اعلامیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

در مورد حمله تروریستی به یک مرکزآموزشی درشهرکابل

 

با تاسف فرآوان اطلاع یافتیم که عصرروزچهارشنبه مورخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷ مرکز آموزشی وآماده گی کانکور که درآن شماری زیادی از جوانان درناحیه (۱۸) شهرکابل مصروف آموزش جهت آماده گی برای کانکور بودند، مورد حمله تروریستی قرارگرفت که ازاثرآن شماری ازجوانان شهید ومجروح گردیدند.

درحالیکه این جوانان فقط مصروف فراگیری آموزش علم ودانش بودند وآمده بودند تا بیآموزند. حمله تروریستی به این مرکز آموزشی ، نشان دهنده دانش ستیزی ، معارف ستیزی و دشمنی آشکار تروریستان باعلم ودانش وتلاش آنها در حمایت ازجهل وعقب مانی میباشد.

ارگان های امنیتی وکشفی کشورمسوولیت دارند تا توطیه ها ودسایس دشمنان مردم را به موقع کشف ، وازمال وجان مردم حفاظت نمایند. که کم کاری وبی توجهی شان از مسوولیت های آنها نمی کاهد.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان انجام این جنایت را نه تنها دشمنی با نسل جوان وآینده سازان کشور می داند؛ بلکه آن را دشمنی آشکار باعلم ومعارف دانسته وآنرا شدیدأ محکوم می نماید.

برای شهدا این حادثه المناک از بارگاه خداوند(ج) بهشت برین ، برای مجروحین شفای عاجل آرزو؛ و مراتب همدری خود را با خانواده های داغدارابراز میدارد.

 

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

کال ، ۲۵ اسد ۱۳۹۷