پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی

 

کابل،۳۱ دسامبر ۲۰۲۰

دارلانشای حزب آبادی افغانستان سال نو میلادی را به هموطنان مهاجر، احزاب و سازمانهای همسو و مسیحیان جهان تبریک گفته ، آرزو دارد تا سال نو میلادی برای هموطنان و همه انسانهای کره زمین سال صلح ، خوشبختی و بهروزی باشد.

نگاه گذرا به سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که جهان ما درسالی که در حال پایان است با ناهنجاری و مشکلات بزرگ و پیچیده درمبارزه بخاطر صلح و تامین مناسبات عادلانه بین المللی روبرو بوده است. ادامه جنگ درحوزه های بحرانی شرق میانه ، شمال افریقا ، امریکای جنوبی ، قفقاز و ...باعث نابودی ده ها هزار انسان سیاره ما شده ، وهستی های بیشمارمادی و معنوی بشریت را نابود کرده است . هنوز به مساله اشغالگری و ستم روزمره برخلق فلسطین با بی پروایی برخورد شده و با نادیده گرفتن توافقات و قوانین بین المللی و با بکارگیری اقدامات نظامی ویرانگرانه منطقه شرق میانه به میدان ستم و تجاوز تبدیل شده است . این تجاوزات و ادامه جنگ های نیابتی درافغانستان، سوریه ، عراق ، یمن ، لبنان، لیبیا و...باعث مهاجرت های جبری ، ویرانی محیط زیست انسانی و نابودی های هستی های مادی و معنوی خلق ها گردیده است .

ما در سال ۲۰۲۰ شاهد گسترش اقدامات تروریستی دولتی و سازمان یافته بوده و در افغانستان عزیز اثرات چنین اقدامات غیرانسانی را همه روزه با گوشت و پوست لمس کرده ومی کنیم.

تقویت روحیه نژاد پرستی درانواع مختلف آن ، ناسیونالیزم ، شونیزم و تخریب نهادهای مدنی و ساختارهای دولتی از یکسو، و افزایش بی مانند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی درسطح جهان گرایش های خطرناکی بودند که اثرات دردباری بر زنده گی میلیون ها انسان سیاره ما بجا گذاشته است . در چنین شرایطی بیماری جهانگیری کوید ۱۹( کرونا ) درز موجود میان یک اقلیت کوچک که بیشترین ثروت و منابع را دراختیار دارند و اکثریت مردم جهان که با فقر، بیماری و مرگ دست و گریبان اند را عمیقترساخت. کشورهای ثروتمند حتا درمساله تهیه و ذخیره واکسین ضد کرونا سیری ناپذیری شانرا به اثبات رسانیدند.

پاندمی کرونا درحالیکه برخورد انحصارطلبانه و ماهیت چپاولگرانه جهانخواری را برجسته ساخت، ازطرف دیگر نشان داد که ادامه زنده گی متمدن و مسالمت آمیز بدون همکاری مردم وهمبستگی جهانی میسر نیست . خدمات و تلاش های صادقانه و مردمی بریگارد های امداد پزشکی «هِنری ریوو» کوبایی که بدون چشمداشت مادی و سیاسی به درمان نیازمندان دراسپانیا ، ایتالیا ، کشورهای امریکای لاتین و افریقا شتافت ، کمک های بشردوستانه جمهوری خلق چین و جمهوری فدراتیف روسیه نمونه های نیکو و آموزنده درمناسبات جهانی میباشند. پندمی کرونا هنوز مهار نشده است . مبتلاشدن بیش ازهفتاد وشش میلیون نفر درجهان ، و مرگ بیش از یک میلیون و هفتصد هزار انسان نشان میدهد که دامنه این پندمی هنوزبرچیده نشده  و از این ناحیه خطرات جدی متوجه بشریت است. بخصوص که نسل نو این ویروس درحال زایش و رشد میباشد.

درهمین دوره کرونایی جهان شاهد بحرانهای گسترده اقتصادی و اجتماعی بوده  و پندمی کرونا کاستی های نظام بهداشتی ـ اجتماعی و اقتصادی جهان را برجسته ساخت .درحالیکه میلیون ها کارگر، دهقان و انسانهای شاغل کار، کارشانرا از دست داده و به ارتش بیکاران و فقرا کشانیده شدند ، سود شرکت های غارتگر وانحصاری از برکت جنگ و فروش سلاح ، چپاول ثروت های ملی و ذخایر طبیعی کشورها ، تحمیل سیاست های تعذیراتی و زورگویی ، فرار و معافیت مالیاتی و...رشد بی مانند کرده است .

