ابرهای طوفانی بر فراز سوریه


عارف عرفان


سوریهٔ در آستانه فتح آخرین سنگر تروریزم جهانی وبر افزازی درفش پیروزی، آزادی ونجات بربالاترین چکاد تاریخ قرار دارد.

سوریه با مقاومت دلاورانه خود پلان راهبردی امریکا در چهارچوب« خاورمیانه بزرگ» امریکا را متلاشی ساخت ،با کمک روسیه وایران از میان دود وخاکستر برخاست و جدید ترین الگوی مقاومت در برابر تروریزم جهانی وحامیان بین‌المللی آنرا در سطح جهان به نمایش گذاشت.  
استان ادلب آخرین سنگر گاه تروریزم ودریچه امید بزرگرترین حامیان تروریزم جهانی ومنطقه وی است.
سوریه در نظر دارد تا برآخرین لانهٔ تروریزم در قلمرو خویش در ادلب یورش برده امابه گفته مقامات روسیه حامیان تروریزم جهانی در نظر دارند تا با راه اندازی حملات شیمیایی بوسیله گروه های تروریستی در ادلب، وسپس متهم ساختن حکومت بشار اسد،بهانه زمینه حمله بر سوریه را فراهم ساخته و از انجام عملیات نظامی سوریه جلو گیری بعمل آورند.
اکنون طوفانهای شدید سیاسی ونظامی بر فراز سوریه در چرخش بوده که بیگمان کوچکترین جرقه این باروت ،منطقه ومجموع جهان را به آتش مبدل خواهد کرد. ایالات متحده امریکا ومتحدین اش فرانسه وبریتانیا تهدید نموده اند تا در صورت وقوع حملات شیمیایی دولت سوریه را آماج نظامی قرار دهند.
براساس گزارش رسانه های معتبر جهانی اخیراً کشور اآلمان نیز مخالفت خویش را با پاکسازی تروریزم وعملیات نظامی در ادلب اعلام داشت.
بر قول منابع روسیه « کلاه  سفید ها » تا اکنون حداقل ۹ فیلم را با استفاده از گاز کلورین توسط غیر نظامیان ونونهالان یتیم  در یک رویکرد تحریک آمیز برای اثبات ادعای شان جهت متهم ساختن سوریه در راستای  راه اندازی  حمله شیمیایی وبرافزاری بیرق نیرنگی false flag  در  ادلب آماده ساخته اند.
تدارکات نظامی
برقول آگاهان سیاسی ایالت متحده امریکا با برنامهٔ ضد تروریستی دولت سوریه مخالفت نموده ودر یک حرکت شگفت انگیز وپیشداورانه وبدون هیچ اسناد وشواهدی دولت سوریه را برای تدارک حملات شیمیایی متهم ساخته وانکشور را به انجام حملات نظامی تهدید نموده است۱
دردرازنای این تنش‌های بزرگ سیاسی- نظامی اواخر ماه اگست، نیروهای امریکایی درساحه مدیترانه وخلیچ فارس استقرار یافتند تا برای حمله بر سوریه آماده گی اتخاذ نمایند.این حرکت  توسط روسیه محکوم شد، و وزارت دفاع روسیه این حرکت را به عنوان« آخرین شواهد از قصد امریکا» با استفاده از« پرچم نیرنگی» جهت حمله بر سوریه توصیف نمود. ۲
به دنبال تهدیدات امریکا ودر اوج تنش‌های سیاسی وصف آرایی نظامی امریکا ومتحدین ،روسیه نیز واکنش شدید نشان داد و در مقیاس بزرگ تمرینات نظامی را به اشتراک نیروهای دریای وهوایی در دریای مدیترانه در نزدیکی سوریه براه انداخت.
درین تمرینات ۲۶ کشتی جنگی، از جمله کشتی دریایی مارشال اوستینوف و سه ناوگان جدید روسیه، موشک های ضد کشتی ،دو زیر دریایی و۳۴ هواپیما از جمله هواپیماهای پیشرفتهٔ استراتژیک سهم گرفتند.۳
این تنها نیست ،روسیه در یک اقدام بی‌ سابقه ونشان دادن زهرچشمی به بلند پروازی های امریکا ومتحدین دست به بزرگترین وبی سابقه ترین مانور نظامی زد.
 روسیه درحاشیه یک دیدار دوجانبه با رهبر چین شی جین پینگ در ولادیوستوک بزرگترین تمرینات نظامی را که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بی‌سابقه خوانده میشود،براه انداخت. به گفته وزارت دفاع روسیه، حداقل(سه صد) هزار نیروی نظامی،(۳۶۰۰۰) وسایط زرهی و(۱۰۰۰)هواپیما، در تمرینات وستوک شرکت نمودند. 
این مانور بزرگ نظامی که در مرزهای آبی روسیه،چین ومنگولیا راه اندازی شد از تاریخ یازده الی ۱۷ سپتامبر وبا شرکت هزاران سرباز ازچین و مغولستان همراهی گردید.۴
 یکی از تازه ترین انکشافات در سوریه ،چرخش سیاسی ملیشه های کردی تحت حمایت امریکااست.براساس گزارشات منابع معتبر جهانی،ملیشه های نظامی کرد در سوریه حمایت شانرا از رژیم سوریه به نمایش گذاشته و آمادگی دارند تا درکنار ارتش سوریه به عملیات نظامی در ادلب بپیوندد. ۵


