اعلامیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

درمورد حوادث خونین شهرغزنی

 

شهر کابل ، ۲۴ اسد  ۱۳۹۷

 

هموطنان عزیز وزجرکشیده !

طوریکه درجریان قرار دارید اخیرأ شهرباستانی غزنی مورد تهاجم  جنایت کارانه وتروریستی طالبان وهمدستان شان به حمایت استخبارات بدنام منطقه ، قرارگرفت . این حملات تروریستی وحشیانه  ، کشتار بیرحمانه مردم و تخریب ملکیت های عامه را درپی داشته ودراثر این حملات ، شماری از مردمان ملکی ونیروهای ملی دفاعی امنیتی کشور شهید ومجروح گردیده ، و به مردم  وتاسیسات عامه خسارات بزرگ وارد شده است .

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان  این حملات تروریستی و جنایت کارانه دشمنان کشورومردم ما را درشهرغزنی شدیدأ محکوم می نماید، و خاطرنشان می سازد که این گونه حملات تروریستی و ظالمانه نیروهای وحشی همیشه مردمان ملکی و تاسیسات عامه راهدف قرارمیدهد که خلاف ارزش های اسلامی ، ملی ، اخلاقی وکرامت انسانی میباشد.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان همدری وغمشریکی خود را با مردم شریف غزنی نیروهای  امنیتی  و دفاعی کشور ابراز میدارد.

حزب ما بی توجهی دولت ومقامات مسوول دولتی را دررابطه به عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه  و جلوگیری  از حملات درشهرغزنی وسایر نقاط که بارها  تکرار شده  انتقاد نموده ؛ خاطرنشان میسازد که طبق قانون اساسی ج.ا. ا  تامین وحفظ امنیت مردم یکی از وظایف حکومت به شمارمیرود که باید بادقت ومسوولیت وظایف خویش را دراین زمینه انجام دهند

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای شهدای حادثه المناک شهرغزنی ازبارگاه خداوند بزرگ بهشت برین؛ وبرای مجروحین آن شفای عاجل آرزو مینماید.

 

بااحترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان