آیا « ژنیو ـ ۲ » برگزار می شود؟


 

ضمن سازمان دهی کنفرانس جدید ژنیو در خصوص سوریه مشکلات دیگری به وجود آمده است. ایتلاف ملی مخالفین و نیروهای انقلابی سوریه خواستار این هستند که ضمانتی برای خروج بشاراسد ازمقام ریاست جمهوری داده شود. نمایندi گان ایتلاف ملی یک هفته است که در استانبول به شور و مشورت مشغول اند. آنها اعلام کردند که «  رییس  جمهوربشار اسد باید از روند سیاسی فاصله بگیرد. » دمشق به طور رسمی حتا یک بارهم اعلام نکرده است که قصد دارد مسله مربوط به استعفای رییس دولت را مطرح نماید. ضمنا در بیانیه مخالفین حضورایتلاف در دیدار ژنیو مطرح نشده است.

این چنین حادثه ای انفجاری در فعالیت های دیپلمات های روسی و آمریکایی به وجود آورد. عصر ۲۹ ماه می ، مکالمه تیلفونی وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف و همتای آمریکایی خود جان کری انجام شد. آنها آماده گی برای اجرای کنفرانس مربوط به سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سرگی لاوروف بارها ازهمتای آمریکایی خود خواست که از نفوذ آمریکا بر مخالفین سوریه استفاده کرده و ازآنها بخواهد بدون هیچ پیش شرطی پشت میز مذاکره بنشینند. وزیر امور خارجه روسیه ، ۳۰ ماه می در مصاحبه خبری به همراه همتای کوبایی خود در مسکو اعلام کرد : « موضع ایتلاف ملی نمی تواند طی اجرای کنفرانس  ژنیو ـ ۲  مشخص گردد، از آنجا که خود ایتلاف  نماینده تام الاختیار نیروهای مخالف نیست.»

این طور به نظر می رسد که ایتلاف  ملی و اسپانسرهای منطقه ای او هرکاری انجام می دهند تا روند سیاسی آغاز نشود، ضمن اینکه با پردازش ناعادلانه نظرات اجتماعی درغرب ، به مداخله نظامی درسوریه دست یابند. ما تصور می کنیم که چنین روش هایی غیر قابل قبول بوده و به این نتیجه می رسیم که ایتلاف ملی نماینده واحد و قانونی ملت سوریه نیست آنطور که سعی دارد آن را نشان دهد و گروه های جدی دیگری از نیروهای مخالف هستند که موضع تهاجمی نداشته و وطن پرستند.

بیانیه آخر گروه های مخالف داخل سوریه از فقدان نفوذ ایتلاف  ملی درون سوریه حکایت دارد. همانطور که جنبش انقلابی سوریه اعلام کرد که اتحادیه قوی نیروهای مخالف است ، ایتلاف  ملی و نیروهای انقلابی سوریه هیچ گونه ارتباط واقعی با حوادث درون کشور ندارند. روزنامه لندنی«  The Independet  » نقل می کند که ایتلاف  ملی مداخله آشکار در امور سوریه را از طرف دول خارجی بدست آورده است. این روزنامه بریتانیایی می نویسد که این اشاره مستقیم به حمایت عربستان سعودی و قطر از گروهک های مخالف خارجی است. معاذ الخطیب رهبر سابق ایتلاف ملی و نیروهای انقلابی در مصاحبه با روزنامه گفت که در ماه مارچ وی از پست خود کناره گیری کرده است برای آنکه ایتلاف  دست نشانده عربستان سعودی  و قطر است.

به گفته سرگی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه در سوریه اتحادیه های مخالف کافی وجود دارند که از موضع وطن پرستانه برخوردارند. به عنوان نمونه " کمیته هماهنگی ملی" و " جامعه کردهای سوریه " . سرگی لاوروف ابراز امیدواری نمود که همتای امریکایی وی درهر صورت بر روی تمامی بخش های خود تاثیر گذاشته و موانع غیر طبیعی را در مسیر اجرای کنفرانس « ژنیو ـ ۲ » بردارد.

امیدوارم که نیروهای سالم در بین آمریکایی ها ، اروپایی ها باشد ، نیروهایی که می توانند روش های غیر قابل قبول و تهاجمی ایتلاف  ملی ، کسانی را که سعی دارند این ایتلاف  به عنوان ساختاری واحد معرفی شود یعنی کسانی که دولت سوریه باید بحث و گفتگو نماید را کنترل کنند.

دیپلومات های روسی و آمریکایی کار برروی سازمان دهی کنفرانس را ادامه داده و سعی می کنند « ژنیو ـ  ۲ » را نجات دهند. مذاکره جایگزین ممکن است بر اساس سناریوی لبنان با عث تشدید خشونت و توسعه شرایط در این کشور شود.