رفقا و دوستان ،

با اغتنام از فرصت ، فرارسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی ، و آغاز دهه جدید را به عموم مردم گیتی به ویژه سازمانها و احزاب همباور و دادخواه در جهان صمیمانه تبریک گفته ، امیدواریم جهانیان درسال نو فارغ از جنگ و خونریزی در صلح و سلامت به سر برده ، و درتحکیم مبانی صلح و دوستی کوشا و از دل و جان علاقه مند باشند.

نظر گذرا به رخدادهای ده سال گذشته نشان میدهد که این دهه درمقیاس کشور، منطقه و جهان ما پراز تشنج  و همراه با جنگ ، مسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی ، ویرانی هستی های مادی و معنوی بشر ، مهاجرت های ناخواسته و جبری ، خرابی بی حد و حصر محیط زیست طبیعی ، نابود سازی دستاورد های مدنیت بشری ، گسترش فقر و بیداد ، زورگویی ، مداخله و جنگ های اقتصادی درمناسبات بین المللی بوده است . امروزبیشتر ازهر وقت دیگر تلاش صورت میگیرد تا مناسبات جهانی درحول منافع خودی و دستیابی به سود بیشتر استوار گردیده ، و « جهانی شدن» فقط با هدف حصول سود بیشتر و به قمیت بهره کشی و خرابی وضع امنیتی و اجتماعی دیگران پیاده گردد.

درافغانستان جنگ زده نیز دردهه ایی که گذشت درنتیجه جنگ تحمیل شده از برون ، و با صدور دمل های چرکین افراط گرایی ، خشونت و تعصب وضع اقتصادی ـ اجتماعی کشور چنان که انتظار میرفت  تغیر نکرده ، و هژمونی و نفوذ کشورهای ذیدخل و سود برنده از جنگ  درهمکاری و یاری نیروهای ارتجاع داخلی گسترش یافته است . پس از۱۹ سال  نظام پساطالبانی هنوزهم درکشور بازار تروریزم ، جنگ و مافیای اقتصادی شگوفا بوده و مردم را اسیر پنجه های شوم خود نموده است .

حزب آبادی افغانستان پیوسته با خرد ، واقعبینی و آینده نگری وضع موجود اقتصادی ـ اجتماعی کشور را مورد بررسی قرار داده و ناخوشنودی و مخالفت خود را بدون ترس و بی پرده  از این وضع بیان نموده است . ما دراین رابطه تنها به تفسیر وضع موجود نپرداخته ، بلکه در وجود برنامه های مردمی و استوار بر واقعیت جامعه ، پیشنهادها و راهکارهای عملی را نیزپیشکش نموده  و در راه تحقق آن منحیث یک حزب سراسری ملی ، داد خواه ، فراقومی و آینده نگر از هیچ تلاشی دریغ نکرده ایم. در همه ایی این سالها کوشیده و میکوشیم تا درپروسه های بزرگ و کوچک ، و تصمیم گیری های ملی شرکت ، و ازهر وسیله مشروع  و شریفانه  بدون چشمداشت پاداشی از سوی ارباب زور و قدرت در راه عملی نمودن اصول و اهداف مردمی خود استفاده نماییم.

رفقا و همرزمان ،

شورای های حزبی ما در خارج از کشور ،

هموطنان مهاجر،

شما که در کشورهای مختلف جهان و درشرایط متفاوت از وطن  زنده گی ، مبارزه و تلاش مینمایید از توجه ما بدور نبوده و ما پیوسته از خواست ها و منافع شما حمایت و جانبداری خود را ابراز کرده ایم. ما میدانیم که شما از دوری وطن رنج برده ، آرزو مینمایید تا در کنار خانواده ها و عزیزان تان در داخل کشور باشید . 

شما با کار و تلاش انسانی تان میتوانید درمهاجرت نیز خدمتی به  داعیه صلح در جهان ، عدالت اجتماعی و اقتصادی ، دفاع از حقوق بشر و حفظ محیط زیست انجام دهید. امیدواریم  به مساله بلند بردن سطح دانش فنی و سیاسی تان توجه نموده ، و درهرجایی که هستید نمونه خوبی از انسان وطن باشید. سربلندی و رشد اگاهی شما اثرات مثبتی بر سرنوشت مردم داشته و شما میتوانید نقش درخور توجه ایی را در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نمایید. شما با استفاده از امکانات وسیع تان  می توانید جامعه جهانی و نیروهای دادخواه را از وضع کشور و نیاز مردم  افغانستان به صلح ، عدالت و پیشرفت باخبرساخته ، و کمک  و پشتیبانی آنها را در این زمینه جلب نمایید.

حزب آبادی افغانستان و شوراهای حزبی آن در اروپا ، فدراتیف روسیه ، امریکا و استرالیا درامرخدمت به خواست ها و منافع شما عمل نموده  ، و اعضای حزب ما با حضور فعال در ده ها نهاد فرهنگی و اجتماعی در دفاع از حقوق و منافع جامعه مهاجرافغان قرار دارند. ما منحیث یک حزب متعهد ، صلح دوست و دادخواه مساله حضور هموطنان مهاجر در پروسه های ملی چون انتخابات را مورد توجه خود قرارداده و میکوشیم تا در انتخابات آینده شما از حق شرکت در تصمیمگیری های ملی بی نصیب نمانید.

