دوست حزب ملی ترقی مردم افغانستان به فرد فرد شما، تقدیم می نماییم.

تاریخ ۲۸ اسد برای تمام مردم افغانستان روز پرافتخار وبه یادماندنی بوده که هم دیروز، امروزو هم فردا، از آن با شکوه خاصی تجلیل بعمل آورده ومی آورند.

تجلیل ازاین روزتاریخی از مبارزات ،قهرمانی ها وفداکاری های مردم وطندوست افغانستان به خصوص مبارزین ملی وقهرمانان راه آزادی واستقلال کشوربوده که در راه کسب آزادی واستقلال ، این آرمان بزرگ وتاریخی مردم ما از خود تبارز داده و برای خلق های کشور تحت ستم واستبداد استعمارکهن آسیایی ، الهام بخش بوده است .

قهرمانان راه آزادی واستقلال افغانستان درسه نبرد آزادی خواهانه، مانند وزیرمحمداکبرخان ، نایب امین الله خان لوگری ، میرمسجدی خان کوهدامنی ، ملامشک عالم اندر، محمد عثمان خان پروانی ، محمد جان خان وردک ، و قوماندانان جبهات جنگ افغان انگلیس چون ستاره گان درخشانی هستند که همیشه درآسمان تاریخ پرافتخارما، زیبا درخشیده و می درخشند.

تاریخ ۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشور رشادت ، قهرمانی واندیشه های استقلال طلبانه ، آزادی خواهانه وترقی خواهانه شاه امان الله خان پادشاه مترقی ودموکرات افغانستان پیوند ناگسستنی وتاریخی دارد که با استرداد استقلال کشور، تاریخ افغانستان را وارد مرحله نوین ساخت .

اصلاحات وتحولات دموکراتیک زمان شاه امان الله خان  از خواست ونیازهای اساسی مردم وکشور ما محسوب می گردید اما باتاسف که ارتجاع داخلی واستعمار کهن ،توان تحمل پذیرش آن را نداشتند ودرصدد شکست وناکامی این تحولات و اصلاحات ، برآمدند ومانع تحقق آن وعامل عقبمانی دیرین وگسترده کشورما گردیدند.

گذشت ۹۹ سال برای ترقی وپیشرفت افغانستان با داشتن امکانات مادی ومعنوی ، زمان کافی ومناسبی بوده میتواند اما نبود نظام های دموکراتیک ونبود برنامه های اقتصادی واجتماعی برپایه خواست ها ونیازهای مردم وکشورباعث گردید تا افغانستان درگروعقب مانی گسترده باقی بماند که امروز جهل وعقب مانی دو دشمن بزرگیست که دربرابر مردم وکشور ما قرار دارد ومستلزم مبارزه جدی، دوامدار ومشترک ما میباشد.

مردم شریف افغانستان !

کشورما درشرایط پیچیده وبغرنج سیاسی ،نظامی ،اقتصادی واجتماعی قراردارد. ناامنی ها جنگ خشونت ،جرایم سازمان یافته ،تروریزم ومواد مخدر که سالهاست از بیرون مرزهای افغانستان حمایت می شود. جامعه و زنده گی مردم ما را شدیدأ تهدید می نماید. وحزب ما ازنیروهای امنیتی ودفاعی کشور که درراه دفاع ازمردم وکشور ، شجاعانه دفاع می کنند حمایت می نماید.

حزب ما برای تامین صلح سراسری ، عادلانه وپایدار درکشور برای ختم جنگ وخون ریزی بیشتر مردم تلاش نموده واز تمام اقداماتی که منتج به ختم جنگ وتامین صلح عادلانه درکشور گردد، حمایت می نماید.

اخیرأ کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان موفقانه وباشکوه درشهرکابل دایر گردید دراین کنگره تاریخی مهم ترین واساسی ترین مسایل که باسرنوشت مردم وجامعه ما پیوند دارد ، مورد تصویب قرارگرفت . وپیام این کنگره عنوانی  مردم شریف ونجیب  افغانستان نیز صادر گردید وحزب ما دراین پیام یکبار دیگر تصریح نمود که  دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی، حفظ منافع ملی ، وحدت ملی، ترقی وپیشرفت  کشور و بهبود حیات اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مردم درصدر وظایف حزب ما قرار دارد .

درپیام حزب ملی ترقی مردم افغانستان عنوانی نیروهای ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشور آمده که اتحاد همبستگی و وحدت احزاب وسازمان های ترقی خواه کشور از خواست جدی شرایط کنونی کشور محسوب می شود وحزب ما برای ارایه پاسخ مثبت به این خواست تاریخی آماده گی کامل داشته وبه تلاش های صادقانه خود درین راه ادامه می دهد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب ترقی ، پیشرفت ،صلح وسازنده گی بوده وبه همه مردم افغانستان تعلق داشته وخدمت صادقانه  به مردم کشور را افتخار خود می داند.

دراخیر یکبار دیگر سالگرد استرداد استقلال را به همه هموطنان جنگ دیده ورنج کشیده ازصمیم قلب تبریک وتهنیت عرض میداریم .

زنده باد افغانستان عزیز!

فرخنده باد نودونهمین سالگرد استقلال کشور!

                             

                    

با احترام

پوهاند دکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان