پاندمی کرونا و مشکلات ناشی از آن

 

دوکتورعبدالولی سمندری*

می خواهم تذکر بدهم که آمار مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ در افغانستان نسبت به کشورهای انکشاف یافته مثل امریکا، انگلستان و سایر کشورها که شماری ملوث شده ها به ویروس کرونا روزانه به هزارها تن مبتلا و تعدای دیگر آنها جان های خود را از دست می دهند درحد بسیار پایین و غیرقابل مقایسه می باشد**. اگرچه باید اذهان نمایم که در کشور ما بالخصوص در ولایات کابل، هرات، بلخ بیمارستان های که به تشخیص ویروس نامبرده اختصاص داده اند در۲۴ ساعت هر کدام ظرفیت تشخیص بیشتر از ۲۰۰ تن را دارا نمی باشند، احتمال زیاد وجود دارد تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ درشهرهای بزرگ‌‌ کشور مخصوصآ کابل بیشتر از آمار باشد که وزارت صحت عامه تاکنون آزمایش گرفته و تشخیص نموده، در بعضی این مراکز گزارش های وجود دارد که به کمبود کیت های تشخیصی ویروس کووید ۱۹ مواجه اند و یاهم در بخشی از این لابراتوار ها نمونه های گرفته شده به موقع انجام نمی شود روزها را در برمی گیرد تا نتایج آن اعلام گردد. بعضآ گزارش وجود دارد نمونه آزمایش یک شخص با کسی دیگری عوض شده یا همچنان ادعا می شود اشخاص دولتی و زورمندان خود و خانواده خود را با فشار دست داشته خود آزمایش ویروس کرونا را انجام می دهند که فرصت برای گرفتن نمونه از اشخاص عادی کشور کمتر مساعد شود و در بعضی حالات این وضعیت سبب خشم مردم شده که به این سبب باعث لت و کوب شماری دوکتوران گردیده است .

قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور و روز های اول اپیدمی آن در افغانستان مبارزه با این ویروس در محراق توجه همه مسوولین قرارداشت، در راس حکومت، وزارت صحت عامه و کمیته های ویژه بخاطر مبارزه با ویروس کووید ۱۹ خیلی جدی بودند، جلسات فوق العاده و متعددی برگزار می شد اما متاسفانه اخرآ یا شاید بدلیل چالش ها سیاسی مبارزه علیه این پدیده را از نظر دور انداخته باشد، اکنون بحث کووید ۱۹ در حکومت و کمیته های آن به سردی مواجه شده است .

همچنان در اوایل شیوع این ویروس به اساس پشنهاد وزارت صحت عامه و منظوری کابینه افغانستان قیود گشت و گذار، رخصتی مکاتب، پوهنتون ها برای یک ماه صورت گرفت که بعدآ این معیاد تمدید گردید و تا حالا ادامه دارد. به وزارت امور داخله کشور دستور داده شد به صورت جدی از گشت و گزار بی مورد مردم‌، تجمعات، به ویژه در شهرهای بزرگ نظارت نموده و جلوگیری کنند، اما در روزهای آخر در شهر کابل نظر انداخته شود از روزهای عادی چندان فرق ندارد مردم بصورت معمولی از تنگ دست و مستحق تا شخص دارا همه درشهر و بازار به گونه چشم گیر دیده می شوند، که این خود با تاسف زنگ خطر را برای شیوع بیشتر ویروس در کابل و سایر نقاط کشور به صدا می آورد، تنها فرق که با روزهای عادی دارد اینست که ادارات دولتی رخصت اند و شماری مامورین مصروف تعطیلات اند. قیود گشت و گزارهم در قسمت تمدید مرحله دوم رخصتی از طرف وزارت امور داخله کشور نسبت به گذشته چندان جدی گرفته نمی شود. سخنگوی این وزارت طارق آرین به رسانه گفته که مردم با ما همکار نیستند و مسوولیت قیود گشت و گزار بدوش ما نمی باشد. دیده می شود با چنین بی مسوولیتی نهادهای مختلف دولتی کشور، هر روز آمار مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ رو به افزایش است، در روز های آخر روزانه بیشتر از ۳۰۰ تن به کووید ۱۹ ملوث شده اند، وزارت صحت عامه گزارش داده از ۵۰۰ تن که در شهر کابل به شکل میدانی نمونه گیری کرده نصف آن اشخاص به کرونا مبتلا گردیده اند. بر اساس این نمونه گیری می افزایند که شاید ۳۰ درصد مردم کابل به این ویروس مصاب شده باشند، دلیل اینکه تا هنوزعلایم کرونا در وجود سایر افراد تبارز ننموده ممکن این باشد که اکثریت نفوس کشور را جوانان تشکیل می دهد، بنابرین طبقه نامبرده بدلیل سیستم قوی معافیت شان توانسته اند در مقابل ویروس مبارزه نموده و آن را سیستم دفاعی شان سرکوب کرده باشد و علایم خفیف را نشان داده و یا هم هیچگونه نشانه یی را از خود تبارز ندهند، یعنی ویروس سیر مخفی خود را سپری نموده و افراد در مقابل آن معافیت حاصل نموده، شفا یاب گردیده اند.نگرانی دیگر اینکه در ولایات بلخ و ننگرهار قیود گشت و گزار از چند روز به اینطرف کاملآ برداشته شده و مردم بصورت کتلوی به شهرها بعدی بیشتر از یک ماه هجوم آورده و این وضعیت خود سبب گسترش کووید ۱۹ در بین مردم شود. نگرانی درقسمت توزیع کمک های که به مردم ناچار و تهی دست جامعه تخصیص داده شده  است به مستحقین واقعی نمی رسد.

