گفت وگوی ویژه بامداد با رفیق میر محمد شاه رفیعی عضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان در باره « پروسه جوان سازی حزب »

 

گفت وگو از دکتر اسد محسن زاده

به پیشواز راه اندازی کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان گفت وگویی را اندر باب « پروسه جوان سازی حزب » و کرده های حزب در این بخش با رفیق میرمحمد شاه رفیعی عضو دارلانشای حزب انجام داده ایم که اینک خدمت هموطنان گرانقدر پیشکش می گردد. بامـداد  

 

دکترمحسن زاده : رفیق رفیعی گرانقدر سپاسگزارم که با وجود مصروفیت های بیشمار کاری دعوت ما را پذیرفته و حاضر شدید تا درآستانه راه اندازی « کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان » خواننده گان گرانقدر تارنمای بامـداد ـ ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان ، را با کارکردهای حزب درعرصه کاربا جوانان آشنا سازید.  

میرمحمد شاه رفیعی : سپاس و قدردانی از سایت وزین بامداد و شخص شما رفیق دکترمحسن زاده گرامی که همواره به صورت پیگیر و خسته گی ناپذیر به نشر اهداف و برنامه های کاری حزب آبادی افغانستان میپردازید.

چنانچه همه دوستان، نیروهای همسو و اعضای حزب آبادی افغانستان آگاهی دارند جوان سازی حزب و تربیت نسل جوان به مثابه افراد آگاه ،متعهد وطندوست و آراسته به زیورعلم ،اخلاق و خصایل انسانی از اهداف اساسی و قابل توجه حزب آبادی افغانستان میباشد و خوشبختانه دراین راه گام های مناسبی درحد امکانات دست داشته و شرایط موجود اجتماعی برداشته شده است.

از اینکه حزب آبادی افغانستان یک حزب برنامه محور و آینده نگر است و به خاطر یک افغانستان آباد ، مترقی، مرفه و سربلند کار میکند و این آینده درخشان و با افتخار تنها به دست نسل جوان و آینده سازان کشوراعمار شده میتواند.

حزب آبادی افغانستان منافع انسان و رفع نیازمندی و حوایج آن را وظیفه روزانه خود میداند و حالانکه اکثریت نفوس کشور(مطابق به احصاییه های رسمی اعلان شده، بیش از۶۰ فیصد نفوس مجموعی افغانستان) را جوانان تشکیل میدهد بنابرآن کار با جوانان و جوانسازی حزب آبادی افغانستان به مثابه وظیفه مبرم و تاخیرناپذیر در برابر ما قرار دارد. 

محسن زاده : اگر اجازه باشد پرسش نخستین خود را با شما در میان می گذارم :

بروزچهارشنبه ۲۶ سنبله سالروان  شما با هیات رهبری حزب ملاقات کاری و تبادل نظربا جوانان چند ناحیه شهر کابل حزب داشتید. لطف نموده درباره این نشست و مسایل مورد بحث درآن به خواننده گان  تارنمای بامداد معلومات بدهید .

دراین نشست مطالبات و خواست های هیات رهبری حزب از رفقای جوانان چه بوده ، بالمقابل رفقای جوان چه انتظاراتی ازهیات رهبری حزب داشتند .

پاسخ : ملاقات کاری با جوانان در روز ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ یکی از نشست های وسیع کاری بود که بعد از رفع قرنتین ناشی از شیوع بیماری کرونا به سازماندهی شعبه تشکیلات مرکزی حزب صورت گرفت. دراین ملاقات برعلاوه مسوولین شعبات مرکزی و یک عده از اعضای محترم دارالانشا، رفیق گرامی پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان نیز اشتراک داشتند و ازجمله ۲۲ ناحیه شهرکابل نماینده گان جوانان ۱۶ ناحیه حضور داشتند.

البته خواست و تقاضای رهبری حزب آبادی افغانستان از نسل جوان کنونی کشورسعی و تلاش آنها به خاطر آموزش و فراهم آوری معلومات علمی و کسب مهارت های فنی و مسلکی است تا بتوانند در اعمار افغانستان نوین و آباد سهم شایسته و قابل توجه داشته باشند. ما همیشه تلاش به خرچ داده ایم تا شناخت نسل جوان کشوراز دشمنان مردم و نیروهای اجنبی پرست و ضد ترقی و آسایش مردم افغانستان مطابق تجارب زنده گی و با امکانات علمی در دسترس باشد.

ما همیشه از نسل جوان کشور تقاضا میکنیم تا در جهت آموزش و باز هم آموزش گام بردارند و میکوشیم تا نسل بالنده، پرغرور و عصیانگرکشور ، وطندوست، کارآموز،عاشق مردم زحمتکش افغانستان و آراسته به زیور اخلاق و خصایل انسانی و انساندوستی ، وفادار به فرهنگ و آرمان های ملی ومترقی مردم افغانستان باشند و روح  و روان نسل جوان ما برعلیه فساد، پول پرستی، فحشا و کرنش درمقابل زورمندان و دشمنان منافع ملی ما و مخالفین صلح و آرامش افغانستان باشد.

البته تشکل وحدت سازمانی جوانان آرزوی دایمی ما میباشد. و به عضویت نسل جوان کشور در صفوف حزب آبادی افغانستان افتخارنموده وتوجه دایمی داریم.

اما هرجوان آگاه، وطندوست، پرغرور، دانشمند و مخالف روحیه قوم گرایی و تعصب مذهبی و مبرا از هرنوع فساد، نور چشم ما میباشند و ما آنها را احترام نموده ، هرنوع کمک انسانی و اخلاقی را با آنها دریغ نمی کنم حتا اگر درهرسازمان دیگرعضویت داشته باشند ویا غیرسازمانی باشند.

نسل جوان کشور از حزب آبادی افغانستان تقاضای ایجاد امکانات آموزشی و رهنمایی و انتقال تجارب مثبت سیاسی و مبارزاتی رهایی بخش گذشته را دارند.

البته در بعضی موارد هستند جوانانی که برای دریافت کار وشغل مناسب درکشور طالب مشوره ، رهنمایی و همکاری میباشند که با تاسف بنابرشرایط موجود و فساد گسترده در دولت افغانستان و نبود امکانات و دسترسی به سکتورخصوصی در بخش های خدماتی وتعلیمی،حزب آبادی افغانستان نمی تواند دراین بخش با جوانان همکاری لازم را نمآید.

پرسش : در نشست سوم عقرب ۱۳۹۸ اجلاس عمومی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان ، رفقا برنامه ایی را برای جوان سازی حزب و افزایش نقش جوانان در ارگان های رهبری حزب به تصویب رسانیدند . از نظر شما در این دوره چه اقدامات مشخص در این میدان صورت گرفته است ؟

پاسخ : مطابق مصوبه اجلاس عمومی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان ، دارالانشا و کمیته های حزبی در راستای جوان سازی حزب ، تقویت و توسعه هرچه بیشتر سازمان های حزبی از وجود نسل جوان  اقدامات قابل توجه را انجام داده اند. از تطبیق مصوبه مربوطه طور دوامدار گزارش اخذ میگردد و در بعضی از کمیته های حزبی محلی جوانان بیشتر عضویت دارند. هم اکنون در بعضی از نواحی شهرکابل منشی ناحیه جوانان کمتر از سی ساله میباشند. در ماه سنبله یک جوان با داشتن تحصیلات عالی در رشته عکاسی به صفت منشی کمیته حزبی  ولسوالی سروبی ولایت کابل انتخاب گردید.

حضور جوانان در کمیته های حزبی ولایت و شهرکابل ، ولایات غزنی ، هرات ، ننگرهار، هلمند، جوزجان، بلخ، کندهار و نیمروز قابل توجه و امیدوار کننده است.

درسیمینارهای تبلیغ وآموزش سیاسی حضور بیشتر را جوانان دارند.همچنان درسنامه های که آگاهی دهنده و سمت دهنده نسل جوان است ترتیب به اختیارکمیته های حزبی گذاشته شده است.

آماده گی لازم برای تدویر کنفرانس جوانان حزب گرفته شده است که گامیست مهم و اساسی درمسیر جوان سازی حزب آبادی افغانستان.

پرسش:  قرار است در سال روان « کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان » درشهر کابل برپا شده و درآن پس از مشورت و رایزی با نماینده گان نسل جوان از سراسر افغانستان خواست ها و دیدگاه های حزب در باره تشدید کار و فعالیت در میان جوانان مشخص گردد . با آنکه ویروس کرونا زنده گی اجتماعی را از روال عادی آن برون آورده ومشکلات غیرقابل پیشبینی را در برابر حزب و مردم قرار داد ، دارلانشای حزب درنشست هفته گذشته خود  روی تدویر « کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان » بحث نموده  و تصامیم لازم را در زمینه اتخاذ نمود.

