کارگران و زحمتکشان افغانستان!


دارلانشای حزب آبادی افغانستان فرارسیدن جشن اول می ، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما خواهران و برادران پیشرو و ثابت قدم راه آزادی، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی شادباش می گوید.

امسال بزرگداشت از روزجهانی کارگر درشرایطی برپا میشود که بیماری جهانگیر کرونا ( کوید ۱۹ ) زنده گی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی را دگرگون ساخته و امکان برپایی تظاهرات میلیونی ، گردهمایی ها و تجمعات کارگری را ازدست ما گرفته است . با آنهم پاندمی کرونا یکباردیگرو بگونه بی مانندی اثرات مناسبات غیرعادلانه اجتماعی که دلیل درد و رنج بیکران زحمتکشان کشور و جهان شده است را برملا ساخت.

امروز دربیشترکشورهای پیشرفته سرمایه داری میلیون ها انسان درفقر جانکاه بسر برده و حتا توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای یکماه نداشته ، و میلیون ها انسان زحمتکش با ایستادن در صف های طولانی منتظر دریافت یک وقت غذای رایگان میباشند . تنها دراروپا و امریکا بیش از پنجاه میلیون انسان در بیکاری بسرمیبرند. وضع کارگران مهاجرکه درتحت شرایط غیرانسانی با معاش ناچیز چرخ اقتصادی بسیاری ازکشورها را میگردانند ، نشاندهنده مناسبات برده داری مدرن درقرن ۲۱ میباشد: بی حقی ، زنده گی گروپی دربارک های کارگری بدون درآمد ، امنیت کاری و اجتماعی. این ارتش کارگران بخش تولیدی ، ساختمانی و کشاورزی بدون دریافت کمک های خیریه امکان زنده ماندن برای چند روز را هم ندارند. واقعیت های دردبار زنده گی میلیون های انسان فقیر و بیکار درجهان نادرستی سیاست های اقتصادی نیولیبرالیستی که فقط درراه افزایش سود و ثروت به هرقیمتی هستند را یکبار دیگر برملا ساخت .

وضع کارگران و زحمتکشان افغانستان نیز شباهت های زیادی با شیوه زنده گی و وضع دردباربرادران و خواهران شان در بیشترکشورهای جهان دارد. امروز میلیون ها هموطن زحمتکش ما توانایی پرداخت مخارج زنده گی را برای چند هفته نداشته و با وجود خطرات کشنده بیماری کرونا مجبوراند با کارهای غیرمولد و دست فروشی امرار حیات نمایند. با آنکه در بیش از ۱۸ سال گذشته پول های گزاف وبی مانندی بنام کمک به مردم و تقویت زیربنای اقتصادی کشورسرازیرشد ، واقعیت های امروزی جامعه نشان میدهد که بدلیل سیاست های اقتصادی نادرست ازجمله ، برنامه های نابکار تحمیلی ازسوی بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سایر دولت ها و موسسات سرمایداری ، نبود یک برنامه ملی برای رشد اجتماعی و اقتصادی درکشور، و چپاول باندهای دلال مافیایی ازاین « کمک ها » شیرازه اقتصادی کشور ازهم فروریخته ، و زحمتکشان کشور را مجبور به زنده گی دربدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی نمود.

کارگران و زحمتکشان میهن!

درمرامنامه حزب میخوانیم که « حزب آبادی افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.» به همین منظورحزب آبادی افغانستان منحیث حزب مدافع منافع و خواست های زحمتکشان کشور ناسازگاری خود با برنامه های  اقتصادی و اجتماعی نیولیبرالیستی ، و تبدیل کشور به بازارمصرفی برای کالاهای وارداتی ابراز نموده ، و مساله رشد اقتصادی و اجتماعی عادلانه درکشور و بهروزی زحمتکشان کشور را دردستورکار و فعالیت خود قرارداده ، و مبارزه « برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود » را منحیث یکی ازمطالبات مبرم مطرح نمود.

امروز معضله بیکاری و گسترش فقرساختاری ، نرخ بلند تورم و گرانی مخارج زنده گی درحدی رسیده است که درکنار جنگ تحمیلی از برون،  امنیت  و زنده گی اجتماعی را به خطر انداخته و زنده گی یک نسل را مورد تهدید قرارداده است . لیست این مصایب سخت طولانی و دردبار میباشد.