در این سال سازمان ملل متحد از ۷۵ مین سال تاسیس خود در حالی برپاکرد که بحران کرونا و اثرات کشنده آن نیاز به برقراری مناسبات عادلانه جهانی و مسوولیت پذیری کشورهای بزرگ و ثروتمند را دردستور روز قرارداده است . مبارزه و تلاش بخاطر تامین صلح ، همزیستی ، دستیابی به خدمات بهداشتی ، کمک به ارتش مهاجرین و بی جا شده گان، کمک به مردمانی که در نتیجه نابودی و ویرانی محیط زیست آسیب دیده اند ، تلاش در راه تامین برابری حقوق زنان ، کمک و یاری به کودکان ، مبارزه بابیسوادی و تقویت نظام آموزش و پرورش، پایان بخشیدن به زور گویی و یکه تازی ...و خواست هایی اند که سازمان ملل متحد و بشریت مترقی دردستور کار شان قرار دادند. یکی از خواست های سازمان ملل متحد مساله توزیع عادلانه و انسانی واکسین ضد کرونا میباشد .

آرزومندیم تا دراین زمینه کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان برخورد متمدن و انسانی را انتخاب نموده و زمینه دسترسی عادلانه واکسین ضد کرونا برای کشورها و مردمان فقیرجهان از جمله باشنده گان افغانستان را میسر نمایند.

دوستان گرامی ،

ما درحالی به سوی سال نو میلادی میرویم که سطح مطالبات و مبارزات زحمتکشان جهان بخاطر تامین صلح وعدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و منابع درسال گذشته گسترش یافته است. درافغانستان جنگ زده و قربانی جنگ نیابتی و صادرشده از برون نیز درسال گذشته تلاش های گسترده بخاطر تامین صلح ، قطع جنگ ، دموکراسی وعدالت اجتماعی صورت گرفته است .

تامین صلح عادلانه و برقراری امنیت درکشور نیازمبرم و خواست اساسی مردم میباشد. همپا با این خواست مردم ، حزب آبادی افغانستان ضمن حمایت و جانبداری ازهراقدام سودمند بخاطر تامین صلح عادلانه دراعلامیه مورخ  ۲۷ سنبله ۱۳۹۹ خود پیریزی یک میکانیزم عادلانه و مردمی برای گفت وگوهای صلح میان طرفین درگیر داخلی ، و قطع مداخله و صدور تروریزم از برون کشور را پیشنهاد کرده ، خواستار پیشبرد این پروسه های زیرنظر سازمان ملل متحد و نظارت اعضای دایمی شورای امنیت سازمان گردید. حزب ما هرگونه توافق و سازش پاکستان محور و بدور از شرکت و سهمگیری نماینده گان مردم و نیروهای دادخواه و ترقی پسند کشور را مردود شمرده ، آنرا ادامه وضع خونبارموجود ، وتسلیم در برابرگروه های تاریک اندیش و متحجرمیداند.

درحالیکه چشم امید به آتش بس دایمی و برقراری صلح عادلانه درافغانستان بسته ایم ، آرزو میبریم که سال ۲۰۲۱ میلادی سال صلح و آرامش ، جانجوری و تحقق خواست های زحمتکشان جهان ، سال بهروزی و کامگاری باشد .

یکباردیگرحلول سال ۲۰۲۱ میلادی را به سازمانها ، احزاب و شخصیت های همسو و دادخواه جهان تبریک گفته ، پیروزی های بیشترشانرا درسال نو آرزو میبریم.

 

باتمنیات نیک،

داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان  

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۱۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

