پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت آغاز سال نو ۲۰۱۸ ترسایی

 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نو عیسوی ۲۰۱۷ را به همه هموطنان که  زنده گی شان در خارج کشور با تقویم ترسایی گره خورده است، هم مسلکان ارجمند و خانواده های شان و همچنان تمامی مردمان که حلول  سال نو ۲۰۱۷ عیسوی را تجلیل  و گرامی میدارند، تبریک و تهنیت میگوید.

ما در شرایط بطرف ختم سال ۲۰۱۷ عیسوی میرویم که  در این سال هزاران پناهنده هموطن ما  در کشور های اروپائی در حالت بی سرنوشتی بسر میبرند. تعدادی هم بخاطر رد تقاضا های پناهنده گی شان و تهدید به بر گشت جبری به افغانستان نا امن  در ترس و وحشت روانی قرار دارند. با کمال تاٌسف سیاست های سختگیرانه دول اروپائی و چشم پوشی شان از شرایط وخیم  وحشتناک در افغانستان، نان و خواب را بکام شان تلخ ساخته است. در یک سال گذشته ما همچنان شاهد برگشتاندن عاری از احساس بشری جبری هموطنان مظلوم ما از کشور های مانند المان، سویدن و تعداد دیگر به افغانستان بوده ایم.

همان طوریکه ما سال ۲۰۱۷ را با بد ترین و وحشیانه ترین جرایم ضد بشری و ضد اسلامی طالبان و داعشیان آغاز و ادامه دادیم، در آخرین روز ختم این سال وحشیان داعشی که دیگر نمی توان آنان را افغان ومسلمان نامید، با یک عمل دیگر ضد بشری بیش از ۴۰ هموطن ما را در یک مرکز فرهنگی شهید و دهای دیگر را مجروح ساختند.

کشور افغانستان  نا امن ترین کشور دچار جنگ  ،همراه با وحشیانه ترین واقعیات کشتار  مردمان ملکی ، بی ثباتی ، تهدید ، تبعیض مذهبی، سیاسی و تعلقیت های گروهی می باشد که اجبارآ مردم ترک دیار و وطن آبایی می کنند و سرنوشت خود را با انبوه خطرات جانی رقم می زنند.

با تااسف عمیق در سال ۲۰۱۷ چندین واقعات جنائی مانند قتل، تجاوز و دیگر جرایم خلاف اخلاق و فرهنگ انسانی توسط تعداد انگشت شمار افراد با منشا افغانی، حیثیت و مقام با عزت هموطنان با شرافت ما را در جوامع اروپایی متاٌثر ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث مدافع حقوق حقه تمام افغانان و بر اساس اهداف و خط دفاع از وطن و هموطن پیوسته صدای رسای خویشرا  با پیام ها و اعلامیه هایخویش  در دفاع از حقوق هموطنان ما در کشور های اروپائی ، اخصاٌ پناهجویان افغان  ، مساٌله قطع دیپورت های اجباری افغانان بلند نموده است که در مورد   نامه های را به مقامات رسمی ازسال نموده  و پیرامون این معضله بزرگ مراتب تشویش خویش را ابراز و نقاط نظر خویش را در آن ارایه نموده است. انجمن  عطف توجه جدی مقامات را در مورد خواستار گردیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در  اروپا با تمام امکانات دست داشته این اهداف خویش را در سال آینده نیز  بر بنیاد حب مسلک و  وطن و هموطنی تعقیب خواهد نمود. ما آرزومند یم تا این هدف انسانی و وطنی را یکجا با تمام نهاد های اجتماعی افغانی در کشور های اروپائی بتوانیم پیش بریم تا  با تمام امکانات  دست داشته بالای مقامات حکومتی شان فشارآورده تا با انواع دردها  و رنج های پناه جویان پایان دهند وبه حقوق انسانی شان احترام بگذارند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای خود افتخار بزرگ می داند که در نظر و عمل موقف شرافتمندانه خویش را بر مبنای هموطنی ، حب وطن و دید بلااستثنا و بدون هرگونه تمایلات تبعیض طلبانه وفاق شکن و ضد همبسته گی ملی ، متبارز ساخته و این موقف خویش را استوار و خلل ناپذیر  ادامه خواهد داد.

در حالی که در شرایط دشوار کنونی ضعف و ناکارایی دولتمداران کنونی و وابسته به غیر را نمی توان با دوانگشت پنهان نمود، انجمن موثر ترین راه برون رفت از وضع ناهنجارکنونی و تفوق بر معضلات را درحاکمیت قانون و تطبیق بالا استثنای عدالت در جامعه افغانی می داند.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا آرزومند است که سال ۲۰۱۸ سال فروکش شدن معضلات هموطنان پناه جوی ما و سال پر از موفقیت و سعادت برای تمامی هموطنان ما در همه کشورهای دیگر و ختم جنگ و آلام و مصایب ناشی از آن در کشور عزیزما  افغانستان باشد.

 بااحترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

۳۱ دسامبر۲۰۱۷

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۱۱۲