به پیشواز هفتم ثور

چهاردیوال


« انقلاب ، تحول ، قیام نظامی و یا کودتا » هر کی هر لقب و اصطلاحی را می پسندد دل و سلیقه اش...
با روی کار آمدن دولت دموکراتیک و چپ در افغانستان، واقعا ‌یک دگرگونی و چرخش بزرگی در سراسر کشور پدید آمد. آنانی که از پنجاه سال به بالا عمر دارند خوب به یاد دارند که قبل از تحول ۷ ثور وزارت خارجه ، دفاع ، داخله ، امنیت ، و مقامات عالی‌ رتبه دولت در دست چه کسانی بود و کی ها درپست‌های حساس و کلیدی تقرر می‌‌یافتند.
طور نمونه لطف کرده حداقل اسم ‌یک جنرال هزاره  و یا ازبک را در سه‌ ارگان امنیتی‌ کشور نام بگیرید و یا در پست‌های حساس و مهم دیگر ادرات.
اما بعد از ۷ ثور ۱۳۵۷ این طلسم استبدادی شکسته شد، امروز از برکت تحول هفت ثور معاون اول رییس دولت از قوم ازبک ، لوی درستیز از قوم هزاره و وزیر خارجه و داخله از قوم تاجک هستند، درحالی که مقرری در این پست‌های مهم با این ترکیبات قبل ازحاکمیت نیرو‌های چپ و دموکراتیک محال و خواب و خیال بود.
قبول باید کرد که چپی‌ها اشتباهات عظیمی را مرتکب شدند اما منصفانه باید تایید کرد که از نگاه تقسیم قدرت در بین اقوام افغانستان واقعا عدالت را اجرا کردند، این عدالت و عمل انسانی شان هنوز درمنطقه کم نظیر است.
با تاسف باید تایید کرد بعد از تصرف قدرت، رهبران نیروهای چپ بخاطر تصاحب بیشتر قدرت باهم دعوا کردند و باعث جنگ، ویرانی وطن و بالاخره منجر به سقوط حااکمیت آنها شد، این بحث جداگانه است که قضاوت آنرا به تاریخ واگذار می کنیم.
راستی‌ نباید فراموش کرد :
آنکه کار می‌ کند ، اشتباه هم می ‌کند.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۷۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  Copyright ©bamdaad 2019