بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان درهند

 

نثاراحمد بهین

قرار است بزودی (ماه آینده) بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان در کشورهند برگزارگردد.
دراین انتخابات که به اساس قانون اساسی هند هر پنج سال بعد یکبار دایر میگردد وبذات خود هفدهمین دور انتخابات پارلمانی هند بحساب می آید، نوصد میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از رای خود در یک میلیون مراکز رای دهی استفاده بعمل خواهند آورد.
گزارش ها حاکی از آنست که بیش از ۴۰۰  حزب ایالتی وسراسری ودر حدود (۸۰۰۰) کاندید برای کسب (۵۴۳) کرسی پارلمان « لوک سبا» در این انتخابات با هم رقابت خواهند داشت، واما رقابت اصلی بین حزب بر سر اقتدار فعلی « بهارتی جاناتا پارتی ـ BJP »  به رهبری صدراعظم فعلینریندرمودی،» و  « حزب کانگرس هند ـ INC»  تحت قیادت  راهول گاندی  پسر راجیف گاندی  نخست وزیر فقید هند میباشد.
هر حزب یا ایتلاف ایکه توانست ۲۷۲ کرسی ویا بیشتر از ان را بدست آورد میتواند به تشکیل حکومت بعدی اقدام نماید.
پیش بینی ها در مورد برنده شدن این دو حزب از هم متفاوت است ونمی توان دقیقآ در زمینه نظر داد ولی بیشتر تحلیل گران شانس مودی صدراعظم فعلی را برای بار مجدد زیادتر می بینند، چرا که مودی سیاستمدار هوشیار، زیرک وبا تجربه است وفکر میکنند که وی میتواند به ساده گی راهول جوان را که فاقد تجربه کار حکومتداری است را شکست بدهد. ،ازجانبی او و حزب جاناتا از حمایت بیدریغ هندوها واحزاب ملی گرا هند برخوردار است.
واما مخالفین او، مودی را شخص نفاق افگن،متعصب واقلیت (مسلمان) ستیزبشمار می آورند.دلیل این امر را هم نقش مودی رادر اغتشاشات و خشونت هندوها علیه مسلمانان درسال ۲۰۰۲ ترسایی که منجر بقتل بیش از ۹۰۰ نفر شد و در «نوقت مودی صدراعظم ایالت گجرات بود و نتوانست یا نخواست از مسلمانان هند حمایت کند می آورند.علاوتا حکومت مودی رابخاطر کوتاهی درتامین امنیت،خاصتآ مصوونیت زنان که اخیرآ چندین بار مورد تجاوز جنسی دستجمعی قرارگرفته اند ومساله بیکاری روز افزون مورد انتقاد قرار میدهند.
از جانبی هواداران حزب کانگرس جشم برا ه پیروزی حزب کانگرس وکاندید خود راهول گاندی فرزند «راجیف گاندی و سونیا گاندی» تحصیل کرده غرب میباشند.
زیرا با وجود انکه راهول در حکومت های قبلی سهم نداشته وتجربه کار حکومتداری ندارد،اما وی نخست از اتهام فساد مالی که اکثر رهبران کنگره در دوره های قبلی به آن متهم استند مبرا میباشد ، و ثانیآ او مربوط خانواده گاندی است که در جامعه پهناور هند ازاعتبار خاصی برخوردار است، زیرا تعدادی زیادی از مردم هند خانواده نهروـ گاندی را حامی «اتحاد هند» و معتقد به ارزش های «سیکولار» در کشورهند میدانند.
رو همین منظورچندی قبل حزب کانگرس بمنظور تقویت موقف راهول، خواهر ۴۷ ساله او را بنام ، پریا نکا گاندی  که از لحاظ چهره زیبا و خیلی شباهت به مادر کلان خود اندرا گاندی دارد وسخنور خوب ومردم دار است وارد کارزار سیاسی ( رهبر حزب کانگرس در ایالت اتراپرادیش یکی از مهمترین وپرنفوس ترین ایالت شرقی هند) ساختند تا ازمحبوبیت وی درانتخابات پیشرو استفاده برند و به این ترتیب با تغیر بازی حزب جاناتا و مودی را با چالش کشند.
خانواده گاندی ـ نهرو از زمان استقلال هند از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ تا اکنون در سیاست دخیل بوده وسه تن از اعضای این فامیل : جواهر لعل نهرو نخستین صدراعظم هند جد ،اندرا گاندی مادر کلان و راجیف گاندی پدرراهول صدراعظمان هند بوده اند.
باید منتظرماند تا نتایج انتخابات پیشرو به نفع کی ها و کدام احزاب رقم میخورد.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۶/ ۱۹ـ ۲۷۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2019