از دید ما کافی نیست همه روز به تفسیراین وضع پرداخته و با ادامه این وضع سازش کرد. در اینجا مساله تغیر وضع موجود به سود مردم و آینده  کشور مطرح است.

این وضع را باید تغیر داد.

این خواست تنها و تنها از طریق مبارزه و کار و پیکار سازمان یافته و با برنامه سیاسی و صنفی میسر بوده ، نیازبه اتحاد عمل همه معتقدان به امرآزادی ، صلح ، برابری و عدالت اجتماعی دارد .

کارگران و زحمتکشان افغانستان ،

احزاب و سازمانهای ملی ، دموکرات و دادخواه ،

بیایید دست دردست هم داده درمقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی تلاش نموده ، و راه را برای تحقق دموکراسی ،عدالت اجتماعی، صلح ، برابری و ترقی بگشاییم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه آزادیخواهان میهن نویدبخش پیروزی ما برضد ارتجاع و استبداد میباشد.

از دید ما دردوره پساکرونایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی درکشوربه شدت بحرانی و حساس میگردد. درچنین شرایطی مادروطن و میلیون های انسان تهیدست و فقیر می طلبد تا دولت مطابق مسوولیت های قانونی خود، سرمایه داران ملی و نهادهای سیاسی و صنفی دست بدست هم داده ازمنافع ملی دفاع ، و با طرح یک برنامه های ملی ، و ایجاد روحیه یاری وهمبستگی ملی در راه  فراهم سازی شرایط حداقل برای زنده گی آبرومندانه زحمتکشان کشور تلاش نمایند.

از دید ما این برنامه باید براصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و منافع انسان زحمتکش وطن استوارباشد.

ازآنجایی که اول ماه می روزجهانی کارگر، و روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از بند بهره کشی و ستم ، و تلاش برای تامین آزادی، صلح، برابری و عدالت اجتماعی  میباشد ، ما همبستگی خود را با خواست ها و تلاش های کارگران جهان در راه تحقق این آرمان ها ابراز داشته، و بهترین تبریکات و شادباش هایمان را بدین مناسبت پیشکش میداریم. حزب ما بدین  بارو است که برپایی یک جهان دیگر، فارغ از جنگ ، ستم و بهره کشی ممکن میباشد . باید متحدانه درکجای این جهان که هستیم برای برقراری چنین جهانی تلاش و مبارزه نماییم.


فرخنده باد روز اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود برخاطره تابناک شهدای جنبش کارگری کشور !
پیروزباد مبارزرات برحق وعادلانه کارگران و زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

زندگی سازمانی

گزارش نشست کاری شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حز...
اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان در نکوهش تهاجم های وحشیانه وخشونت افسارگسیخته درکشور   کابل ۲۳ ثور ۱۳۹۷   هم...
 تدویرجلسه نوبتی  بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان                        جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورا...
اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت شهادت و مجروح شدن عده ای از کارگران افغانستان توسط مرزبانان ایران   ا...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روز جهانی کارگر...
  کارگران و زحمتکشان افغانستان! دارلانشای حزب آبادی افغانستان فرارسیدن جشن اول می ، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رز...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت نابهنگام رفیق پیرمحمدسیلاب مسوول کمیته حزبی ولایتی زابل...
پیام غمشریکی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان    با تاثرعمیق خبروفات برادر رفیق محترم صلاح الدین چهاردهی وال که ج...
پیام تسلیت و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   اناالله وانا الیه راجعون  با درد ودریغ‌ اطلاع  حاصل نمودیم که...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان   با درد اطلاع حاصل نمودیم که برادر رفیق استاد مزمل صدیقی رئیس کمیته حزبی ول...
پیام تسلیت و همدردی   با اندوه بی پایان مطلع شدیم که جناب حاجی صاحب امان الله٫ برادر ارشد رفیق گرامی صفت الله عملیار ن...

شعر در بامداد

لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...
ديار ويران من...
ديار ويران من   دیار نازمن ویرانه تا کی به قیدو بند هربیگانه تا کی کجاشدنام وننگ وعارم آخر به دست وپایم این ذولان...