درحالیکه یکبار دیگر سال نو میلادی را به همه تبریک عرض میداریم ، امیدوارم سال نو و دهه نو برای همگان لبریز از آزادی ، صلح و عدالت باشد.

برای شما وخانواده های عزیزتان سعادت و کامیابی های فراون آرزو میکنم.

 

 

با تمنیات نیک

پوهاند داکتر داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۱۲

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

ایجاد

زندگی سازمانی

 کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   ۵ جنوری، ۲۰۲۰   جلسه کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم...
 برپایی اولین جلسه هیات اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   شام یکشنبه ۱۲ جنوری اولین جلسه هیآت اجراییه شورای...
تدویرجلسات درکمیته های حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان   جلسات سازمانهای حزبی ایالتی هانور، شلزویک هولشتین...
گزارش شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان     شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان بروز نزدهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ م...
پروسه توزیع کارت های عضویت حزب ادامه دارد...
پروسه توزیع کارت های عضویت حزب ادامه دارد     امروز پنجشنبه دوازدهم جدی ۱۳۹۸ ، مطابق دوم جنوری ۲۰۲۰میلادی، خوشبختانه...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زن مبارز وشجاع خانم ثریا پرلیکا   یکی از بهترین های جنبش ز...
پیام تسلیت هیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با درد واندوه فراوان  اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت مبارز و نس...
مراسم خاکسپاری رفیق محمد امان مهرورز، کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان   بسم تعالی فوزيه مهرورزخانم، یما مهرور...
پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان...
پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان به مناسبت درگذشت بانو ثریا پرلیکا یکی از پیشگامان نهضت داد خواهی زنان کشور...
پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا...
پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا     با اندوه فراوان خبرمرگ ثریای عزیزم را دریافت نمو...

شعر در بامداد

میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...
ديار ويران من...
ديار ويران من   دیار نازمن ویرانه تا کی به قیدو بند هربیگانه تا کی کجاشدنام وننگ وعارم آخر به دست وپایم این ذولان...
نوم ورکی شهید سرباز...
نوم ورکی شهید سرباز   تا به سنـــگر ســاتلو تا به امنیت راوړلـــو تا به دښمن ځپلــــــو ته وی سرباز دوطن اوس ستا پ...

سیاسی

ملتی که بیش از چهل سال جنگ را تحمل کرده است...
بررسی کارشناسانه در باره سرنوشت جنگ و صلح در کشور:   ملتی که بیش از چهل سال جنگ را تحمل کرده است ، چشم براه صلح عاد...
در یمن چه میگذرد ، و نیروهای ملی و دموکراتیک درگیر درآنجا چه میخواهند؟...
در حاشیه رخدادهای منطقه: در یمن چه میگذرد ، و نیروهای ملی و دموکراتیک درگیر درآنجا چه میخواهند؟   نسيم شرق کشور یم...
تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه...
تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه   السیسی رییس جمهورمصر میگوید : « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا را...
اطلاعیه شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۸   حزب آبادی افغانستان به منظور رسانیدن اهداف وطن د...
حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت...
روزنامه نوی زوریخرسایتونگ نوشت : « حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت »   روزنامه « نوی زوری...
 موقف حزب آبادی افغانستان درقبال اجتماع وحدت خواهان   حزب آبادی افغانستان یک حزب سراسری ملی و رسمی در کشور بوده و از و...
انتخابات ۱۲ دسامبر و دیدگاه  رهبران انگلیس...
انتخابات ۱۲ دسامبر و دیدگاه رهبران انگلیس   رهبران احزاب سیاسی انگلیس با توجه به آغاز شمارش معکوس برای انتخابات عموم...
اقدامات یکجانبه اقتصادی علیه کشورها محکوم گردید...
 اقدامات یکجانبه اقتصادی علیه کشورها محکوم گردید به گزارش رسانه های بین المللی کمیته دوم سازمان ملل متحد روز پنج شنبه...
درحاشیه رخدادهای جاری ایران...
درحاشیه رخدادهای جاری ایران : حکومت درس نمی گیرد مردم گام به گام خشن تر می شوند   شورش وسیعی که در هفته گذشته و با...
نیکاراگوا «کودتای فاشیستی» علیه مورالس را محکوم کرد...
نیکاراگوا «کودتای فاشیستی» علیه مورالس را محکوم کرد   دولت نیکاراگوا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ ای کودتا علیه اوو...

