مراسم یاد بود از کارکردهای پنجاه ساله ای زنده یاد رفیق عبدالکریم کیهان

 

ویانا  ـ اتریش

گزارشگر: بامداد

 بروز بیستم ماه جنوری سال روان ترسایی گردهمایی باشکوهی بمناسبت درگذشت و قدردانی از کارکردهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی روانشاد عبدالکریم کیهان عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ مرکزی حزب و منشی شورای مردم ولایت کندز، درشهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد . این محفل که در آن شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانی و اتریشی ، انجمن ها ، فلم سازان افغانی ، ژورنالیست های رسانه ها و جوانان پناهنده افغان اشترا ک داشتند، نخست آیاتی از قرآن کریم تلاوت گردید و سپس زند گینامه تصویری رفیق عبدالکریم کیهان به نمایش گذاشته شد. بعد از آن بانو تانیا کیهان دخت فرهیخته استاد به نماینده گی از اعضای خانواده خود اکلیل گلی را در پای نگاره آن فرزانه مرد گذاشت .درادامه برنامه دیپلوم انجینرعمر محسن زاده مسوول اسبق سفارت و نماینده گی دایمی جمهوری افغانستان در اتریش و عضو شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، در باره شخصیت برازنده و کارنامه های درخشان استاد عبدالکریم کیهان سخنرانی نمود. وی در بخشی از بیانیه خود چنین گفت :

« رفیق عبدالکریم کیهان فرزند نیکنام جنبش دموکراتیک و ترقی خواهی افغانستان بود که از آوان جوانی تا واپسین ترین لحظه های زنده گی خود مشعل علم و دانش را در دستان توانمند خود محکم گرفت و از نور پُر فروغ آن راه نسل های جوان و بالنده را روشن ساخت . او آموزگارو اهل معارف بود و می دانست که برای رهایی از چنگال جهل ، تاریک اندیشی و عقب گرایی و نیل به تحولات بزرگ اجتماعی پیش از همه لازم است تا توده های مردم و به ویژه نسل های جوان از راه معرفت و آموزش به خود اگاهی و بیداری برسند ، خود و جامعه خود را بشناسند و با گزینش اهداف تجددطلبانه ، ترقی خواهانه و داد خواهانه در شاهراه تمدن ، خوشبختی و آزادی واقعی گام نهند. کیهان بدرستی دریافته بود که آزادی راستین مردم در ارتقا وشگوفانی فرهنگ آن قرار دارد و انسان فرهیخته بیشتر از دیگران به مزایای زنده گی و معنای آزادی پی می برد . از این رو او فرهنگی شد و به پهنه گسترده علوم روی آورد ....