بطورمثال توزیع نان خشک  که ازسوی شهرداری کابل دراین شهر شروع گردید. قراراطلاع چند روزقبل رییس جمهور داکترغنی اعلام نمود روزانه از طرف خبازی ها به افراد فقیر و کم درآمد شهر۱۰ قرص نان خشک توزیع می شود و شهرداری کابل از این پروسه نظارت می کند. با تاسف پروسه نظارت شاروالی هم کدام تاثیر مثبت تا اکنون درقبال نداشته و جدول مستحقین که از طرف ملا امامان مساجد، وکلای نواحی ترتیب گردیده پراز نواقص می باشد. قابل ذکر می دانم من در یکی از نواحی شهر کابل زنده گی می کنم در خبازی رفتم تا نان خشک بیآورم ، اشخاصی را دیدم کارت برای نان رایگان دریافت نموده اند که بلند منزل دارند و اصلآ به ۱۰ قرص نان نیاز ندارند و در ناحیه که تذکر دادم توزیع نان به اشخاص مستحق اصلآ توزیع نمی گردد. نهادهای ناظرمیگویند قرار اطلاع آنها مسوولین مصرف کننده این کمک ها به حکومت گزارش می دهند که کمک روزانه به هر فرد مستحق در حدود ۶۰۰ افغانی تمام خواهد شد، در حالی که حتا روزانه ۱۰۰ افغانی ده قرص نان خشک هزینه می بردارد و آنهم به اشخاص که واقعآ نیازمند باشد نمی رسد. باید  اذعان نمود که  شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور برعلاوه ضربه اقتصادی به مردم ، برای کسانی هم  به گاو شیرده تبدیل شده که حکومت باید توزیع این کمک ها را کنترول نموده و از مصارف گزاف و بی مورد که به نیازمندان اصلی نمی رسد اجتناب نماید، به خصوص از شهردادی کابل حساب گیری شفاف صورت گیرد که چرا در قسمت توزیع کمک ها روش درست روی دست نمی گیرد و پول ملت حیف و میل اشخاص بی نیاز قرار گرفته و می گیرد.

در آخرمی خواهم نظر به صحبت های معین وزارت بهداشت جناب بشیر نورمل در رادیو بی بی سی باری دیگر تذکر بدهم، اینکه ایشان گفتند همین اکنون ویروس کرونا در کشور بخصوص کابل سیر صعودی خود را سپری می کند، یا به همان اوج خود رسیده است. درصورتی به توصیه های بهداشتی در دو هفته باقی مانده از قرنطین توجه جدی صورت گیرد و افراد که مستحق نیستند در خانه ها خویش بمانند می توان گفت که ویروس کرونا در کشور دوباره سیر نزولی را به خود اختیار نمود و شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور کاهش خواهد یافت.

*  یادداشت :

نویسنده ، مقاله خود را با این جملات آغازمیکند : « در نخست جا دارد از مسوولین سایت وزین بامـداد بخصوص رفیق بزرگوار و ارجمند داکتر صاحب اسد محسن زاده  سردبیر تارنما سپاس و امتنان خود را بخاطر اینکه شما همه روزه مطالب مفید و متنوع درمطابقت با موضوع روز را به نشر می سپارید، و شما مصاحبه هایی با رفقای اهل مسلک در امور مختلف انجام نموده اید مخصوصآ در زمان همه گیری ویروس کووید ۱۹ در جهان این فعالیت تان بیشتر و چند برابر گردیده و هنوزهم  ادامه خواهد دارد.».

ما از اعتماد و برداشت مثبت رفیق داکتر سمندری گرانقدر سپاسگزاری خود را ابراز نموده ، خاطرنشان میسازیم که درتلاش های روشنگرانه نشراتی پیوسته منافع حزب و مردم را درنظر داشته و به آن  پابند میباشیم  ـ مدیرمسوول تارنمای بامداد

 **

ارقام امروزی بیماران مبتلا به  کرونا بر اساس امارهای دانشگاه جانز هاپکین:

جهان :    ۴۸۰۶۲۹۹

ایالات متحده امریکا : ۱۵۰۸۹۵۹

روسیه : ۲۹۰۶۷۸

انگلستان : ۲۴۷۷۰۹

عربستان سعودی : ۵۷۳۴۵

پاکستان : ۴۳۹۶۶

قطر : ۳۳۹۶۹

امارات متحده عربی : ۲۴۱۹۰

کویت : ۱۵۶۹۱

افغانستان : ۷۰۷۲

( بامداد )

بامداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۸۰۵

 اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020