پیام همدردی بنیاد فرهنگی اوستا

به مناسبت درگذشت هنرمند پرتلاش کشورمحترم ف.عبادی

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت محترم ف عبادی را بدست آوردیم.

محترم ف. عبادی از شمارهنرمندان برازنده هنر تمثیلی کشوربوده ، و زنده گی پربارخویش را وقف تیاتر، سینما و برنامه های هنری رادیو نمود. زنده یاد ف. عبادی ، با هنرنمایی در صد ها نمایش تیاتری و ده ها فیلم هنری ؛ پیگیرانه کوشید تا هنر را با زنده گی پیوند داده ، و از آن منحیث حربه ایی در برابر نابسامانی های اجتماعی، ظلم و بی داد استفاده نماید.

درآن سالهای که هنر و هنرمند  به ویژه هنر تیاتر درکشورمورد توجه دولت و مردم قرارداشت، با استواری در راه تعالی هنر، از جمله هنر تیاتر و سیمنا تلاش ؛ و در این راه  ازهیچ زحمتی فروگذاشت نکرد. برای همین هم مورد توجه و ستایش هنردوستان، دولت و جامعه قرارگرفته و موفق به دریافت جوایزهنری گردید.

ما شاهد آنیم که  دوست گران ارج  ف. عبادی ، درشرایط دشوارمهاجرت نیز آرام ننشسته و منحیث هنرمند توانا و شناخته شده به فعالیت های فرهنگی وهنری دست یازیده ، و با هنرنمایی در ده ها برنامه و نشست فرهنگی برای جامعه مهاجر افغان دراتریش  و اتریشی ها توجه و احترام دیگران را نسبت به خود جلب نمود. هنر و شخصیت هنری ف. عبادی  پیوسته مورد احترام مردم و هواخوهانش قرارمی گرفت.

درگذشت این  دوست و هنرمند پرتلاش و مبتکر را به جامعه فرهنگی کشور، خانواده و همه بسته گان داغدار، دوستداران و ارادتمندان ایشان تسلیت گفته ، برای بازمانده گان معزز صبرو شکیبایی آرزو داریم.

 

روحش در آرامش ، و یادش همیش باد !

 پوهنمل دکتراسد محسن زاده ، رییس بنیاد فرهنگی اوستا

 

اتریش ، ۱۹ می ۲۰۱۷

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۹۰۵

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018