پیام تسلیت

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق همایون اکبری

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم  که مادر رفیق گرامی وارجمند مان همایون اکبری در اثر مریضی متداوم در ایالات متحده آمریکا،داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است .

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سوگوارانه وبا احساس این درد استخوان سوز،عمیقترین تآثرات قلبی خویش را به مناسبت این حادثۀ المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال ،برای متوفا فردوس برین وبرای بازماندگان مرحومه ،فامیل، اقارب دوستان ،بویژه رفیق اکبری گرانقدرابراز تسلیت وهمدردی نموده ،برای شان صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به خاطر مرگ نا به هنگام حاجی غلام سرور برادر رفیق فاروق پاسدارعضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

بادرد واندوه وافر، حاجی غلام سرور  برادر رفیق گرامی پاسدار عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نسبت بیماری داعی اجل را لبیک گفت.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  مرگ نا به هنگام جناب حاجی غلام سرور را به رفیق ارجمند  فاروق پاسدار به خانواده گرامی  ، به دوستان واقارب شان تسلیت عرض می کند.به ان مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر تحمل وپایداری آرزو می دارد.

 

   کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغنستان

 

 

با درد ودریغ که بانو ضیاگل مادر رفیق یوسف آرینتا وخشوی رفیق گرامی امین (غمی) کرنزی عضو شورای هامبورگ حزب مردم ، نسبت بیماری داعی اجل را لبیک گفت، روحش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظور گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق یوسف آرینتا ،آصف وعارف آرینتا ، امین(غمی) کرنزی ، عارفه کرنزی ودیگر بازمانده گان ودوستان شان تقدیم می دارد .

به آن مرحومی بهشت برین وبرای بازمانده گان صبر، برده باری وتحمل آرزو می دارد.

 

                                                                           با احترام

                             کاوه کارمل

                                            رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که محترمین الحاج محمد نسیم (علی ) شوهرخاله ومحمد یاسن (علی)، پسرخاله رفیق وحید احمد نوری ،همزمان وبطرزنهایت تراژید وغم انگیز درکشورآلمان جهان فانی را وداع گفته وبه رحمت حق پیوسته اند.

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، به مناسبت این حادثه هولناک و غم انگیز،عمیقترین تاثرات خویش را ابراز نموده واز ایزد متعال برای متوفا بهشت برین وبرای اقارب ، دوستان وبازماندگان مرحومین بویژه رفیق احمد وحید نوری مسوول تشکیلات شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، وفامیل محترم شان ،صبرجمیل واجر جزیل آرزو نموده روح متوفا را شاد میخواهد .

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

 

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مرگ شادروان دگروال غلام محمد شخصیت فرهیخته ملی  را یک ضایعه پنداشته وبه همین مناسبت تسلیتهای خود را به بانو سهیلا حسرت نظیمی، دکتر فرید حسرت نظیمی ، دکترمنیر، بشیر احمد طنین  وسایر بازمانده گان ، اقارب ودوستان آن مرحومی تقدیم می دارد.

به آن شادروان خفته در خاک  بهشت برین وبه بازمانده گان پایداری ، تحمل وصبر از مصیبت وارده، استدعا می دارد.     با احترام

 

  کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان