زیر بهانه مبارزه با تروریزم 

 

 

گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج

تا  ثــــــــــریا میرود دیــــــــــوار کج

 

 فرهاد

نوزده سال قبل از امروز قوت های نظامی ایالات متحده امریکا و متحدین آن زیر بهانه مبارزه با تروریزم ، مواد مخدر، حکومت داری خوب، احیا و بازسازی، دفاع از حقوق بشر و زن به کشور ما هجوم آورده درین رابطه قلم بدستان ، تحلیلگران، نویسنده گان با نشر هزاران جلد کتاب، مضامین، مقالات، دیدگاه های خویش را بیان داشته اند.

یک تن از قلم بدستان مشهور با افتخار امریکا میشل شو سودو فسکی نویسنده  کتاب در جنگ  امریکا با تروریزم در تحلیل نظم نوین جهانی که در سال ۱۳۸۹ ترجمه و نشر گردیده دیدگاه های خویش را بیان داشته که  نوشتن تمام نظریات آنرا نمیتوانیم در هزارها مضامین و مقالات خدمت خواننده گان گرامی یاد آور شویم

چند مثال مشت نمونه خروار از نوشته ها ازاین قرار است:

اسامه بن لادن بهانه آغاز جنگ صفحه ۳۳ مینویسد دو ماه پیش از یازدهم سپتمبر بن لادن تحت پیگردترین فراری امریکا در بیمارستان امریکایی در دوبی امارات متحده عربی به سبب عفونت مزمن کلیه تحت درمان بود اگر کارگزاران امریکایی قصد اسامه بن لادن را بازداشت کنند  کار همان یکسره میگردند اما آن وقت برای آغاز عملیات گسترده  نظامی در آسیای مرکزی بهانه در دست نداشنتند .

زیر عنوان پشتبانی امریکا از طالبان رسانه های غربی که از بازگو کننده نظریات دولت بوش هسنتد ، طالبان القاعده اسامه بن لادن را تجسم شرارت توصیف میکنند به این نکته نمی پردازند که قدرت گیری طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۶ نتیجه کمک نظامی امریکا بود که از مجرای دستگاه اطلاعاتی نظامی پاکستان فرستاده میشد.

در صحفه ۳۴:

دولت بوش از فرصت استفاده از جنگ با تروریزم بهره برداری کرده تا پایگاه نظامی در چندین جمهوری شوروی پیشین از جمله ازبکستان ، قزاقستان، تاجکستان دایر کند.

 

صحفه ۳۹:

بوش در روزنامه گاردین کاخ سفید بر عزم امریکا در پیگرد تروریست ها تاکید میکرد. وی گفته است مدت ها پیش گفتم که یکی از هدف های ما اینست که آنها را از مخفیگاه شان بیرون بیاوریم و پیاپی دستگیر شان کنیم و همه را بدست بسپاریم. از هر وسیله لازم برای رسیدن به این هدف استفاده میکنیم.

اما بیشتر جنگجویان خارجی هرگز نه بدست عدالت سپرده شدند و نه کار شان به بازداشت و بازجویی.

صحفه ۲۸۶ کتاب متذکره:

وقتی مشرف رییس جمهوری پاکستان هشدار داد که سر افگنده گی از دست دادن حدود شاید هزاران نظامی و ماموران اطلاعاتی پاکستان بقای سیاسی او را به مخاطره می اندازد ، پشتبانی امریکا را در ایجاد پل هوایی برانگیخت در ادامه مینویسد یکی از تحلیل گران گفت که کاخ سفید تصمیم گرفت اجازه ایجاد پل هوایی را صادر کند در واقع این امر به انگیزه حمایت از رهبران پاکستان صورت گرفت.می افزاید که پل هوایی در آن موقع موضوع مهمی بود ، افراد بی شماری که ازمهلکه بیرون برده شدند رهبری طالبان بودند رهبرانی که به پاکستان دلبسته بودند در دولت پس از جنگ افغان بتوانند نقش موثری داشته باشند در ادامه مینویسد از جمله ۸۰۰۰ نفر۳۳۰۰ تن آنها به اتحاد شمال تسلیم داده شد متباقی از جمله دو جنرال پاکستانی از صحنه برده شدند.

مردم میگویند با سپری شدن نوزده سال از واقعه سپتمبر به نسبت انجام بازیهای دوگانه، ریاکارانه سران قصر سفید و متحدین آنها زیر بهانه مبارزه با تروریزم ، مواد مخدر وغیره کشور ما را به یک جهنم به باشنده گان مبدل ساختند.

مبدل شدن کشور به میدان نبرد خصومت ها، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، آزمایش انواع سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی ، ایدیولوژی ها ، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام ، ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان، گسترش جنگ های تحمیلی ، نیابتی از خارج، افزایش فساد، دامن زدن انواع خشونت ها و خصومت ها، مسلط شدن اقتصاد نامشروع ، افزایش فقر، بیکاری، فرار مغز ها و سرمایه، پول شویی، قاچاق اسعار خارجی بخارج کشور ، عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی، مبدل شدن طبابت به تجارت ، میتلا شدن میلیون ها تن به مواد مخدر، هفتاد فیصد به امراض فزیکی و روانی ، نود فیصد زیر خط فقر رنج میبرند، مبتلا شدن میلیونها کودک به سوتغذی و انجام کارهای طاقت فرسا، تشدید قانون ستیزی، مردم ستیزی، فرهنگ ستیزی، زن ستیزی و غیره ثمره بازی های نزده سال گذشته میباشد.

حالاکه ترامپ با کشیدن خط بطلان بالای وعده ها و تعهدات بوش و اوباما روسای جمهور گذشته مذاکرات را با طالبان آغاز نموده مردم امیدوار وعده ها درعمل میباشند.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۴۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020