سیاسی

بمناسبت هشتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان »...
بمناسبت هشتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان »  محمد صادق روزبه « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغان...
اطفال مستحق بهترین ها اند...
 اطفال مستحق بهترین ها اند  روز کودک خجسته باد! داکتر نظیفه توخی بیایید بخاطررنج های بیکران وناملایمات اجباری که ا...
تبعیض سیستماتیک در دیگ جوشان امریک...
تبعیض سیستماتیک در دیگ جوشان امریکا جوادی ‌پور   هرازچندگاهی رسانه ‌ای شدن اعمال تبعیض ‌آمیز و خشونت ‌بار در ایالات...
گزارشی از سیزده همین کنگره ملی خلق چین...
گزارشی از سیزده همین کنگره ملی خلق چین (NPC)     چین پرجمعیت ترین کشور دنیا، بزرگترین طبقه متوسط را با ۴۰۰ میلیون نفر...
نقش کشاورزی درخود کفایی واشتغال زایی...
به سلسله نشر دیدگاه های کارشناسان حزب آبادی افغانستان اینک نگارشی از خامه رفیق صبور ثابت در باره جایگاه  کشاورزی درخود ک...
با غم  و درد جانکاه مردم شریکم...
با غم  و درد جانکاه مردم شریکم   جمیله ناهید بریالی   هموطنان گرانقدر ، خواهران ، برادران و کودکان عزیز ، دیدن تصا...
جنایتکاران با تیرباران زنان باردار و اطفال معصوم چی میخواهند؟...
جنایتکاران با تیرباران زنان باردار و اطفال معصوم چی میخواهند؟ نسیم سحر   دیروز تروریستها در کابل در یک شفاخانه ملکی...
بیماری کوید ۱۹ وسیرآن در کشور...
کرونا را جدی بگیرید : بیماری کوید ۱۹ وسیرآن در کشور   دوکتور سید فرید شاه رفیعی اخیراً در یک گزارشی گفته شده است ک...
چپن سفیدان مستحق لت و کوب نیستند...
چپن سفیدان مستحق لت و کوب نیستند!   پروفیسور داکتر نثار احمد صدیقی در تمام کشورهای دنیا ازچپن سفیدان خانه به خانه...
برگ ویژه تارنمای بامـداد به مناسبت مرگ زودرس رفیق داکترعبدالرشید جانباز...
 برگ ویژه تارنمای بامـداد به مناسبت مرگ زودرس رفیق داکترعبدالرشید جانباز خواننده گان گرانقدر ،  دراین ستون پیام های...

دیدگاه

پیدایش و ادامه افراط گرایی در افغانستان...
پیدایش و ادامه افراط گرایی در افغانستان   میرعنایت الله سادات   منابع آگاه گزارش میدهند که بیش از بیست گروه افراطی...
آماده گی برای یک رویاروی نظامی میان چین وامریکا...
  آماده گی برای یک رویاروی نظامی میان چین وامریکا آیا جنگ محتمل خواهد بود؟ عبدالاحمد فیض   کاربرد ادبیات تنش آلود...
من متهم مى سازم!
من متهم مى سازم! من جرم را تعريف و مجرم را معرفى مينمايم!   مير عبدالواحد سادات من شريک و مشوق قاتل کودک نوزاد و ا...
وطن نیاز به اجتماعی سازی نظام اقتصادی دار...
وطن نیاز به اجتماعی سازی نظام اقتصادی دارد   داود کرنزی جنگ ظالمانه و تحمیلی از برون ، کشتار همه روزه  و بی رحمانه مر...
پاندمی کرونا و مشکلات ناشی از آن...
 پاندمی کرونا و مشکلات ناشی از آن   دوکتورعبدالولی سمندری* می خواهم تذکر بدهم که آمار مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ در...
علل وعوامل سربازگیری طالبان از اقوام مختلف کشور...
علل وعوامل سربازگیری طالبان از اقوام مختلف کشور     نجیب الله عظیمی از زمانیکه طالبان ظهور نمودند و بعداْ هم در دورا...
بحران ویروس کرونا،  از تجارب و آموزه ها  امروز تا پیشگیری های فرداها...
بحران ویروس کرونا،  از تجارب و آموزه ها  امروز تا پیشگیری های فرداها   بصیر دهزاد بروز و شیوع ویروس کرونا در مدت بی...

