تدویرجلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب، روزپنجشنبه مورخ ۱۸ دلو۱۳۹۷ در دفترمرکزی حزب درشهرکابل دایر گردید.دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

کارجلسه با تلاوت آیات چند از قرآن کریم توسط رفیق داکترعبدالرشید جانباز آغاز گردید و به روح پاک زنده یاد رفیق انجینرسلیمان کامجو عضوسابق دارالانشای حزب اتحاف دعا نمودند.

بعداً رفیق راوش وفات نابهنگام رفیق کامجو را برای حزب و دارالانشای حزب،رفقا، دوستان و خانواده ایشان ضایعه جبران ناپذیر و بزرگ خوانده و ازکار وتلاش دوامدار رفیق کامجو در راه تحقق آرمان های حزب یادآوری نموده ، و گفتند که خاطرات رفقای مبارز ونستوه مان همچو رفقا شبرنگ، تینگار و کامجو همیشه با ما خواهد بود، و فرامواش نمی گردد وما ازنبود رفقای حزبی خود رنج و اندوه فراوان میبریم. روحشان شاد ویادشان را گرامی میداریم.

بعداً برای جلسه دارالانشای حزب اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش از پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب،

۲ ـ اجراات و وظایف انجام شده از طرف شعبه تفاهم  و روابط سیاسی پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب،  و ارزیابی کارهای انجام شده از طرف سازمانهای حزبی درانتخابات ولسی جرگه ماه میزان ۱۳۹۷،

۳ ـ  ایجاد شورای ولایتی کنر،

۴ ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی پروان حزب، پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب و کارهای حزبی،سیاسی درآن ولایت ،

۵ ـ بحث پیرامون ملاقات با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری.

طبق ماده اول آجندای جلسه رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب،  گزارش خود را در مورد پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب به جلسه ارایه نمود و گفت که با شماری از احزاب و سازمانهای سیاسی تماس و مذاکرات جریان دارد و روی ایتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی کار ادامه دارد. رفیق آرین طرح میکانیزم ایجاد ایتلاف احزاب را درجلسه به خوانش گرفت.درجلسه به ارتباط میکانیزم ارایه شده شماری از رفقا ابرازنظر نمودند و درمورد تصامیم لازم اتخاذگردید.

طبق ماده دوم اجندا، رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب، گزارش خود را به جلسه ارایه و متذکر گردید که کار این شعبه طبق پلان مرتبه پیش برده می شود، با احزاب و سازمان های سیاسی تماس و مذاکرات صورت گرفته ، و کار با آن ها جریان دارد.حزب ما فعالانه در پروسه انتخابات پارلمانی شرکت نموده،رفقا راوش و جانباز که درکابل کاندیدا بودند و هم سایر رفقا در ولایات فعالانه درکمپاین های انتخاباتی شرکت ورزیده وازاین فرصت برای معرفی حزب و بیان برنامه ها واهداف حزب استفاده لازم نمودند.همچنان رفیق راوش درمورد انتخابات پارلمانی گفت که ما منحیث یک حزب سیاسی در انتخابات پارلمانی به عنوان یک پروسه دموکراتیک شرکت نمودیم و توانستیم که در جامعه و درمیان مردم حضور فعال داشته و حزب خویش و برنامه های آن را به اندازه کافی به معرفی بگیریم که دراین امر موفق بودیم و از شرکت در انتخابات راضی هستیم.

دراین بخش درمورد شرکت حزب درپروسه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها نیز رفقا ابراز نظر نمودند و درمورد گزارش ارایه شده شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب مصوبه ایی به تصویب رسید.

طبق ماده سوم اآجندا، رفیق فقیرمحمد سالارزی گزارش مشترک خود و رفیق میرسلام ساپی را درمورد سفرکاری شان به ولایت کنرها وایجاد شورای ولایتی حزب درآن ولایت به جلسه ارایه نمود. دراین گزارش آمده است که شورای ولایتی حزب در ولایت کنرها به ریاست رفیق رحمت اله و با انتخاب اعضای شورای ولایتی ایجاد و فعال گردید و همچنان شوراهای حزبی در چهار ولسوالی و شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنرها نیز فعالیت خویش را آغاز نمودند .

درجلسه رفیق راوش از همکاری های مثمر و موثر رفقا سالارزی و ساپی که به ولایت کنرها سفرنموده بودند و درنتیجه کار مشترک شان شورای ولایتی حزب در کنرها و شوراهای حزبی ولسوالی و شورای شهرحزب در اسعدآباد ایجاد گردید ابراز سپاس نموده و کار انجام یافته آنها را یک دستآورد بزرگ وسازنده عنوان نموده و این اقدام خجسته را به اعضای جلسه دارالانشای جزب ، مسولین واعضای شورای حزبی ولایت کنرها و همه اعضای حزب صمیمانه تبریک گفته موفقیت های هرچه بیشتر شورای ولایتی کنرها را از بارگاه خداوند(ج) آرزو نمودند.