ادلب پایتخت القاعده در سوریه
استان ادلب به بزرگترین پایگاه تروریستی مبدل شده است.برقول فرستاده روسیه در سازمان ملل متحد  حدود پنجاه هزار تروریست شامل۴۰- ۴۵گروه تروریستی در ادلب موضع گرفته و باگروگان کشیدن مردم ادلب آن استان را به شهر ارواح درآورده اند.۶
اخیرأ وبگاه نشراتی گلوبال ریسرچ اوضاع سیاسی- نظامی را در ادلب مورد تحلیل قرار داده مینویسد
« استان ادلب به پایتخت بلفعل القاعده در سوریه مبدل گردیده است.این شهر به پایگاه القاعده ،وابسته گان، ،شرکاو متحدان اش چون تحریرالشام ویا جبهات النصره،وسایر گروه های تروریستی مورد حمایت امریکا ومتحدین مبدل شده است.حتا دیدبان مقیم امریکا نگرانی خویش را نسبت به خطر و تمرکز گروه های مسلح تروریستی در ادلب بیان داشته است. »۷
تروریست های ادلب محصول میلیارد ها دالر سرمایه ‌گذاری کشور های غرب،اسراییل،ترکیه امارات ، قطر وعربستان سعودی می‌باشد.
درعملیات نظامی ادلب قرار است یکی از بزرگترین رسوایی سیاسی جهان نیز رخ دهد.
قرار گزارشات شبکه تلویزیونی (lNL ) اسراییل ،به تعداد ۲۰۰ تن از نیروهای نظامی امریکا و بریتانیا در استان ادلب در محاصره اند.۸

مخالفت ترکیه
رهبران روسیه ،ترکیه وایران به تاریخ هفتم سپتامبر در تهران نشست داشتند تا اجندای کار در سوریه وراه اندازی برنامه عملیات پاکسازی را در ادلب مورد گفتمان قرار دهند.اردوغان مخالف عملیات زمینی در ادلب بود.
وبگاه گلوبال ریسرچ محتویات این ملاقات را مورد بحث قرار داده خاطر نشان میدارد .۹

 « بحث عمدتأ بر تهاجم آینده برای آزاد سازی استان ادلب ازوجود هزاران هزار تروریست مورد حمایت ایالات متحده که تعداد شان  به بیش از( ۵۰ )هزار نفر تخمین زده می شود ،متمر کز بود.
پوتین و روحانی بر امحای کامل تروریستها تاکید داشتند اما اردوغان میخواهد تا از آنها در راستایی منافع خویش به حیث تازیانه استفاده نماید.»
این وبگاه موضع اردوغان را در خصوص سرکوب آخرین پایگاه تروریستی مورد تحلیل قرارداده می نگارد"اردوغان مخالف مبارزه برای آزادسازی سوریه است.اردوغان آرزو دارد تا قلمروسوریه هم مرز با ترکیه از جمله میدان نفتی آن کشور را به خاک خود ملحق سازد. جایزه ای که او به زودی آرزو می کند، از جمله یکی هم در شمال عراق است"
اردوغان به منظور فرصت سوزی ،مخالف عملیات نظامی وخواهان آتش بس در ادلب بود،اماواکنش روسیه به پاسخ اردوغان روشن بود.در پایان این ملاقات،هواپیماهای روسیه به شدت مواضع تروریستان را در ادلب درهم کوفتند.
دراین بحبوحه اردوغان خود را در موضع دشواری قرار داده است.ازیکسو انهدام پل های ارتباطی کشورش  باغرب واز سوی دیگر وضع بحران مالی وتحریمات اقتصادی غرب ،قدرت مانور سیاسی را از کف اردوغان ربوده است.حال اردوغان قطب نمایی سیاسی خویش را بکلی ازدست داده ،ازهمین رو موصوف راه ماسکو را در پیش گرفته وقرار است با پوتین ملاقات نماید.

ماسکو تلویحأ به اردوغان فهمانده است که درصورت مخالفت با برنامه عملیاتی ماسکودر ادلب،نیروهای ترکیه در سوریه نیز آماج قرار داده شده واز سوریه خارج خواهند شد.
دیده میشود که روسیه ،ایران وسوریه بدون توجه به تهدیدات غرب، نقشه خویش را می پیمایند.

منابع:

(1*)Globalreasearch Idlib: Al Qaeda’s Last Stand
By Tony Cartalucci
Published 8Sep2018
(2*)Rt news Terrorists & White Helmets met in Idlib to prep for final stage false flag chem attack – Russian MoD
Published time: 8 Sep, 2018 
(3*)Rt,Russian marines land on Syrian shores in massive Mediterranean drills,10Sep 2018
(4*)CNN,Russia kicks off massive war games, hosts Putin-Xi meetin,12 Sep2018
(5*)The New Arab,Kurdish militia may help Syrian regime with Idlib offensive,14 SEP 2018
(6*)Globalresearch,Russia and Iran Versus Turkey: Strange Bedfellows on Syria
,'9Sep 2018 ,By Stephen Lendman,
(7*)Globalreaserch ,Idlib: Al Qaeda’s Last Stand.8sep 2018
(8*)INL,8 SEP 2018
(9*)Russia and Iran Versus Turkey: Strange Bedfellows on Syria,12 SEP 2018

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۱۰۹

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.