دو دقیقه تا شروع روز قیامت

                                              

 

عارف عرفان

دایناسورهای آدمخوار ومحافظه کاران جدید کاخ سفید، جهان را درلب پرتگاه جنگ هسته ای واختتام زنده گی بشر روی زمین کشانیده اند.

پس از فروپاشی امپراطوری امریکا در جهان، پایان نظام تک قطبی وظهور ابرقدرت های نوین چون روسیه وچین جولانگاه استعماری وسلطه جوی امریکا درجهان به پایان رسیده ازاینرو سران کاخ سفید وپنتاگون برای احیای مجدد امپراطوری امریکا در جهان، دیوانه وار رویکرد تقابل هسته ای با ابرقدرت های بزرگ را برگزیده ، ودرین قمارکلان زنده گی بشریت را به حراج گذاشته است.

اخیراً کاخ سفید باسفر جان بولتون مشاور امنیت خود درماسکو وملاقات اش با پوتین رییس جمهور روسیه، آماده گی خویش را برای درهم شکستن« پیمان تاریخی موشک های میانبرد هسته ای ـ INF  »که میان اتحادشوروی سابق و امریکا انعقاد یافته بود اعلام داشت.

آگاهان سیاسی این اقدام یکجانبه امریکا رابرای الغای این معاهده به مثابه تشدید مسابقات تسلیحاتی وانگیزه برای برپایی جنگ هسته ای وختم زنده گی بشر در روی زمین ارزیابی مینمایند.

 

تاریخچه پیمان

رییس جمهور امریکا، رونالد ریگان و رییس جمهوراتحاد جماهیر شوروی، میخاییل گورباچف پیمان نیروهای هستوی میانبردوبردکوتاه را در ۸ دسامبر ۱۹۸۷ ترسایی در ریکجاویک ایسلند به امضا رسانیدند.

وبگاه گلوبال ریسرچ محتویات این پیمان را مورد تحلیل قرار داده خاطر نشان میدارد"براساس پیمان هسته ای موشک های میان برد،ایالات متحده امریکا متعهد گردید تاموشکهای بالستیک« پرشنگ ۲» که در غرب آلمان مستقر شده بودند و موشک های« کروز»مستقر دربریتانیا، ایتالیا، آلمان غربی، بلژیک و هلندرا بردارد.همچنان مبتنی‌بر این پیمان اتحادجماهیر شوروی متعهد گردید تاموشکهای بالستیک« اس اس ۲۰ » را در قلمرو خویش نابود نماید."

براساس این گزارش ،" پیمان منع راکت های میان‌برد ویا (INF) نه تنهایک سقف معین را برای منع استقرار یک دسته خاص از موشک های هسته ای ایجاد کرد، بلکه انهدام تمام موشک های این کتگوری را که تعداد شان به ۲۶۹۲ فروند می‌رسید تا سال ۱۹۹۱ به مرحله اجرا گذاشت.  محدودیت این معاهده این بود که موشک های هسته ای کوتاه بردومیانبرد راکه در زمین استقراریافته بودند،شامل میگردید اما این پیمان انهدام موشکهای که از دریا وهوا پرتاب میشد رادر برنمی گرفت.با این وجود،این پیمان اولین گام در راه خلع سلاح هسته ای بود."

نویسنده این مقاله اذعان میدارد د"این انکشافات مهم اساسا ناشی از "خلع سلاح تهاجمی " بود که توسط گرباچف در اتحاد شوروی آغاز شد.

گرباچف در ۱۵ جون ۱۹۸۶ پیشنهاد کرد که نه تنهاموشک‌های میان‌برد اتحاد شوروی و امریکا را باید محو ساخت بلکه در یک پروسه سه مرحله یی باید ممنوعیت جامع راکت های هسته ای را تا سال ۲۰۰۰باید به اجرا در آورد.

اما جانب امریکا با استفاده از بحران فروپاشی کشور رقیب اتحاد شوروی ،افزایش برتری استراتیژیک ،از جمله برتری هسته ای وتبدیل آنکشور به" یگانه" ابرقدرت در سطح جهان ازانجام این معاهده عدول نمود واین برنامه روی کاغذ باقی ماند"

این نبشته انگیزه های خروج یکجانبه امریکا ازین پیمان را مورد بررسی قرار داده مینگارد"تصادفی نیست که اکنون واشنگتن فقط زمانی پیمان(INF) را مورد پرسش قرار میدهد که ایالات متحده برتری استراتژیک خود را نسبت به روسیه، چین و سایر قدرت ها ازدست داده است.

براساس گزارش های منتشر شده، ایالات متحده نه تنها در حال آماده شدن برای راه اندازی استقرارموشک های هسته ای میان برددر" اروپا "علیه روسیه است بلکه این برنامه در اقیانوس آرام و آسیاعلیه چین نیز می‌باشد"(۱) بازتاب فاجعه بارالغای پیمان....