بعدازابراز نظر رفقا پیرامون این موضوع و پیرامون بهبود کار شوراهای ولایتی؛ مصوبه ایی به جلسه ارائه و مورد تصویب قرارگرفت.

طبق فیصله جلسه دارالانشای حزب، گزارش شورای ولایتی پروان حزب،به جلسه بعدی دارالانشا موکول گردید.

طبق ماده ی پنجم اجندا رفیق راوش به ارتباط تماس و ملاقات با نماینده گان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به جلسه معلومات ارایه نمودند و شماری از رفقای حاضر درجلسه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وچگونگی شرکت حزب آبادی افغانستان دراین پروسه و حمایت احتمالی حزب از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ابرازنظر نمودند که در زمینه تصامیم لازم گرفته شد.

درقسمت اخیر جلسه رفیق پوهاند راوش، ارتقای رفیق جنرال مختار را به حیث عضو دارلانشای حزب و توظیف ایشان را به حیث قیٌم شعبه تشکیلات حزب به جلسه پیشنهادنمودند که از سوی جلسه دارالانشای حزب به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفته و فیصله شد تا موضوع جهت تصویب نهایی به جلسه آینده بیروی اجراییه حزب پیشنهاد و ارایه گردد.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۹ صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت دوازده و نیم چاشت به آرزوی ترقی و آبادی کشور و تامین صلح پایدار وسراسری در کشور پایان یافت.

بعداز ختم جلسه رفیق راوش و سایر رفقای شرکت کننده در جلسه ی دارالانشای حزب در کتاب مخصوص ایکه به مناسبت وفات زنده یاد رفیق کامجو در دفتر مرکزی حزب گذاشته شده است،مراتب تسلیت و یادبود خویش را درج نمودند.

(شعبه تبلیغ وفرهنگ )

زندگی سازمانی

در شورا های حزبی چه میگذرد ؟...
در شورا های حزبی چه میگذرد ؟ درشورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان راه اندازی جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی عز...
دافغانستان دآبادی ګوند دهلمند د ولایتی شورا نوبتی غونډه...
  دافغانستان دآبادی ګوند دهلمند د ولایتی شورا نوبتی غونډه     دهلمند ولایت د ولایتی ګوندی شورانوبتی غونډه دپلان...
تدویر سومین اجلاس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی...
مورخ هشتم اپریل ۲۰۱۹   سومین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت ال...
تدویر دومین جلسه کمسیون تدارک برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ دومین اجلاس کمسیون تد...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۸   از آغاز سال ۱۳۹۸ سال تعلیمی مکاتب و پوهنتون های افغ...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

 اعلان جنازه و فاتحه دكتورعبدالفريد جوينده ، عبيد جوينده و زبير جوينده پسران . ماريه حميد دختر ، بشير حميد داماد ، عالي...
پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت رفیق داکتر پاینده محمد « فیض»   با دریغ فراوان که رفیق دیرینه و همراه خوب مان داک...
پیام تسلیت شورای سرتاسری حزب آبادی افغانستان در روسیه  فدراتیف با تاثر و تالم فروان اطلاع حاصل نمودیم كه همشیره تورن ج...

شعر در بامداد

سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...

سیاسی

دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۱ )     دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده درجهان ما همه از...
اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح...
(متن دری) اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح       تفاهم بین...
گرانما : آسانژ و « دموکراسی های نمونه »...
گرانما : آسانژ و « دموکراسی های نمونه »   اناسیو رامون با وجود این که از سرتا سر جهان فراخوان ها و درخواست های فرا...
هر کله وبر خیال...
سران تنظیم ها وکادرهای نو برخاسته آنان باگرم شدن روند مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حدود صلاحیت وموقف حقوقی شان می خواه...
ایران دربند نیولیبرالیزم، فساد و تحریم...
در کشورهای همسایه ما چه می گذرد : ایران دربند نیولیبرالیزم، فساد و تحریم * در حالیکه انقلاب اسلامی به تازه گی چهلمین...
جنایات تازه در یمن...
  بایگاه اینترنتی الاخبار روز شنبه ۶ اپریل  ۲۰۱۹  ترسایی در گزارشی به قلم رشید الحداد نوشت: هنوز کسی از سرنوشت صدها خان...
کدام جناح برنده انتخابات پارلمانی اسراییل خواهد شد؟...
درحاشیه انتخابات پارلمانی اسراییل: کدام جناح برنده انتخابات پارلمانی اسراییل خواهد شد؟   اسراییل در حالی فردا صحنه...
در شوراهای حزبی چه میگذرد؟...
  با تکیه بر اندوخته های مبارزاتی ، و توجه به وضع موجود جامعه و جنبش ، می توان گفت که بدون سازمان یافته گی ، برنامه م...
در حاشیه سی امین نشست سران اتحادیه عرب...
در حاشیه سی امین نشست سران اتحادیه عرب   سی امین نشست سران اتحادیه عرب با انتشار بیانیه ای درتونس به کار خود پایان داد...
نظری بر انتخابات محلی در ترکیه...
در ترکیه چه میگذرد؟   حزب حاکم ترکیه در انتخابات شوراها این کشور در رقابتی نزدیک با حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین حزب...