 درهمین مورد میخواهم  نظر شما در باره این کنفرانس و سطح مطالبات از آنرا بدانم .

آیا ایجاد یک سازمان جوانان مربوط به حزب که منحیث نیروی ذخیره برای حزب فعالیت نماید در این پله تکامل حزب ضروریست ؟

در باره نشریه جوانان حزب که توسط  خود جوانان مدیریت و گرداننده گی شود چه نظر دارید ؟

پاسخ : چناکه شما در تارنمای وزین بامداد گزارش دادید دارلانشای حزب درباره تدویر « کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان » بحث ، و تصامیم لازم را اتخاذ نمود. رفیق پوهاند راوش در این جلسه دیدگاه های مشخصی را طرح و وظایف شعبات مختلف حزب برای تدویر کنفرانس را روشن نمود. علاوتا در جلسه فوق العاده بیروی اجراییه و منشی های نواحی حزبی شهر کابل با شرکت معاونین حزب آبادی رفقا عبدالرشید آرین و نورستانی نیز در باره کار کنفرانس و آماده گی های لازم برای کنفرانس بحث و گقت وگو شد که من نیز دیدگاه های مشخص خود را در آن طرح نمودم.

در باره ایجاد سازمان جوانان مستقل در جنب حزب آبادی افغانستان به مثابه یک سازمان ترقیخواه، رزمنده و همه شمول که در هریک از نقاط کشور حضور داشته باشد نیاز مبرم و عاجل است.درشرایط کنونی دشمنان مردم افغانستان به اشکال مختلف و مزورانه تلاش دارند تا از نیروهای جوان کشور به خاطر اهداف افراطیت ارتجاعی و دامن زدن به اختلافات قومی،مذهبی وسمتی بهره مند گردند. گروه های مافیایی و مسلح غیرقانونی در گسترش اعتیاد میان جوانان و کشانیدن آنها درصحنه های جنگ ، ترور و اختناق تلاش همیشگی دارند.

نظام تعلیمی و تحصیلی کشور با ضرورت های جامعه و بازارکار مطابقت ندارد.تربیت نسل جوان با روحیه وطندوستی ، وحدت و همبستگی میان خلق های باهم برادر افغانستان صورت نمی گیرد.جعل تاریخ و افتخارآفرینی وقهرمان سازی های کاذب جزیی از برنامه های دشمنان قسم خورده مردم افغانستان است که دامنگیرنسل جوان کنونی کشور گردیده است.

بنابرآن ایجاد سازمان ترقیخواه و عدالت گستر جوانان افغانستان کار ضروری وعاجل است ، اما در راه ایجاد همچو سازمان موانع و مشکلات فراوان وجود دارد. قبل از همه برای ایجاد همچو سازمان موجودیت نظام دولتی قانون مدار وسراسری در وجود نیروهای دموکرات و ترقیخواه ضروری است تا برعلیه عامل انحراف نسل جوان و زمینه های به بیراهه کشیدن آنها قاطعانه مبارزه نماید.

ایجاد سازمان های جوانان حزب آبادی افغانستان وداشتن یک نشریه برای جوانان پروگرام های کاری آینده ما را تشکیل میدهد و دراین راه گام هایی برداشته شده و تا رسیدن به این اهداف با تاسف راه دشوار و طولانی پیشروی ما قرار دارد.

پرسش : شماری از رفقا همه روزه و جا و بیجا از حضور نسل « سرسپید» درحزب شکایت داشته حل تمام معضلات نهضت و جامعه را در« تقاعد سیاسی » کهن سالان ، و فرمانروایی « نسل بالنده جوان » میدانند. بیشتراین رفیق ها خود درعملی نمودن این فرمایش و آرزو کوچکترین اقدامی عملی را انجام  نمی دهند. نظرشما منحیث یک رفیقی با پیشینه بزرگ سیاسی درجنبش جوانان و مبارزات سیاسی چندین دهه گذشته در این مورد چیست ؟

پاسخ : موجودیت افرادی با سابقه سیاسی که تجارب لازم درعرصه ملکی و نظامی و هم دربخش کارهای حزبی دارند مورد افتخار ما میباشد زیرا هریک ازاین افراد نمونه ای از صداقت ، راستی و پاکدامنی می باشند که باعث شهرت نیک و جلب توجه مردم به حزب ما گردیده اند.

