بیانیه  شورای جهانی صلح در رابطه با انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس

 

شورای جهانی صلح تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم   بیت المقدس ) بعنوان پایتخت اسراییل و انتقال سفارت امریکا از تل اویو به اورشلیم را به شدت محکوم می کند.

تصمیم امریکا نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل  متحد در باره وضعیت شهر بعنوان بخشی از سرزمین های اشغال شده فلسطینی است . این تصمیم اثبات طرف داری رهبر امپریالیست های جهان و حمایت آشکار او از اشغال اسراییل و ادامه آن است .

شورای جهانی صلح با شدت به مردم صلح  دوست جهان اعلام می کند این فرمان تلاش برای تغییر حقایق در بستری یک سویه و دلخواهانه است . وضعیت کل خاورمیانه در صورتی که امریکا بخواهد موضع خود را که گسترش تدریجی میدان جنگ است حفظ نماید ، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

شورای جهانی صلح بر موضع اصولی خود برای راه حل عادلانه و قابل دوام ستیزه با پایان دادن بی درنگ به اشغال فلسطین از سوی اسراییل ؛ و تاسیس و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی در داخل مرزهای پیش از چهارم جونن ۱۹۶۷ ترسایی  به پایتختی بیت المقدس شرقی تاکید می کند. ما خواستار حق بازگشت آواره گان طبق قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل ؛ و آزادی تمام زندانیان سیاسی فلطسینی از زندان های اسراییل هستیم.

ما خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین بعنوان عضو کامل سازمان ملل هستیم !

دبیرخانه شورای جهانی صلح

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۷ـ ۰۹۱۲