پیام همدردی وغمشریکی شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا  

 

باردیگر جرس قافله مرگ به صدا آمد و اینبار هنرمند رسالتمند و شناخته شده کشور ما فضل الحق عبادی را همسفر خویش ساخت .

روحش شاد و یادش گرامی باد !

فضل الحق عبادی چهره درخشانی از جهان هنر تمثیل و تیاتر میباشد که کار ها و آفریده های هنری اش مانده گار و نقشش در سینمای تازه کار ، برنامه های تلویزیونی و نمایشات تیاتری کشور ما به یادماندنی است .او به رسالت هنر و به ویژه هنر تمثیل باور راستین و آتشین داشت و با قبول دشواری های فراوان و عشق بی پایان از راه عرضه بیدریغ هنر خویش در بیداری و اصلاح جامعه کوشید و مشعل روشنگری را فروزنده نگهداشت.او در دیار غربت هم  این کار را مینمود  و لحظه ای در معرفی وارتقا فرهنگ خود فرو گذاشت نکرد . افسوس و صد افسوس که درد جانکاهی بسراغش رسید ونیرو و توانش را ربود . عبادی در واپسین لحظات زنده گی خوش آرزو داشت تا یکجا با تعدادی از هنرپروران افغان در اتریش برنامه های نو تمثیلی را اجرا و برای هموطنان خود تقدیم نماید. دریغا که این خواستش نیز برآورده نگردید و او بسیار زود رخت سفربست.

شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا  درگذشت دردناک عبادی را فقدان بزرگی برای جامعه فرهنگی و همه روشنفکران کشور تلقی نموده ؛ و خود را دراین سوگ عظیم با خانواده و همه وابستگانش شریک میداند .

با ابراز مراتب تسلیت و همدردی به اعضای خانواده ، دوستان و هواداران هنرش برای همه بازمانده گانش شکیبایی و برده باری فراوان آرزو می نماییم . 

بهشت برین جایش باد !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا

ویانا

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۰۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018