پس مقصر کیست؟

چهاردهی وال

دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که شماری از مسوولان فدراسیون فوتبال این کشور از جمله رییس این نهاد را از کار تعلیق کرده است.).

قابل توجه ، به جواب یکی از دوستانم که فرموده اند : « چرا به عوض لوی څارنوالۍ کلمه دادستانی کل را استفاده کردم؟ »

من شخصاً برای این دوزبان ملی کشور مان (دری و پشتو) به یک اندازه احترام قایل هستم، خوشبختانه خودم به هردو لسان تکلم می کنم. در مساله دادستانی کل باید گفت که من این متن فوق را از صفحه «بی بی سی فارسی» کاپی کرده به نشر سپردم. در این مورد من کدام هدف و منظورخاصی نداشتم، بعد از کامنت شما متوجه شدم که بلی باید می نوشتم « د لوی څارنوالۍ » چونکه مردم مان با این نام آشنا و بلد نیستند. درارتباط با ایران باید گفت که شخص خودم در آن کشور زنده گی نکردم، ولی یک حقیقت را باید بیان کرد که ۹۵٪ کتب و آثاریکه در وطن مان بفروش می رسد همه اش چاپ ایران می باشد. بنا اگر بخواهیم یا نخواهیم در درازمدت هر دو زبان ملی، تحت تاثیر زبان و ادبیات ایرانی ها قرار می گیرد که این جای تاسف و بد بختی یک ملت می باشد.  باتاسف باید گفت روشنفکران ونویسنده گان هردو زبان مان مصروف جنگ و جدال و نفرت پراگنی نسبت به یک دیگراند بجای اینکه به فکر کار روی فرهنگ و رشد ادبیات خود باشند. به خصوص برادران پشتون مان، اصلا به این امر خطیر توجه چندانی ندارند.  راستی من یکی دوماه قبل سریع و زود به کتاب فروشی های شهر کابل سر زدم . متوجه گردیدم که ۹۷٪ کتاب ها به زبان دری یا فارسی بودند و متباقی ۳٪ آن به زبان پشتو، از جمله ۳٪ نیز ، ۲٪ آن آثار دینی و اشعار چاپ پاکستان و ۱٪ آن روی دیگرموضوعات تحریر یافته بودند. چونکه مردم کشور مان دسترسی به مواد و مطالعه به زبان های ملی ندارند، بنابراین طبقه روشن جامعه مجبوراند ازآثار ادبی، علمی و تحقیقاتی به زبان فارسی استفاده نمایند. پس مقصر کیست؟

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018