کیهان مرد اندیشه و عمل بود وسالیان درازی در خدمت معارف کشور قرارداشت.او تاریخ و فرهنگ کشور خود را توضیح می داد و با قلم توانای خود مقالاتی فراوانی که زیب دهنده مشهورترین روزنامه ها و جراید پُرخوانش کشور بودند می نوشت. باری از استبداد و بی عدالتی سخن میگفت و باری در باره نقش زن در زنده گی می نوشت ، و گاهی هم واژه زیبایی را درهنرو فرهنگ بیان می نمود . او بی عدالتی را زاده مناسبات غیرعادلانه اجتماعی می دانست و خشونت در برابر زنان را سخت نکوهش می کرد. کیهان بارها موقف زن را از نگاه  قرآن، تاریخ، جامعه و فرهنگ به بررسی میگرفت و یکی ازعلل اساسی خشونت را درمحرومیت ، عقب مانده گی و نبود اگاهی و آموزش همگانی میدانست. کیهان همچنان راه نجات از تاریک بینی و عقب گرایی را در تعمیم ، نهادینه ساختن و گسترش همه جانبه دموکراسی میدید ...او باورداشت که عدالت ریشه دموکراسی را آبیاری میکند و در این زمینه رعایت حقوق مردم از اساسی ترین اصول و ارزش های این نظام مردم سالار است. استاد دانشوردرمقالات و تحلیل های سیاسی خود بارها اذعان نموده بود که مردمان کشورهای عقب مانده بخاطر حق اشتراک در امور زنده گی شان از ته دل خواستار دموکراسی اند ... کیهان روزنامه نگار به نقش مطبوعات در تنویر افکار عامه اگاه بود و از همین رو از همه ارگان های نشراتی احزاب سیاسی و همه رسانه های کشور می طلبید که در دفاع از حقوق مردم قرارداشته ، اعمال مخالف منافع ملی را افشا ؛ و رفتار و کردار حاکمان قدرت را در معرض قضاوت مردم قرار دهند .او از همه قلم بدستان رسالتمند تقاضا می نمود که قاطعانه در ضدیت با تعصبات قومی ، زبانی ، نژادی ، قبیله وی ، مذهبی ، سمتگرایی ، برتری جویی و محل پرستی قرار گیرند و مسوولیت عظیم خود را در حفظ وحدت ملی و منافع علیای کشور انجام دهند. او خود در این راه به الگویی مبدل گردیده بود و در آثار پژوهشی خود سخت به معرفی تاریخ مشترک وپُرافتخار کشور عزیزما می پرداخت. یکی از این آثار کتاب «  ولایت کندز در گذرگاه تاریخ » است که گذشته پایتخت قدیم تخارستان و رابطه تنگاتنگ آنرا با « سرزمین هزار شهر » یا « باختر باستانی » بیان میدارد ....او که زنده گی را هنر، و هنر را زنده گی می دانست در طول همه عمر خود هنرمندانه زیست و هدفمندانه زنده گی کرد . رفیق کیهان بخاطر مردم و نسل های بالنده و آینده کشور کارکرد و میراث گرانبهایی از اندیشه های ناب ، تجارب پُرارزش سیاسی و فرهنگی ، و وصایای نیکو به جا گذاشت .دریغا که این مرد سیاست ، ادب و فرهنگ دیگر در جمع ما نیست و نبود فزیکی اش را سخت احساس میکنیم .هر چند باغستان ادب و فرهنگ و جنبش سیاسی ما نخل تنومندی را از دست داد، ولی در این کشتزار تشنه لب هزاران جوانه ای سربلند خواهند کرد که کیهان دانه های آنرا غرس نموده و باغبان تاریخ آنها را آب خواهد داد . آنان چراغی را بدست خواهند گرفت که کیهان همانند سایر مبارزان راه مردم و فرهنگیان روشن کرده است .در هرلمعه آن نور کیهان زنده و یادش گرامی خواهد بود . رفقا و حزب پرافتخارش ، مردم و جامعه فرهنگی وطن او را هرگز فراموش نخواهد کرد».

 

 

پس از این سخنرانی محترمه هیرتا مارگریت هابسبورگ ـ لوترینگن به نماینده گی از « انجمن حمایت از صلح ـ شعله صلح » صحبت نموده و از تأثیر بزرگ تربیتی استاد بردخت فرزانه اش تانیا کیهان که ژورنالیست ورزیده و فعال اجتماعی است یاد آوری کرد .او خاطر نشان ساخت که جهانبینی عبدالکریم کیهان با ایده الهای همه بشریت ، به ویژه با همی و همزیستی بین المللی ، تلاش دسته جمعی بخاطرتامین صلح جهانی و تبادل فرهنگی برای نزدیکی هرچه بیشتر خلق ها همسانی دارد .

سپس محترم اڅک یکی از روشنفکران مقیم ویانا زندگینامه استاد کیهان را به زبان پشتو به  خوانش گرفت .

در پایان  گردهمآیی « مراسم یاد بود از کارکردهای پنجاه ساله زنده یاد عبدالکریم کیهان » که از سوی گرداننده گان با اشعار و و جیزه هایی به زبان های دری و الما نی همراهی می گردید اشتراک کننده گان به مشاهده البوم تصویرها ، کلکسیون های روزنامه های هیواد ، انیس ، راه آینده و ... ، کتاب « ولایت کندز در گذرگاه تاریخ » و برخی یاد گارهای دیگر رفیق کیهان پرداختند و درکتاب تسلیت پیام های همدردی خود را درج نمودند .

 

   بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۱