براساس مقاله منتشره آسیا تایمز،(۲)بولتن دانشمندان اتمی"ساعت روز قیامت (Domesday Clock)"خود را فقط تا دو دقیقه تا نیمه شب یا سرآغاز روز قیامت عیار ساخته است.به عبارت دیگر در بحرانات موجودتقابل هسته ای،جهان، از بروز جنگ هسته ای یاآغازروز قیامت فقط دو دقیقه فاصله دارد"

دیپلمات های اتحادیه اروپا به آسیای تایمزگفتند که تصمیم ایالات متحده برای اروپا بسیار"تکاندهند"بوده و موجودیت اروپا را به خطر جدی گرفتارساخته و ما را به نابودی هسته ای با موشک های کوتاه برد گرفتارمی سازد.البته موشک های که هرگز نمیتواند به قلب امریکابرسد.

این گزارش توان هسته ای دوقدرت نظامی را مورد تحلیل قرار داده نتیجه گیری مینماید"ناتو در جبهه موشکی ممکن است نسبتا قوی باشد، اما هنوز در رقابت با روسیه قادر به یک جنگ بالقوه در اروپا نخواهد بود"

نویسنده این مقاله نقش محافظه کاران جدید کاخ سفید را در راه اندازی جنگ هسته ای برجسته ساخته مینگارد"خطر بزرگ درخصوص "ساعت روز قیامت"از عقده های روانی برخی جناح های معین محافظه‌کار جدید امریکایی برمیخیزد که به باور آنها واشنگتن در جنگ هسته ای "محدود"، موضعی، تاکتیکی علیه روسیه غلبه خواهد نمود.

این در کُل منطق اصلی آنها است که در عقب انگیزه گسترش توانایی حمله اول ایالات متحده بالای روسیه در نزدیکترین مرزهای غربی آنکشور قرار دارد"

نویسنده این مقاله واکنش شدید پوتین را در خصوص ماجراجویی های محافظه کاران جنگ طلب کاخ سفید مورد کنکاش قرار داده مینگارد"زبان درشت[پوتین] ممکن است دقیقا دیپلماتیک نباشد. اماآنچه در آن منعکس کننده است، نسبت به محاظه کاران امریکا بسیار خشمگینانه است که انهابطرز شگفت انگیز ایده جنگ  "محدود" هسته ای را در سرپرورانیده وآنراتحریک می کنند.

از سوی دیگر کاربرد زبان خشن نشان دهنده اطمینان او است که به هر میزانی که از سوی دولت ترامپ و پنتاگون این تحرکات شدت یابد،برای خنثی نمودن راکت های مافوق صوت روسیه کافی نیست.

برای دانستن عزم روسیه، لازم است تابه سخنان پوتین در مجمع اقتصادی والتالیا توجه شود. اساسا، پوتین هیچ خبر جدیدی رادرآن مجمع ارایه نداد اما یک یادآوری دقیق او نشان می دهد که مسکو در برابر هر تحریکی که به عنوان تهدیدی برای آینده روسیه شناخته شود، حمله خواهد کرد.

پوتین اظهار نمود،درین حالت روس ها "مانند شهیدان خواهند مُرد"و پاسخ ما به حمله کننده گان بسیار سریع وبیرحمانه خواهد بود،ودرین صورت مهاجمان "مانند سگ ها" می میرند"

در گزارش آمده است "تحلیلگران روسیه بر این مساله تاکید می کنند که مسکو در حال حاضر به طرز "غیر رسمی" - ظرفیت ها واولویت های خویش را برای تدارک حمله " اول "در ماورای مرزی خویش مشخص ساخته اند.فقط شمارش معکوس تحرکات ناتو در پولند، بالتیک و یا دریای سیاه برای روسیه کافی خواهد بود تا دست به حمله اول بزند."

ازین سناریو چنین برمی آید که امریکا در گام نخست در نظر دارد تا اروپا رابه میدان اصلی نبرد هسته ای درآورده و این قاره سبز را به صحرای خاکستر ویا زمستان اتمی مبدل نماید.اما این جنون زده گان سرمایه فراموش نموده اند،که این آتش به اروپا باقی نمی ماند و به گفته کارشناسان نظامی ظرف نیم ساعت امریکا را از نقشه جهان ناپدید خواهد نمود.همه دانشمندان حوزه اتمی معتقد اند که جنگ هسته ای برنده نخواهد داشت.

بنابراین، جای تعجب نیست که دیپلومات های اتحادیه اروپا برای کاهش ناراحتی خود در تلاش بوده ، متوجه می شوند که در پایان، همه چیز به خاطر دکترین تسلط کامل امریکا و ضرورت به جریان انداختن سیستم پیچیده نظارتی صنایع نظامی آن کشورمیباشد.

 

منابع:

 

(1)Globalreaserch,“Trump Breaks the Historic Nuclear Treaty with Moscow”: The White House Prepares the Return of the Euromissiles,By Manlio Dinucc,25 October 2018 (2),Asia Times,Who profits from the end of the mid-range nuclear treaty?

By PEPE ESCOBAROCTOBER,25,10,18

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۳۰۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018