اعترافات صدراعظم موقت پاکستان و آلارم* جدید

 

 

شاهد خاقان عباسی نخست ‌وزیر موقت پاکستان و یکی از رهبران بلند پایه حزب مسلم ‌لیگ این کشور اخیراٌ و در آستانه جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراف نمودکه « انتحاری‌های چهارراه زنبق کابل از خط دیورند پاکستان عبور کردند و به افغانستان رفتند و واسطه مملو از مواد انفجاری این انتحاری‌ها هم که در چهارراه زنبق انفجار داده شد،  نیز از پاکستان گذشته و به قلمرو افغانستان رفته است. وی گفته است که این واسطه پیش از این که انفجار داده شود، در یکی از سفارت‌ خانه‌ ها در کابل پارک شده بود. » 
این اولین اعتراف یک مقام بلند پایه پاکستان است که دولت و دستگاه استخبارات انکشور ازموجودیت تروریستان در قلمرو پاکستان آگاهی کامل و در گسیل آنان به افغانستان دخیل است. در حالیکه دستگاه حاکمه و استخبارات این دولت پیش از این هر گونه دخالت و ارسال تروریستان به قلمرو افغانستان را با پررویی و گستاخی مشهود انکار نموده اند. مهمتر این است  که اکنون افشا گردیده است که «  این موتر حامل مواد انفجاری در یکی از سفارت های خارج پارک گردیده بود».
این موضوع بدون شک یک آلارم جدید را مبنی بر همکاری دستگاه استخباراتی پاکستان با تروریستان تنها در ارسال و گسیل آنان به افغانستان محدود باقی نمی ماند بلکه بیان یک همکاری زنجیری میان حامیان تروریرم بین المللی و در سطح مراکز دیپلوماتیک، بیشتر از یک دولت ، در قلب افغانستان ، در وخیم ساختن و متشنج نگهداشتن اوضاع افغانستان ، به صدا می آورد.


انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به کرات در اعلامیه های خویش تاٌکید نموده است که: 

«  پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض می نماید  دولت پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آن کشور به جهان تروریست صادر می کند . پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام ناشده رابا هم پیمان آن کشور(افغانستان) تداوم میدهد.» 
به اتکا بر دلایل و مدارک فوق، کتمان و انکار مقامات پاکستانی از دست داشتن درحمایت، تجهیز و صدور تروریزم مسوولیت اخلاقی (Moral Obligation ) و صداقت دولت و رهبران پاکستان بر تعهدات بین المللی اش  زیر سوال بزرگ قرار گرفته است. ۱

از آنجایی که مطابق کنوانسیون های یاد شده ژنیو: «جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی می شوند و جنایات ضدبشری اعمال پراز قساوت برضد انسان ها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا می نماید، . وقوع « جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری » در افغانستان و در تبانی دستگاه استخبارات پاکستان اظهر من الشمس است، پس موارد الزام حقوقی بر مجرم ، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسول متکی بر موارد زیر وارد شده می تواند:
پاکستان مرکز تروریزم بین المللی.
پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگراندیشان است.
پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشه گان شریر بین المللی است.
دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را درافغانستان مرتکب شده اند.
افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان است.
باید روی این واقعیت تاکید نمود که یک دولت کارا، دستگاه دیپلوماسی مسوول و فعال می تواند رسالت دفاع و دادخواهی از حقوق مردم و وطن را در مقیاس جهان مطرح و به شورای امنیت سازمان ملل متحد عارض گردد. این موقع و فرصت طلایی را در آستانه تدویر جلسات اسامبله عمومی سازمان ملل متحد و اعترافات رسمی صدراعظم موقت پاکستان نباید از دست داد. 
دیگر از کفر ابلیس معروف تر است که پاکستان مرکز تروریزم و دولت آن کشور حامی تروریستان می باشد و به برکت سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس روزتا روز گستاخانه تر عمل می نماید. باید اذعان داشت که در اوضاع وخیم و پیچیده کشور گسیل بیشتر عساکر امریکایی به افغانستان حل مشکل نبوده و نخواهد بود بلکه اتخاذ یک سیاست روشن و شفاف دولت امریکا در برابر دولت پاکستان، به حیث محور شرارت منطقه وی و حمایت و تقویه تروریزم بین المللی، موثرتر خواهد بود.
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با نشر این یاداشت که لینک های اعلامیه قبلی انجمن در آن وجود دارد ، یکبار دیگر توجه تمام نهاد ها و مراجع افغانی و بین المللی را در زمینه معطوف می دارد.


با حرمت

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

۱ ـ " hoqooq.eu/pakistan-220916.pdf:: http://hoqooq.eu/payam-310517.pdf

* زنگ خطر ـ  بامداد

  بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۱۷ـ ۲۴۰۹