بدل کردن چهره ها، در کاهش دشواریهای موجود اثرگزار میباشد؟

 

فرهاد

 

بهر سبک که خواهی جامه پوشی

من از طرز خرامت میشناسم

(سعدی)

 

وسایل اطلاعات جمعی خبری را نشر در آن گفته شده که احتمال دارد زلمی خلیل زاد بحیث نماینده دولت امریکا در افغانستان معرفی بالای ایجاد دولت موقت که یک گزینه دولت امریکا میباشد کار لازم را انجام دهد، کابل نیوز در قسمت خبر ۲ سنبله  ۱۳۹۷ از توافق طالبان و محمد اشرف غنی بخاطر ایجاد دولت انتقالی بواسطه نماینده  دولت امریکا صورت گرفت خبر میدهد.

مردم و آگاهان امور درین رابطه دیدگاه های متفاوت را ارایه نموده اند، عده ایی به این باوراند ایجاد دولت موقت گام موثر بوده، میافزایند که خلیل زاد تجارب کافی در شناخت نیروها و مخالفین مسلح در پاکستان دارد میافزایند  وی مخالف عملکرد پاکستان بوده  و میباشد فشارهای وی در جلوگیری از اعزام تروریستان به افغانستان از خاک پاکستان تاثیرات مثبت درپی خواهد داشت.

عده ایی دیگر می  گویند خلیل زاد از آغاز تدویر جلسه بن اول چندین سال به صفت سفیر امریکا در افغانستان وظیفه انجام داد دراین رابطه چند جلد کتاب طرح  و مشکلات روبرو بود نوشته است؛  او و سران حکومت انتقالی، انتخابی، قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه ای آنها بازی های را طی هفده سال در افغانستان انجام داده اند که  ثمره آن از این قرار است:

افزایش هزاران تن مواد مخدر و مبدل ساختن افغانستان به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، غصب میلیون ها جریب زمین بواسطه غاصبین، قطع جنگلات، استخراج غیرقانونی هزاران معادن، آثار باستانی به ارزش هزاران میلیارد دالر و قاچاق آن بخارج کشور، حیف و میل بیش از هفتاد فیصد، ده ها میلیون دالر که بنام کمک به مردم افغانستان سرازیر گردید.

لیلام نمودن هزاران دستگاهای بزرگ و کوچک  تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش ، زیرنام خصوصی سازی، عدم حمایت از تولیدات داخلی که سبب ورشکسته شدن ده ها هزار دستگاه های خصوصی و مهاجرت میلیونها تن از تولید کننده گان ماهر و مجرب به کشورهای منطقه  و جهان گردید هزاران تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسان ها، طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند.

کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد میباشد.

پول شویی، نشر و پخش بانک نوت های افغانی در خارج از کشور، فرار سرمایه، قاچاق اسعار خارجی سبب پایین آمدن اعتبار بانک نوت های افغانی در مارکیت های داخلی، افزایش فقر، بیکاری، بیماری درکشور گردیده در حال حاضر بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر رو آورده، هفتاد  فیصد به امراض های فزیکی و روانی مبتلا بوده به گفته مسوولین ۵۵ فیصد مردم نمی توانند سه وقت غذا بخورند.

اکثریت  وزارتخانه ها نتوانسته اند در سال های گذشته سی فیصد پلان های انکشافی خویش را تطبیق نمایند در حال حاضر بیش از شش میلیون تن با قبول توهین و تحقیر بخارج کشور مهاجرت نموده بیش از یک میلیون تن در داخل کشور مهاجرت نموده اند به نسبت انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی سالهای گذشته که با تقلب گسترده همراه بود، مردم را بحران های شدید امنیتی، اقتصادی تهدید نموده عدم اعتماد به بازیگران سبب ایجاد فرسنگ ها فاصله میان دولت و مردم گردیده ازهمین لحاظ به فیصله های کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی اعتماد نکرده در شهر کابل وعده از ولایات دروازه های دفاتر کمیسیون انتخاباتی را مسدود نموده اند.

سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، ماین گذاری روی جاده، جنگ های گروهی در شهر ها، ولایات، روستاها روزانه جان صد ها تن از هموطنان بی گناه ما را میگیرد.

تشدید شدن رقابت خصمانه بین کشورهای منطقه  و جهان از جمله امریکا، فدراتیف روسیه، انگلیس، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودی کشور ما را به پایگاه آزمایش گاههای انواع ایدیولوژی ها، سلاح های مدرن زمینی، هوایی، میدان نبرد کشورهای متذکره و کشتار میلیون ها افغان های بی گناه مبدل ساخته است.

انجام بازی های، جنایت بار از جمله استعمال بم که به « مادر بم ها » شهرت دارد در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار، حملات خونین در قول اردوی ۲۰۳ شاهین، حملات بالای  چهارراهی زنبق شهر کابل، چهارراهی دهمزنگ، حمله خونین بالای آموزشگاه  در دشت برچی، ولایت غزنی، پکتیا، کندهار، بغلان، فاریاب و سایر نقاط کشور صورت گرفت ده ها هزار خانواده ها را داغدار و سوگوار ساخت مشت نمونه خروار اثبات ادعای ما میباشد.

سوال اینجاست که میتوان جلو بازی های خونین را که بیش از چهار دهه بخصوص هفده سال گذشت بالای ملت ها صورت گرفته هنوز هم ادامه دارد با تغیر چهره ها در قدرت کاهش داد؟

به گفته آگاهان امور و مردم زمانی میتوان به وعده های بازیگران امیدوار بود بجای تغیر چهره ها در راهبرد خویش تغیرات اساسی بیاورند؛ یعنی بجای پافشاری دیوانه وارغرض افزایش شعله های آتش و جنگ های نیابتی بر ضد کشورما و کشورهای منطقه، رقابت های علمی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی را جاگزین سازند زیرا که زمان آن گذشته زیر بهانه داعش، طالب و سایر تروریستان میلیونها مردم را نابود و شهرها را ویران تا بتوان  به اهداف خویش دستیاب شد.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018