راه اندازی محفل با شکوه به پیشواز از روز جهانی زن

 

گزارشگر: یاسمین همسنگر*

 

بتاریخ سوم مارچ ۲۰۱۸ ترسایی محفل با شکوهی ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و به همکاری انجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن و با اشتراک وسیع زنان از نقاط مختلف در شهر آرنهم کشور شاهی هالند راه اندازی گردید.

محفل که توسط یاسمین همسنگر سکرتر مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند گرداننده گی میشد،ابتدا بانو سهیلا زحمت رییس شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن صحبتی این روز خجسته را به همه زنان تبریک و تهنیت گفته پیرامون ارزش واهمیت روز جهانی زن نکاتی را بیان داشت.

وی در ادامه صحبت هایش ازکارکرد های شورا جهت تجلیل از روز جهانی زن، راه اندازی نشست ها بخاطر تبادل تجارب با زنان کشورهای دیگر، تدویر کنفرانس ها وسمینارها دررابطه به محو خشونت علیه زنان، شرکت هیات رهبری درمحافل مختلف فرهنگی اتحادیه های انجمن های افغانها درهالند وانجمن شهر آرنهم نیز یادآوری نمود.

خانم سهیلا زحمت در اخیر سخنان خویش از سهم گیری فعال هیات های رهبری و فعالین شورای سراسری زنان افغان درهالند وانجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی آن که دربرگزاری این محفل با شکوه زحمت کشیده بودند اظهار سپاس نمود.

بعدا پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان توسط خانم زلیخا پوپل معاون همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

در ادامه محفل خانم زرغونه ولی شاعر و نویسنده وگوینده موفق تلویزیون جهانی بهار، ضمن صحبتی دررابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن سروده خویش را به خوانش گرفت که با استقبال گرم حاضرین روبرو گردید.متعاقبا پیام شاد باش ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها در هالند توسط خانم ناهید علومی سکرترمسوول این اتحادیه به مناست روز جهانی زن خوانده شد.

همچنان خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند ومسوول انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ضمن عرض تبریکی روزجهانی  زن شعری را به خوانش گرفت که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

درجریان محفل خانم رویا منگل نیز در رابطه به روز جهانی زن صحبت نمود.محفل با صرف غذا وکنسرت جالب هنرمند محبوب وخوش آواز کشورنجیم نیکزاد در اوج احساسات حاضرین به پایان رسید.

 * سکرتر مسوول همایش اروپایی وشورای سراسری زنان افغان در هالند

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۳