ازطرف دیگر موسپیدان امروزی ما با داشتن افکار جوان در تربیت نسل جوان توجه خاص مبذول میدارند و هرگز مخالف ارتقا و سپردن مسوولیت به نسل جوان نمی باشند، که ما شاهد ده ها نمونه و مثال دراین مورد هستیم.

اما آنچه ما به آن عقیده داریم ارتقا و سپردن مسوولیت به نسل جوان به صورت عجولانه و غیرآگاهانه باید نباشد. ما به جوانانی اعتماد میکنیم که دارای تجارب حداقل سازمانی بوده و اساسات علوم اجتماعی و سلوک  و قواعد زنده گی حزبی را آشنا باشند. سپردن مسوولیت به جوانان کم تجربه و احساساتی ،سازمان را متلاشی و جوانان مسوول را به انحراف وسواستفاده از صلاحیت ها میکشاند.

چنانچه درمعارف جهان معمول است مدیر مکتب باید کسی شود که روزی سرمعلم بوده و وزیر کسی شود که حداقل ریاستی را درهمان بخش تجربه کرده باشد.

جوانی که درمرحله اول زنده گی به مشکلات، مقاومت وعدم همکاری افراد زیردست خویش مواجه گردند نه تنها ناامید به آینده ، بلکه عقده مند و ماجراجو میشوند. بنآبران ما به تلفیق رهبری نسل ها باورمند بوده و به ارتقای گام به گام جوانان در مقامات رهبری توجه داریم.

به عنوان آخرین پرسش : شما که پیوسته به ولسوالی ها و سازمانهای محلی حزب سرزده و با تلاش سازمانهای محلی حزب آشنا هستید لطف نموده در رابطه با خواست ها و نیازهای  جوانان درسطح محلات و اقدامات کمیته های ولایتی حزب برای خواننده گان تارنمای بامداد معلومات دهید.

پاسخ : کار درمحلات برای ما افتخار آفرین بوده، غرور وعزت نفس ما را بالا میبرد. ما با کارعملی درمحلات آموختیم که با وجود زنده گی در یک کشور واحد افغانستان هریک از محلات ما دارای شرایط خاص برای زنده گی بوده و خصوصیات باشنده گان آن حداقل تفاوت های را دارا میباشد. این امر در سطح یک ولایات هم وضاحت دارد چنانچه طورنموده گفته میتوانیم که خصوصیات ،خواست ها و خیالات یک جوان در ولسوالی سروبی کابل با خصوصیات و تمایلات یک جوان در ولسوالی میربچه کوت کوهدامن تفاوت هایی دارد.

رسیده گی کمیته های حزبی ما به خواست و نیازمندی های جوانان اندک و ناچیز است ما نمی توانیم به همه خواست ها و نیازمندی های اعضای جوان حزب رسیده گی کنیم زیرا ما یک حزب سیاسی هستیم که با هیچ یک از منابع قدرت پولی واداری وابستگی نداریم. زورمندان، تفنگ سالاران و سران مافیایی با ما همکار نیستند و نمیخواهیم همکار ما باشند.ما آرزو و باور داریم تا با مقاومت در برابر مشکلات زنده گی با صبرو حوصله و به نیروی بازوی نسل بالنده و جوان کشورگام به گام به پیش رویم و به قوت بزرگ تبدیل گردیم و از حمایت مردم بزرگ افغانستان برخوردار شویم.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۷۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 

زندگی سازمانی

پیام شورای کشوری فنلند حزب آبادی افعانستان بمناسبت تدویر کنفرانس شکوهمند و سراسری جوانان حزب آبادی افعانستان در شهر کا...
کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان   پیام تبریکی تدویرموفقانه و باشکوه کنفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان را به ری...
د افغانستان آبادی ګوند د لغمان ولایتی کمیته   دا فغانستان د آبادی ګوند مرکزی کمیته محترم مشرتابه ته. داچې د روان کال...
پیام تبریکیه شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در روسیه فدراتیف   سازماندهی و تدویر باشکوه و موفقانه کنفرانس جوانان حز...
جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب تدویر یافت      جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان بتاریخ ...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان   با درد اطلاع حاصل نمودیم که مادر رفیق احمد شاه مروی ، عضو کم...
پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که هنرمند مردمی ، نویسنده ، نقاش...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان با دریغ واندوه بی پایان خبر وفات مرحوم ومغفور نجیب رستگار شخصیت فرهنگی...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   انا الله واناالیه راجعون  با اندوه فراوان از جاودانگی شدن محترمه شفیقه جان آ...
پیام تسلیت و همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان   با دریغ و اندوه فراوان اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام بانو شفیقه آص...