زندگی سازمانی

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان دایر شد   جلسه فوق العاده بیروی اجراییه کمیته ولای...
د هلمند د ولایتی گوندی کمیتی عمومی غونده جوړه شو   دهلمند دولایتی ګونډی کمیتی عمومی غونډه په ۱۲ـ۱۰ ـ ۱۳۹۹ نیټه په ګوند...
جلسه عمومی نوبتی ربع چهارم  شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان دایر گردید   مطابق با برنامه کاری شورای کشوری بلجیم...
جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایر گردید   جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان امروز شنبه مورخ ششم جدی ۱۳۹۹،تحت...
د آبادۍ ګوند د لغمان ولایتي کمیتی اجراییه بیرو غونډه وکړه   نن جمعه د اجراییه بیرو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د نورو...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق پرت پال سنگ! با دریغ و درد از درگذشت رفیق پرت پال...
پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   باانده فراوان اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگه یکی از رهروان صدیق...
پیام تسلیت شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان   با درد و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودیم كه رفیق محترم جنرال اركانحرب...
پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان...
پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان   با درد واندوه عمیق اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگ ، مبارز...
بمناسبت وفات رفیق ارجمند پرت پال سنگ...
پیام تسلیت شورای کشورهالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق ارجمند پرت پال سنگ   با عالم اندوه اطلاع حاصل نمودی...

شعر در بامداد

                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...
لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...

سیاسی

دونالد ترامپ و پایان کارش...
  دونالد ترامپ و پایان کارش دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده از دیر زمانی در ایالات متحده امریکا اصلی اعتبار دارد که آنرا...
خاورمیانه باردیگرشاهد اوج گیری « پان عربیزم » میشود؟...
خاورمیانه باردیگرشاهد اوج گیری « پان عربیزم » میشود؟   ژرژکورم، کارشناس خاورمیانه درباره نهضت های خاورمیانه با روزنامه...
یونان و اسراییل مرحله جدیدی از روابط تسلیحاتی را آغاز کردند...
همکاری‌ تسلیحاتی علیه ترکیه:  یونان و اسراییل مرحله جدیدی از روابط تسلیحاتی را آغاز کردند محمود فاضلی  شواهد نشان م...
آشتی در دقيقه ۹۰...
 درنگی بر نشست شورای همکاری خلیج فارس: آشتـی در دقيقـه۹۰ نشست سال جاری شورای همکاری خلیج فارس در مقایسه با سه سال اخ...
روزهای ناموزون جهان عرب...
روزهای ناموزون جهان عرب   رفیق خوری ، تحلیلگر جهان عرب جهان عرب پس از اینکه در چند دهه گذشته شاهد اقتدارگرایی، رکود...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی   کابل،۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ دارلانشای حزب آبادی...
تل پاتی سوله څنګه راتلی شی...
تل پاتی سوله څنګه راتلی شی   میرسلام ساپی   د تاریخ په اوږدوکی د نړی د هیوادونو ترمنځ جګړی او شخړی پیدا شوی دی ا...
کنفرانس جوانان وجایگاه آن درتکامل حزب...
کنفرانس جوانان وجایگاه آن درتکامل حزب    انجینرمحمد امین پرتو جهت جوان سازی حزب، رهبری و دارالانشا، بعد از بحث همه...
در دفاع از داعیه برحق خلق فلسطین...
از زنده گی احزاب سیاسی منطقه :  در دفاع از داعیه برحق خلق فلسطین   در واکنش به برخی تحول‌های خطرناکِ ماه‌ های اخیر...
مجمع عمومی «ایتلاف احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان » دایرشد   امروز جمعه ۲۸ قوس سال ۱۳۹۹ مصادف به...

دیدگاه

اگر احکام قانون اساسی عملی میشد...
اگر احکام قانون اساسی عملی میشد!   بزرگی در جهان به گفتار نیست دوصد گفته نیمه از کردار نیست   دردمند هفده سال قبل...
کاستی های اصلاح تشکیل اداری درکشور...
کاستی های اصلاح تشکیل اداری درکشور اصلاح تشکیل اداری سبب بیکاری و خالی شدن صدها دسترخوان خانواده های بی بضاعت شده است...
برگزیت چه چیز هایی را برای بریتانوی ها تغیر میدهد ؟...
خداحافظی رسمی از اتحادیه اروپا برگزیت چه چیز هایی را برای بریتانوی ها تغیر میدهد ؟   هنگامی‌ که عقربه ساعت روی نیمه...
بازهم هیاهوی حکومت موقت...
بازهم هیاهوی حکومت موقت   محمد ولی دراین شب و روز در فضای مطبوعات مخالفت وموافقت با تشکیل حکومت موقت موج میزند . دو...
سوله که جګړه ؟...
سوله که جګړه ؟   فاروق دهقان زاده جګړه هغه بده اوناخوښه لفظ دي چه د یوي تولنی اکثریت خلک هغه نه خوښوی او کرکه تري ک...
برخورد علم و جهل...
برخورد علم و جهل    میرعنایت الله سادات                                وضع موجود امنیتی درافغانستان ، روزتاروزبه وخ...
به ملاحظه و مطالعه تاریخ نهضت های ملی مترقی و پدیده های منفور ارتجاعی...
 به ملاحظه و مطالعه تاریخ نهضت های ملی مترقی و پدیده های منفور ارتجاعی س ع گهریک همانگونه که از افکار و اندیشه های ا...

