تامین پروسه صلح به سهم گیری نماینده گان واقعی ملت نیاز دارد!

 

دلـم ز دست دوســتان  دو رنگ تنـگ  است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است. ( بیدل )

 

دردمـنـد

خداوند (ج ) در قرانکریم صلح را خیر خوانده در آیات مقدس خویش به بنده گان خود هدایت داده:

ترجمه :(تمام مومنان باهم برادراند .بین شان صلح کنید) و برای صلح عادلانه نیز هدایت میفرماید 

نیاکان ما نیز گفته اند که خون با خون شسته نمیشود خون را باید با آب پاک شست.

در هفته های اخیر مساله پروسه تامین صلح توجه مردم و جهانیان را بخود جلب نموده نظر به صحبت امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نماینده گان دولت در صورت خواست سران کشور دوبی هر لحظه آماده سفر می باشند.

نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی طالبان نیز ملا عبدالحکیم را در رآس نماینده گان خویش تعین تا به دوبی سفر نماید.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بارها از صلح پایدار حرف زده  وی میگوید هیات ما به یک قوت به دوبی سفر می نماید تا از دست آورد های بیست سال گذشته از جمله نظام جمهوریت ، قانون اساسی، جامعه مدنی، آزادی بیان، زنان و غیره دفاع نمایند.

میافزاید به هیچ وجه حاضر نیستیم که دست آوردهای فوق را قربانی خواست های مخالفین نماییم و به عقب برگردیم.

در حالی که بخاطر رسیدن به اهداف فوق نقش ملت تاثیرگذار بوده اما بازی های رییس جمهور امریکا ملت ما را در سهم گیری از پروسه صلح دور نگهداشته ، آقای ترامپ بخاطر جلب اعتماد مردم امریکا در انتخابات آینده ریاست جمهوری گام هایی را برداشته که کم رنگ شدن نقش ملت ما در پروسه صلح و مسلط شدن زمینه بنیاد گرایی را در کشور مساعد ساخت  .

انجام بازی های فوق خطر آن را بوجود آورده تا یکبار دیگر کشور ما ازاین بیشتر به میدان نبرد خصومت ها، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، آزمایش انواع سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی ، ایده لوژی ها ، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام ، ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان مبدل گردد.

در حالی که مردم ما بیش از چهل سال میشود از ناحیه گسترش جنگ های تحمیلی ، نیابتی از خارج، افزایش فساد، دامن زدن انواع خشونت ها و خصومت ها، مسلط شدن اقتصاد نامشروع ، فقر، بیکاری، فرار مغز ها و سرمایه، پول شویی، قاچاق اسعار خارجی بخارج کشور، عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی، مبدل شدن طبابت به تجارت ، مبتلا شدن میلیونها تن به مواد مخدر، هفتاد فیصد به امراض فزیکی و روانی ، نود فیصد زیر خط فقر رنج می برند.

بخاطر بیرون شدن از وضع موجود از تمام نیروهای سالم اندیش و صلح جو میخواهند صدای اعتراضات خویش را بخاطر رسیدن به یک صلح پایدار واقعی و جلوگیری از بازی های خصمانه دشمنان مردم از طریق وسایل اطلاعات جمعی جامعه مدنی مبارزات مسالمت آمیز در داخل و خارج کشور صدا بلند نمایند.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۸۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020