دیدگاه

به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان...
به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان دوکتورحبیب منګل ۵۵سال پیش به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۴۳خورشيدی ؛...
صلح با طالبان، یک معما یا حقیقت...
صلح با طالبان، یک معما یا حقیقت؟   عبدالاحمد فیض طالبان وارثان وبازمانده گان جهادگران وسربازان صادق وبا وفایی ایدیو...
آیا تنش ها کاهش می یابد؟...
درحاشیه تحول های پرشتاب منطقه: آیا تنش ها کاهش می یابد؟     در حالیکه ترامپ به انتشار پیام های تهدید آمیز علیه ایرا...
د ملي مترقي دموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف اړتیا...
د ملي مترقي دموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف اړتیا  ولی منگل د اتم د ثور ۱۳۷۱ غمیزه چې په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري...
شفاف او عادلانه انتخابات د دموکراسي یو اصل دي...
شفاف او عادلانه انتخابات د دموکراسي یو اصل دي     فاروق دهقان زاده په کوم هیوادونو کې چه پوهنه او روزنه ښه ترقي او...
باز هم مرتبط به قانون حمایت حقوق اطفال...
باز هم مرتبط به قانون حمایت حقوق اطفال موضوع مورد بحث پارلمان افغانستان بصیر دهزاد   یک موضوع مهم: بعد از یک مدت...
باشنده گان مکرویان ها از مرکز گرمی به صندلی رومیاورند...
  نامه رسیده به بامداد : باشنده گان مکرویان ها از مرکز گرمی به صندلی رومیاورند   دردمند، یکی از باشنده گان مکرویان...

فرهنگی و اجتماعی

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مساله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان ۲۰ جنوری ۲...
آيینه...
  ماته شوه آینه د یار اوربل نیمګړی پاتی شو سترگی ځوانیمرګی شوی کجل نیمگړی پاتی شو ما ویل د مینی سمندر نه به مرجان را...
داکتر فیل دردمند نیاکان ما قصه میکردند، امیر عبدالرحمن خان یکی از پادشاهان گذشته غرض تداوی فیل های خویش یک داکتر را از...
درد دل یک هموطن : زمستان میرود رو سیاهی به ذغال میماند   اکثریت باشنده گان مکرویان شهر کابل مثل سایر هموطنان عزیز و گ...
وداع دیدی حیاتگه جمعه کون استاد متین...
 وداع دیدی حیاتگه جمعه کون استاد متین سید عارف گهریک    تینگری جنتدن عطا قیلسین اونگه منگو مکین (شعر حرمتلی استاد م...
شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم...
 شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم...                  شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم زان دبدبه و شكوه و دربان گويم شاعر نش...
تا فرهنک تا تحول ورانوه ولی...
  تا ... تا په کوم منطق کابل ورانوه ولی دغه ښار دی په پيم چل ورانوه ولی وړانګی وړانګی مخ دي وويشته په ګاڼو لړ په لړ...
اوزبیک خلق مثل لری...
اوزبیک خلق مثل لری   چند ضرب المثل ازبیکی به انتخاب رفیق عارف گهریک :   ۱ ـ جسور بولسنگ جنگ گه کیر. ۲ ـ جسور جنگ...
ما و منشور حقوق بشر صلح ، آزادى ، مساوات ، عدالت و توسعه   ( بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۹ )   قبل از پرداختن به...
  پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی منع خشونت علیه زنان ۲۵  نوامبر  ۲۰۱۹   امرو...
اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا   قابل توجه نویسنده گان، هم مسلکان و قلم بدستان عزیز،   روز سه شنبه دهم دسامبر...
سیری درگلزار معرفت...
  محمد ولی تصوف وعرفان گنجینه ادبی علمی وعقیدتی در جهان اسلام است که بیان ان با پیدایش مذاهب چهار گانه از قرن دوم هج...
د هېواد د تکړه شاعر،لیکوني او مدني فعال ښاغلي حفیظ الله حازم په ویاړستاین غونده جوړه شوه...
د هېواد د تکړه شاعر،لیکوني او مدني فعال ښاغلي حفیظ الله حازم په ویاړستاین غونده جوړه شوه   ‎د روانې کال په ۲۷ اکتوبر ۲...
ماتمسرا...
ماتمسرا   چو عزم ميهنم كردم ندا آمد، ميا اينجا شر اينجا، محشر اينجا و فريب و صد ريا اينجا اگر درد و بلا خواهى درين غمخ...
اعلامیه شورای جهانی صلح درباره تجاوز و حمله ترکیه به سوریه...
اعلامیه شورای جهانی صلح درباره تجاوز و حمله ترکیه به سوریه   شورای جهانی صلح تجاوز جدید، سومین تجاوز ارتش ترکیه به س...
اعلامیه زنان موفق و سرشناس افغانستان در باره خشونت علیه زنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورخ: ۲۲ میزان ۱۳۹۸ مصادف...
پدرود داکتر ببرک ارغند...
 پدرود داکتر ببرک ارغند ریالیزم مردمی   نیلاب موج سلام ریالیزم سوسیالیستی/ مارکسیستی یک شاخص اثرگزار و به قول نظری...
مالم جان...
مالم جان  یوه لنډه منظومه د صدیق کاوون لیکنه ۱ راشه او ومې گوره تا چې ليدلی وم ، اوس هغه نه يم هغه ځواني ، هغه مس...