عربستان درآستانه کودتای نظامی

                 
عارف عرفان
در طوفان برخاسته از جنایت قتل جمال خاشقجی، بزرگرترین زمین لرزه سیاسی خاندان آل سعود را تهدید می‌نماید.فشار های جامعه جهانی بویژه کشورهای غربی متحد تاریخی عربستان سعودی واعضای ناراض خانواده بزرگ آل سعود زمانی براین خاندان فزونی یافت که سی آی ای، برخلاف اراده دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا از دست داشتن محمد بن سلمان شهزاده ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی درجنایت کم نظیر قتل خاشقجی پرده برداشت.
اکنون تحرکات بزرگ دردرون خاندان آل سعود مبنی برتغییرات سیاسی و راه اندازی کودتای سفید برای سرنگونی ملک سلمان پادشاه و ولیعهد آنکشور درجریان است.

دیلی میل روزنامه بریتانیا از قول رسانه های امارات گزارش داد که شایعاتی درخصوص راه اندازی کودتا در عربستان سعودی درجریان است.این گزارشات همزمان بود با هوشدار خالدبن فرهان السعود شهزاده تبعیدی سعودی که در جرمنی بسر میبرد.موصوف در مصاحبه خود گفت که تدارکات برای برکناری محمد بن سلمان درجریان است.او ابراز امید واری کرد که محمد بن سلمان در یک کودتای «نرم» برکنار گردد.

 برقول این روزنامه، شهزاده محمد بن سلمان که غرض اشتراک در کنفرانس  G-20 درارجنتین بسر میبرد ، دست به آرایش نظامی زده ونیروهای ارتش را با تجهیزات مربوط به پایتخت کشور فراخواند[۱]
عربستان سعودی بزرگرترین موقعیت ژیوپولتیک وژیواستراتیژیک را در خاورمیانه احراز کرده وبزرگترین شریک نظامی،اقتصادی وتجارتی غرب می‌باشد.سعودی مستدام نقش قلب را در شریان های اقتصادی غرب بازی نموده است.به طورنمونه به گزارش وبگاه «میدل ایست مانیتور »شهزاده میلیاردردر سعودی الولید بن طلال ضمن مصاحبه در روزنامه «حریت» ترکیه ادعا نمود که او تا حال دوباردونالد ترامپ را از فروپاشی اقتصادی نجات داده است.[۲]

باتوجه به جایگاه عربستان در خاور میانه ونقش آن درعرصه جهانی والتهاب سیاسی موجود در دربار سلطنتی،رهبران غرب در تحولات موجود در خاندان سلطنتی بی تفاوت بوده نمی‌ توانند.
با توجه به چرخش‌های موجود ،وبگاه گلوبال ریسرچ از آماده گی امریکا وبریتانیا در خصوص سازماندهی کودتای نرم در خاندان آل سعود سخن گفته مینگارد: «  باازدیاد فشار بالای شهزاده سعودی محمد بن سلمان به خاطر قتل خاشقجی،سیاستمداران در واشنگتن و لندن، یکی از مهمترین اولویت هارا که عبارات از حفظ خاندان آل سعود به مثابه متحد نظامی و اقتصادی آنها است مورد تمرکز قرار داده اند.

 گزارش شده است که اعضای خانواده حاکم در مورد امکان جایگزینی شاهزاده گفتمانی را آغاز نموده اند.اما درینجا سوابقی موجود است که نقش غرب را درتعویض رهبران سعودی نشان میدهد» [۳]
پرونده های برگرفته شده از بریتانیا که ا رده طبقه بندی خارج شده است ،نشان می دهد که بریتانیا قبلا بطور مخفیانه از کودتای درون کاخ در عربستان سعودی، که در آن اجداد محمدبن سلمان درگیر بود حمایت کرد.

 کودتا در سال۱۹۶۴ ترسایی اتفاق افتاد اما پژواک وهم آور آن تاحال ادامه دارد.دراین کودتا شهزاده ولیعهد ملک فیصل برادر بزرگترش را که از سال۱۹۵۳ترسایی زمام امور را بدست داشت ،برکنار ساخت.بریتانیا برای حمایت ازبقای خاندان آل سعود ازین کودتا حمایت کرد.
با این حال، حمایت جدی از فیصل توسط گارد ملی ۲۰۰۰۰ نفری که حافظ خاندان سلطنتی بود صورت گرفت.  فرمانده گارد ملی در آن زمان شاهزاده عبدالله بود که بعدا در سال ۲۰۱۵ ترسایی تا زمان مرگ اش زمام سلطنت را بدوش داشت، و برادرناتنی اش سلمان، پدر محمد جانشین اوگردید. 
چه کسی در عقب نیروی گارد ملی عربستان سعودی درآن ‌زمان قرار داشت؟