فرهنگی و اجتماعی

گزارش اجلاس مسوولان شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان   اولین نشست مسوولان شعبات آموزش سیاسی...
د کابل د ښار برچی د سل بستريزه روغتون قربانيانو ته...
     عسکر(چالاک)   د کابل د ښار برچی د سل بستريزه روغتون قربانيانو ته  آللو للو للو للو می نه کړی مرمی باران و خو...
ځـان ځـانی...
       نثار احمد بهین   ځـان ځـانی دلته څوک دچا له حاله خبر ندی معتبر له غریب،خواره خبر ندی ځان ځانی ده هرڅوک ډوب...
افغانستان اماج جنایات هولناک جنگى و ضد بشرى...
افغانستان اماج جنایات هولناک جنگى و ضد بشرى مردم به عزا نشسته افغانستان كه جنگ تحمیلى بیشتر از چهار دهه را متحمل گرد...
اعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناک كشتار افغانان...
اعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناک كشتار افغانان برطبق گذارشات مطبوعات و رسانه هاى بين المللى و بيانات شاهدان ع...
زبان سکایی و جایگاه پیدایش آن...
درکنگینه زبان : زبان سکایی و جایگاه پیدایش آن   داکترحمید الله مفید سکا ها : به گفتاورد پژوهشگران سکا ها  در دو...
ای زما گرانه مهربانه غيرتی او باتور ولسه...
ای زما گرانه مهربانه غيرتی او باتور ولسه !   عسکر چالاک که غواړی چی وطن لا څه چی په ټوله نړی کی يو لوی پياوړی افغا...
ماهنامه حقیقت زمان به نشر رسید...
ماهنامه حقیقت زمان به نشر رسید   شماره ۸۱ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ابادی افغانستان از چاپ برون آمد. در...
پیام تهنیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان...
پیام تهنیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روز همبستگی طبقه کارگر وهمه زحمتکشان جهان  هیات ر...
کوبا جان مردم را نجات می‌ دهد، تحریم‌ها زنده گی را نابود می‌ کند !
کوبا جان مردم را نجات می‌ دهد، تحریم‌ها زنده گی را نابود می‌ کند ! پیام شادباش اتحادیه مرکزی سندیکاها و اتحادیه‌ های...
پیام شادباش فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری...
 پیام شادباش فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به‌ مناسبت اول ماه می   فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU )، به‌ م...
ضرورت عاجل و انكارناپذير انفاذ آتش بس...
ضرورت عاجل و انكارناپذير انفاذ آتش بس  در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شوید!   حدود دو سال بدین سو...
پیک کلام...
پیک کلام شاید جان کلام جای دیگرباشد که هیچگاه ملتفت نشده باشی: آنچه میرسد ازراه گردبادی باشد سیاه و انبوه و طوفانی را...
سپينه  وبـا...
سپينه  وبـا   هم مفتي او هم ملا درپسې گرځي پنجابۍ توره بلا درپسې گرځي   تا د کومې گناه تور پر لمن راووړ چې قاتله ا...
مـونـږ...
مـونـږ ټپی ټپی گورو محوه کيږو ډلی ډلی ساه مو وړی تالونه په مخ لويږو ډلی ډلی دومره لويه ځمکه يی راته گور ته جوړه کړی...
زبان سغدی و وامواژه های آن در زبان فارسی  و پشتو...
زبان سغدی و وامواژه های آن در زبان فارسی  و پشتو   دکتر حمیدالله مفید نام سرزمین سُغد در اوستا به گونه ای سُغد و مر...
بیــداد کـرونا...
بیــداد کـرونا چـه آشوبی دراین دنیا بپاشد شرار غم دل ویرانه بگرفت کـرونـا بسکه عـالـم زیرپا کرد چه بیمی دردل ما خان...
ښــکاری تـه...
ښــکاری تـه څومره کينه ور يی مينه ور ځلمی می مه وژنه دا ځواگمن هادی دغه رهبر ځلمی می مه وژنه دا خو خدای مين د ښکلاک...