شعر در بامداد

                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...
لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...

سیاسی

متن بیانیه پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان...
متن بیانیه پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان درکنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان   دلوی ا...
پیام کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان به مردم شریف افغانستان...
  بسم الله الرحمن الرحیم دوستان و هموطنان عزیز! امروز جوانان حزب آبادی افغانستان، این فرزندان وطندوست و مردم دوست ش...
در ایالات متحده امریکا چه میگذرد ؟...
در ایالات متحده امریکا چه میگذرد ؟   دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده از کنفوسیوس فیلسوف و آموزگار سیاست و اخلاق در چین کهن...
دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد...
دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پروفیسور داکتر محمد دا...
جنگ تازه درقره باغ پای ایران را به میان می کشد؟...
درحاشیه رخدادهای حوزه قفقاز : جنگ تازه درقره باغ پای ایران را به میان می کشد؟   جنگ در قره باغ چرا باردیگر آغاز شد...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت ۱۳میزان روزمعلم در افغانستان...
  ای معلم ، ای والامقام ترا سپاس!   آموزگاران پرتلاش، آگاه و وطنپرست کشور ، دارلانشای حزب آبادی افغانستان خود را...
فروزان باد مشعل علم ودانش درکشور...
 فروزان باد مشعل علم ودانش درکشور   میرمحمد صادق روزبه روزسیزدهم میزان سال جاری مصادف است با روز خجسته معلم . ازین...
اعلامیه دارلانشای حزب آبادی افغانستان در رابطه به مذاکرات صلح بین الافعانی...
  شهرکابل ،۲۷ سنبله ۱۳۹۹     مذاکرات بین الافغانی صلح درقطر آغاز گردیده وسرنوشت صلح ، رژیم سیاسی و چگونگی تحولات آی...
یک گام استوار و محکم دیگر به پیش !   هیات رهبری حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند دکتر داوود راوش  درجلسه هیات اجرا...
پروسه جوان سازی حزب موفقانه به پیش میرود...
  حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب آینده نگر و مردمی پیوسته به رشد و اثرگزاری در میان لایه های مختلف مردم توجه داشته...

دیدگاه

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن...
سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن   عبدالاحمد فیض بعد از پیام تویتری رییس جمهورترامپ مبنی برخروج کامل نیرو...
چرا پاکستان استقرار مجدد امارت اسلامى طالبان را نميخواهد ؟...
چرا پاکستان استقرار مجدد امارت اسلامى طالبان را نميخواهد ؟    میرعبدالواحد سادات  کسانيکه مسايل افغانستان را بدقت تعق...
ملت افغانستان  به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی، با اراده  قوی، وطنپرست و...
ملت افغانستان  به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی، با اراده  قوی، وطنپرست و باغرور ضرورت دارد بصیر دهزاد  نبود رهب...
آنچه را که باید درباره انتخابات امریکا دانست...
 آنچه را که باید درباره انتخابات امریکا دانست   دپیلوم انجینرعمرمحسن زاده انتخابات ریاست جمهوری برای پنجاه و نُهمین...
آیا سرمایه گذاری های پاکستان درچهاردهه درافغانستان به ثمر رسیده ؟...
آیا سرمایه گذاری های پاکستان درچهاردهه درافغانستان به ثمر رسیده ؟ علی رستمی سفر عبدالله عبدلله به طورغیرمترقبه بدون...
نزده سال حضور نظامی، بازگشت به نکته صفری...
نزده سال حضور نظامی، بازگشت به نکته صفری   صمد کارمند افغانستان نزده سال حضور نظامی ناتو و امریکا را تجربه کرد، در ای...
ازحضور نظامی امریکا درافغانستان نزده سال گذشت...
ازحضور نظامی امریکا درافغانستان نزده سال گذشت در پیوند با ۱۹ساله گی حضور نظامی امریکا در کشور اینک دیدگاه کارشناس بر...

