دستان تاراجگران از ثروت های ملی افغانستان کوتاه

   

هیچ گنجی  دیگ بی سرپوش نیست

هیچ  دولت  ا ینقدر  خاموش  نیست

 

عبدالو کیل کوچی

بآنکه هموطنان عزیز کما بیش آگاهی دارند که گروه های اجیر ومزدور صفت طالب داعش پرتاب شده از خاک پاکستان در جنگ نیابتی با تجهیزات جنگی و دستگاه ماشینری وهمراه با وسایل انتقالات بزرگ از دیر زمانی تا بدینسو گوشه گوشه قلب وطن ما را شگافته منابع زیر زمینی  ، سنگ های قیمتی وثروت های طبیعی کشور ما را به غارت برده وبه پاکستان انتقال میدهند .

چنانچه به نقل از منابع خبری بی بی سی لندن مورخ ۲۳ . ۵ . ۲۰۱۸  اخبار تحت عنوان :« هشدار در باره استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان » چنین ارایه میکند که « داعش وطالبان سالانه صدها هزاردالر ازاین راه درآمد دارند » این منبع خبری با اشاره به استخراج سنگ های قیمتی در دو ولسوالی ولایت ننگرهار وسنگ لاجورد در ولایت بدخشان وانتقال آن را به خاک پاکستان و همچنان درباره رونق تجارتی آن می افزاید که: « اولین خریدار آن امریکا و دومین خریدار آن اروپا میباشد ». در خبر مذکور اشاراتی مبنی بر جنگ های طالب و داعش بر سر تسلط به منابع یاد شده موُید این حقیقت است که جنگ در افغانستان ، جنگ بر سر منابع و معادن است.

درخبر دیگری از همین منبع زیر عنوان « پول پودر بچه * بدست طالبان و داعش میرسد.» در بخشی از خبر آمده است که: «......... سهم طالبان از تجارت غیرقانونی سنگ تالک که درتولید این محصول استفاده میشود به سه صد میلیون دلار درسال تخمین شده داعش هم ازین راه صدها هزار دلار درآمد دارد ». در ادامه این خبرچنین آمده است «... گلوبال ویتنس در گزارش تازه گفته که پاکستان مقصد اصلی سنگ تالک افغانستان است وامریکا و اروپا از خریداران عمده این مواد معدنی هستند .»

دستبرد ثروت های طبیعی ازکشوری که بیش از نصف نفوس آن زیر خط شدید فقر نفس میکشند ،منابع و ثروتهای آبایی آنها به تاراج میرود .

به نظرمیرسد از روزی که لشکر نظامی خارجی زیر عنوان جامعه جهانی بمنظور جنگ با تروریزم وبرای آوردن صلح وثبات درافغانستان آمده اند ،گفته میشود که اوضاع امنیتی  نی تنها بهبود نیافته بلکه بدبختانه بدترهم شده میرود .چنانچه طی دهسال گذشته با حضور نظامی اروپایی و امریکایی ، اگر موجودیت گروه شریر طالبان را در نظر بگیریم این گروه نسبت به دهسال قبل چند برابر بیشتر وساحه نفوذ آن گسترده ترمیشود .علاوه بر موجودیت طالبان بسیاری نقاط کشور به جولانگاه تروریستان داعش والقاعده مبدل گردیده ومناطق امن کشور به نا امنی وحملات مرگبار مبدل میگردد.

 همچنان درطول سالهای جنگ محصولات کشاورزی روبه کاهش بوده و حاصل تریاک ومواد مخدره به ارزش میلیاردها دالر رسیده است . گذشته از آن روز تا روز بروی آتش جنگ نیابتی در کشورما توسط همسایه گان وهمدستان خارجی شان روغن پاشیده میشود که آتش جنگ همچون اژدهایی بدور منابع طبیعی کشور ما زبانه میکشد .

سوال اساسی درینجاست که دور از ذره بین قوت های خارجی در افغانستان آنهم  مجهز به تکنالوژی عصری وپیچیده ، آیا پشه ای پر زده خواهد توانست ؟ در حالیکه دزدان وغارت گران پاکستانی با ماشینری عریض وطویل وسایل نقلیه بزرگ همه روزه پاره پاره معادن افغانستان را بخاک پاکستان انتقال میدهند .

از طرفی دولت تحت الحمایه افغانستان که نمیتواند جلو دزدان وغارتگران چسپیده به دارایی ومنابع  طبیعی افغانستان را بگیرد ، هر رویداد مهم را به بهانه کمیسیون وهیات بررسی که اصلاً وجود فزیکی نخواهد داشت  خاک بچشم ملت زده واز کنار بسیاری قضایای بزرگ باسکوت مرگباری می گذرد. پس معلوم میشود که از مدیریت کردن بهتر درمسایل جاری این کشورعاجز است .

چنین وضع المناک ، اشک از چشمان انسان های متعهد و وارثین اصلی این سرزمین جاری میکند ، زیرا که هیچ کشوری در تمام جهان همچو ن  دیگ بی سرپوش نیست .

هیچ مسوولی چنین  بی ننگ  نیست

بنده ی غارت گران   سنگ   نیست

تا که معد ن هاست ، بغیر از خلقها

هیچکس مایل به ختم جنگ  نیست

بنا بر آن بی نیاز از اثبات است که وارثان و صاحبان اصلی آب و خاک افغانستان ، این سربازان دلیرو فرزندان سرسپرده مردم افغانستان است که در دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ومنافع علیای کشور قهرمانانه ایستاده و حتا جان های شیرین خود را فدای ناموس وطن میسازند . بنا برآن بر مردم آزاده افغانستان است که درهمیاری وهمکاری با جریانات ترقی خواه وعدالت پسند ، آزادی خواه وطندوست ، دموکراتیک وطنپرست ونیروهای چپ دموکراتیک کشور با کنار گذاشتن فاصله ها ، اختلافات وتعصبات،  به منظور نجات وطن ودفع این فاجعه هولناک در یک خط مقدس وجبهه بزرگ میهنی با ایمان وعقاید مشترک وطندوستانه  صدای دادخواهانه مردم افغانستان را بگوش جهانیان و مردم آزاده افغانستان  برسانند تا وطن راه نجات خود را دریابد.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۱۸ـ ۲۹۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018