 در همان زمان چون زمان حال،این انگلستان بود که در سال ۱۹۶۳ ترسایی به درخواست سعودی در آن کشور ماموریت نظامی داشت. فایلهای رمزگشایی نشان می دهد که دو مشاور انگلیسی در گارد ملی، سرتیپ کنت تیمبرل و سرهنگ نایجل بروماژ،برای تطبیق آرزوهای عبدالله، برای « حفاظت ازفیصل»  ، « دفاع از رژیم»، «اشغال بعضی نقاط» و «قطع پیام ایستگاه رادیویی » نقشه کشید.
کودتای درون کاخ شاهی تحت حمایت انگلستان در سال ۱۹۶۴ همچنین نقش ایدیولوژی وهابیت در کشور را تقویت کرد. در مارچ۱۹۶۴،ترسایی  رهبری مذهبی سعودی (علما)   فتوای صادر کرد که مبتنی برآن انتقال قدرت به فیصل را بر اساس قانون شریعت به تصویب رسانید. دو روز بعد سعودپادشاه از فرمانروایی استعفا داد.
نقش امریکا- برتانیا در درون گارد سلطنتی

بعد از سال ۱۹۶۴ ترسایی سطح آموزش گارد ملی عربستان سعودی بوسیله آموزگاران بریتانیا وصادرات سلاح به شکل گسترده توسعه یافت. 

امروزه بریتانیا، ده ها تن از پرسنل نظامی را برای آموزش و پرورش گارملی مامور ساخته و آنها پروژه  بزرگ «ارتباطات» را پشتیبانی میکنند. نقش گارد ملی عمدتا بر« امنیت داخلی» و حفظ خاندان آل سعود متمرکز شده است. 
ایالات متحده حتا برنامه بزرگتری برای آموزش و مدرنیزه کردن بیشتری گاردملی عربستان با هزینه ۴میلیارد دالر برنامه ریزی نموده و قرار است تا نقش عمده ومشابهی را همسان بااقدام بریتانیا درسال ۱۹۶۴ بازی نماید.
ملاحظه میگردد که تاریخ باردیگر دایره چرخش خویش را جهت تعیین مقدرات سیاسی خاندان آل سعود تکمیل مینماید.براساس گزارشات،لندن و واشنگتن توافق نموده اند تاشهزاده احمد ابن عبدالعزیز عموی شهزاده محمد را به ولیعهدی بگمارند.طبق گزارش وبگاه «مبدل ایست آی» اخیراً شهزاده احمدکه در تبعید در لندن بسر میبرد ،از سوی امریکا وبریتانیاپس از حصول ضمانت امنیتی بین‌المللی جهت به چالش کشیدن محمد بن سلمان به ریاض برگشته است. 
وبگاه «الخلیج آنلاین» خبر داد که بن سلمان ترامپ را تهدید کرد که اگر علیه وی کودتا کند، مدارک، اطلاعات و معاملات مالی شخص رئیس جمهور امریکا را لو خواهد داد.
در وضع کنونی شهزاده قدرتمند سعودی برای حفظ بقای خویش باچالشهای بزرگی در داخل خانواده سلطنتی وباسران غرب گرفتار است.
او خاستگاه ومسیر طوفان ها را خوب میداند.اینکه موصوف چگونه قایق قدرت سیاسی را از درون این امواج نجات خواهد داد،به رخداد های آینده مرتبط است.اماهرگاه ازین طوفانها رهید،به احتمال زیادچون اردوغان ثانی مسیر سیاست را دگرگون ساخته ودر کنارکشتی های قدرت های نوپا چون روسیه وچین لنگر خواهد انداخت؛
انگیزه غرب برای برکناری شهزاده

شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان با حفظ روحیه آشوبگری،جنگ طلبی وجنایتبار، تغییراتی نوینی را درسیاست گذاری خارجی،بلانس سیاست های جهانی ومنطقوی وروابط اقتصادی و بازرگانی عربستان سعودی پدید آورده است.
عربستان که درست پس از دوران تولدش،دایم تنها در مدارغرب درچرخش بود،طی دوران حکمروایی وی،دهلیزگاه جدیدسیاسی، اقتصادی و بازرگانی باقدرت های بزرگ جهانی چون روسیه و چین را باز کرد و آنرا پیوسته گسترش بخشید.
مناسبات سیاسی،تعاملات بازرگانی واقتصادی عربستان در سطح بالای باروسیه انکشاف یافت.    
بر اساس گزارش رویترز،امضای قرار داد نفتی میان ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی وپوتین رییس جمهور روسیه در عرصه انرژی وژئیوپلتیک زمین لرزه برپانمود.
رویترز گزارش داد که هر دو کشور در تلاش هستند تا به طور فعال طی ۲۰ سال آینده بازارهای نفت را مدیریت کنند[۳]
سفیر سعودی در روسیه در مصاحبه خاطر نشان ساخت که دو قدرت بزرگ در سوریه با یکدیگر بطورنزدیک همکاری میکنند .
 بنابرین گزارش حتی ریاض به شرکت های روسی اجازه داد تا به ساخت و ساز ۱۶ راکتور هستوی در عربستان بپردازد.هنگام سفر پادشاه سعودی در روسیه ،میان رهبران دوکشوردر خصوص فروش، سیستم دفاع اس ۴۰۰ وسایر تجهیزات وسلاح های نظامی روسی باجانب سعودی قرارداد های بزرگ به امضا رسید.
بطرز حیرت انگیز ، سفیر در مصاحبه خود تایید کرد که شرکت نظامی« روستیک» روسیه دفتر خود را در ریاض باز کرده است[۴]
 سفیر افزود:"با توجه به ابعاد روابط نظامی میان 
دوکشور"افسران [عربستان سعودی] برای اولین بار در آکادمی نظامی روسیه آموزش داده می شوند ودرحال حاضر تقریبآ۲۰۰ نفر از پرسنل نظامی عربستان سعودی در شهرهای مختلف روسیه تحصیل می کنند. "
موازی با سطح انکشاف مناسبات با روسیه،عربستان سعودی سطح مناسبات سیاسی،اقتصادی ،نظامی وبازرگانی خویش را در سطح بالای باچین انکشاف داده است. چنانچه طی سال گذشته حجم معادلات اقتصادی میان چین وسعودی بالغ بر ۷۰ میلیارد دالرارتقانمود.
بزرگترین رویکرد اقتصادی سعودی-چین که امریکا را به شدت نگران ساخته است عبارت از سرنوشت دالر امریکا است که در معاملات اقتصادی دوکشور دگرگون میگردد.
وبگاه« دپلمات» خاطر نشان که در ایالات متحده امریکا،سیاست گزاران نگران هستند که چین ،عربستان سعودی را به حیث "مهره شطرنج "در راستای اهداف اش درجهت نابودی هژمونی امریکا در بازارهای مالی جهانی استفاده مینماید. این نگرانی زمانی به شدت افزایش یافت که معاون وزارت اقتصاد وپلانگذاری عربستان سعودی به تاریخ ۲۴اگست اعلام کرد که عربستان سعودی برنامه ریزی نموده است تا بخاطر کاهش وابستگی به دالر امریکا،بخش از کسر بودجه خویش را با«یوان» چینی پوشش دهد[۶]
 نویسنده این مقاله افزودکه بسیاری ازاقتصاد دانان امریکایی زنگ خطر را به نوازش درآوردند که تمایل عربستان سعودی برای وام گیری یوان چینی،میتواند باعث ترغیب کشورهای صادر کننده نفت شود تا تعاملات بادالر امریکایی را متوقف ساخته و به معاملات شان به"پترو یوان"بپردازند،که در نتیجه کاهش استعمال معاملات دالر به حیث ارز ترجیح پذیر اعتباری، توسط کشور های تولید کننده نفت بطرز قابل ملاحظه قدرت حیاتی درازمدت دالر را به حیث ارز ذخیروی تضعیف میدارد؛

دقیقآ چنین تغییرات دراقمار غربی ودراوج رقابت های جهانی برای رهبران غرب پیام گوارا نخواهد داشت ،ازینرو ضرورت تبدیل کپتان سیاسی در خاندان آل سعود در دستور کار آنها قرار گرفته است؛؛

 


منابع:

[1]Crown Prince Mohammad bin Salman 'moves military troops to Riyadh to protect him from possible COUP' as exiled Saudi Prince warns of plan to topple him
30 November 2018
[2]Saudi prince says he twice saved Trump from bankruptcy
[ 3]Will the US and UK seek a Palace Coup against Mohammed bin Salman?
Regime change in Saudi Arabia?
By Mark Hayley Curtis
[4]Globalreaserch, Syria Is the Next Step in the Russian-Saudi Rapprochement,By Andrew Korybko,1june 2018
[5]New arab, an energy and geopolitical earthquake: The Saudi-Russian long-term oil deal،
[6]The Diplomat ,theRisks of the China-Saudi Arabia Partnership,By Samuel Ramani
February 17, 2018

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018