فرهنگی و اجتماعی

پیام جوانان حزب آبادی افغانستان به جوانان کشور...
  بسم الله الرحمن الرحیم جوانان هموطن! نسل بالنده و آینده سازان میهن! ما جوانان که به افتخارعضویت درحزب آبادی افغ...
به پیشواز کنفرانس جوانان حزب...
  بروزدوشنبه ۲۱ میزان سال روان ساعت ۴بجه بعد از ظهررفیق متین عضوهیات اجراییه حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفیق فضل...
جایگاه صنعت توریزم در کشور...
بمناسبت روز جهانی توریزم:   عبداللطیف صالحی پنجم میزان برابر بود با ۲۷ سپتمبر روز جهانی گردشگری از سال ۱۹۸۰ بدینسو...
دیداربا جوانان و بهره گیری از نظریات آنها...
 دیداربا جوانان و بهره گیری از نظریات آنها حزب آبادی افغانستان به نیکویی میداند که جوانان آگاه و بادرد کشورعلاقمند تا...
آنـــه یــورتــیم...
آنـــه یــورتــیم آنـــه یـــورت سـیــنـــدن اوزاغ امــــا اوزلــمـــس کـونـگیلــیـم سین قویـاش گرساچـمـه سنگ نـور،ی...
ځــوانـــي...
    ځــوانـــي ‎دا ځواني هسې نه وه ، چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه ، چې وه ‎را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه رانه لاړه...
یادی از مرزا عبدالقادربیدل...
یادی از مرزا عبدالقادربیدل    محمد ولی امروز سوم ماه صفر سه صدمین سالروز ملکوتی شدن روح مرزا عبدالقادربیدل عارف بزر...
روز جهانى صلح...
پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت « روز جهانى صلح »   سازمان ملل متحد ( ٢١ ) سپتامبر را بحيث روز جهانى ص...
ســولـه...
   ســولـه خوږی خبری غواړی نرم ادبيات غواړی سوله خوښي ده سوله امن او ثبات غواړی جنگ نه گوزار کول د سول...
کـه سـولـه راشـي...
  که سوله راشي ، بيا به شين شم ، بيا به وټوکېږم که سوله راشي ، د ځوانۍ د ميو جام به بيا پر سر واړوم .
بریگاد پزشکی کوبا مستحق جایزه صلح نوبل...
 بریگاد پزشکی کوبا مستحق جایزه صلح نوبل    فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با ارسال یک نامه سرگشاده به اعضا، دوستا...
وطـنه خــدای پـه امــان...
وطـنه خــدای پـه امــان   سلگی وهمه ځمه وطنه خدای په امان ايری دی ښکلومه وطنه خدای په امان ستا ژوبل ژوبل خلک ستا ژوب...
که د فجر رڼايي شوه...
که د فجر رڼايي شوه…   په بې کڅه سين لاهو يم ، له جکړ سره لوبېږم د تورتم د توفان شپه ده ، لاس دې راکه چې ډوبېږم څه...
  صدایت کردم صدایت کردم نشنیدی صدایم پاک و روشن بود پیام اش پیک گلشن بود صدایت کردم: به همدلی و یگانگی بیاندیش فضای د...
دملګری عسکر چالاک دوه نوی شعرونه...
دملګری عسکر چالاک دوه نوی شعرونه   استـقـلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاری وطنه داسی دی نوم د استقلال...
درگراميداشت و تبجيل از روز استقلال...
پیام شادباش انجمن حقوق دانان افغان در اروپا: درگراميداشت و تبجيل از روز استقلال   تجلیل از روز استرداد استقلال ، د...
ایجاد اولین انجمن جوانان کشورهالند تحت نام آینده سازان...
ایجاد اولین انجمن جوانان کشورهالند تحت نام آینده سازان بتاریخ ۲۶ جولای سال جاری در شهر(Booskop ) در ولایت (Zuid Holla...
ســولــه...
 ســولــه کوڅه ډبی لنډه غر نه غواړی سوله بی پدری ښکره ور نه غواړی سوله هم له جنگ او هم له سولی اخلی باج له ملی گټ...