فرهنگی و اجتماعی

تنوین وکاربرد آن در زبان فارسی...
درکنگینه زبان : تنوین وکاربرد آن در زبان فارسی   دکتر حمیدالله مفید نخست بنگریم که تنوین چیست؟ تنوین ویژه زبان ت...
اعتراض کارمندان پایین رتبه دولت در پیوند به عدم تطبیق طرح یکسان سازی معاشات شان...
اعتراض کارمندان پایین رتبه دولت در پیوند به عدم تطبیق طرح یکسان سازی معاشات شان     عبدالصمد حکیمی اخیرا تعدادی ا...
یلـدای تان فـرخـنـده بـاد...
یلدای تان فـرخـنـده بـاد   نورالدین همسنگر   من به غلبه نور برظلمت، داد بربیداد  وپیروزی حق بر باطل باورکامل دارم.
بـه بهانـه شــب یلـدا...
بـه بهانـه شــب یلـدا   باز آمده یلدا شب و برماست بهانه بزمِ طرب و ساز و سرود مست شبانه پیوسته به دیدار رخ یار دل آز...
لنډۍ د لرغوني پښتو ادب او ولسي پوهې بډایه پانګه، او ملي شتمني...
لنډۍ د لرغوني پښتو ادب او ولسي پوهې بډایه پانګه، او ملي شتمني   لیکوال : انجنیرعبدالقادر مسعود لنډۍ زموږ په لرغوني...
پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست «روز جهانی مهاجران » ۱۸ دسامبر۲۰۲۰م   « روز جهانی مهاجران»  همه ساله در ۱...
حزب آبادی افغانستان همراه و همپا با مردم    فعالین کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان به رهبری رفیق انجنیراکرم عظیم...
به مناسب درگذشت زنده یاد استاد رهنورد زریاب...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسب درگذشت زنده یاد استاد رهنورد زریاب    کابل ،۲۱ قوس ۱۳۹۹ با دریغ...
د يو احساس تصوير...
  د يو احساس تصوير   گوندې که بېرته ماشومتوب ته ورشم زه به اوتر وم چې دلمر رڼا به کله وينم ، لمر به دغره له سره څرک...
گل فـطـرت...
        گل فـطـرت     به دستان توکی گل کاشت   گل مریم گل سوری   گل مرهم گل احساس   گل امید گل تسکین   کزو هرباغ...
ځــان وژنــه     د ستونزو په ځولی کی ځان وژنه د حل لار نه ده مرگی ته تسليمی او تيروتنه د حل لار نه ده پريږده چي اغيا...
کجاست؟...
کجاست؟  کجاست؟  دست مداوا  به تن دردمند ما کجاست؟  دست  لطافت بسر ارجمند ما شکسته  نخل امید  باد های سرد جنوب  کجا...
از فعالیت های رفیق مهدی عظیمی تقدیر به عمل آمد...
از فعالیت های رفیق مهدی عظیمی تقدیر به عمل آمد از سوی انجمن دانشجویان قره باغ طی برنامه ای که به منظور تجلیل از روز د...
پیام تسلیت و همدردی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان...
پیام تسلیت و همدردی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه   انا لله و انا الیه...
جیرکیمنگ اېندی...
 جیرکیمنگ اېندی...   اې کۉزی قرا! مونچه مېنی جیرکیمنگ اېندی، اې قاشلری یا! مونچه مېنی جیرکیمنگ اېندی. تون ـ کون مې...
 پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفال   شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در ا...
گــریه میکند...
  هموطنان ارجمند! مدتی است که همه ای من و شما از رویداد ها و رخداد های خونین و تراژید در نقاط مختلف خاصتا پایتخت کشور...
تسليت...
          تسليت   د « تسليت » توری مې نه خوښېږي له ورځنيو « فاتحو » نه، زياتي ستړی يمه. هره ورځ وينې ، هره ورځ د مين...