پیام غمشریکی شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا

 

شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا ، مراتب تسلیت وهمدردی خود را نسبت وفات مرحومه بانو وزیربیگم ، خدمت رفیق گرامی  حفیظ مصدق و سایر بازمانده گان تقدیم میدارد.

برای تمامی اعضای سوگوار خانواده ، صبر جمیل و شكیبایی آرزو داریم.

امیدواریم كه سهم گیری دوستان درغم شان ، سبب كاهش آلام اعضای فامیل  مرحومه  بیگم  مقصودی گردد.

با حرمت

شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۲۳۰۸