دیدگاه

تعریف تروریزم درانحصارهژمونی ومنافع دولت...
 تعریف تروریزم درانحصارهژمونی ومنافع دولت   عبدالاحمد فیض ترور و تروریزم پدیده ایی است که درتحولات و دگرگونی های ان...
آزادی شاخدار...
آزادی شـاخـدار!   علی رستمی به تاریخ ۱۱ فبروری۲۰۱۹ ترسایی جولیان اسانژ موسس سایت ویکلی لیکس توسط پولیس انگلستان در...
افغانستان بسیار بزرگتر از آنست که پاکستانی ها در رابطه به آن گستاخانه دهن بازمیکنند...
 افغانستان بسیار بزرگتر از آنست که پاکستانی ها در رابطه به آن گستاخانه دهن بازمیکنند   عبدالوکیل کوچی             در...
دیدگاه های جنبش بولیواری ـ ونزویلا...
 دیدگاه های جنبش بولیواری ـ ونزویلا     گفت و گوی « نشریه عصرما»  با کارلوس ویمر* اطلاعات دست اول  در باره انکشافات...
همه پرسی بحیث یکی از فکتور های دموکراسی درون حزبی...
همه پرسی بحیث یکی از فکتور های دموکراسی درون حزبی    بصیر دهزاد همانگونه که هر حزب سیاسی  در یک مقطع معین سیاسی و...
بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان درهند...
بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان درهند   نثاراحمد بهین قرار است بزودی (ماه آینده) بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان در ک...
رهبران بى آزرم پاكستان...
رهبران بى آزرم پاكستان   میر عبدالواحد سادات  پاكستان بمثابه مخلوق ناميمون استعمار كهن ، از همان بدو پيدايش بقاى خود...

فرهنگی و اجتماعی

سوله او د بالامرغاب جنګ...
سوله او د بالامرغاب جنګ سوله آوازه ده خو جګړه په اوږدیدو ښکاري خدا زده که سهارشی زر دا شپه په اوږدیدو ښکاري ډیره م...
هصدایی با زنان رنجدیده کشورما افغانستان...
هصدایی با زنان رنجدیده کشورما افغانستان   نادیـه کــوچی زنان افغانستان در طول تاریخ بخاطر امرارحیات و فراهم آوری خوار...
نه کابل ماند و نه هم کابلى و...
  ببين « صايب » دمى آن  کابل  و دريا  و بازارش! که باز از سر شوى تو عاشق و از جان گرفتارش؟! همان کهسار و دامان اش  ب...
فراخوان همایش اروپایی زنان افغان در اروپا...
فراخوان همایش اروپایی زنان افغان در اروپا...
چهار بیتی های فلکلور...
  نه افغانی نه آلمانی مقامم نه کفر استم نه اسلام تمامم گل آلمانیم نشگفته بر لب که پژمردست افغانی کلامم * * *      بی...
پيام همبستگى...
پيام همبستگى   بيا كه ترك تعصب در اين ديار كنيم بيا كه ريشه  تبعييض را مهار كنيم بيا كه در ره خدمت به مادر ميهن تما...
د شنـې وږمــې غــزل...
د شنـې وږمــې غــزل د پسرلي د پښو پل يم ، ياره ومې لوله د شنې وږمې د خولې غزل يم ، ياره ومې لوله راويښومه د بيديا يخن...
 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  فراخوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان جنگ تحميلى بيشتر ازچهاردهه مصايب بزرگ را ب...
نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان...
نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان بهار آمد و گل ها شگفت و دل هـا شاد در اين زمان خجسته كسى ملــول مباد به بهاران بگير «...
بهار...
          آمد بهاروباغ تهی از جوانه است پژمرده نخل سبز چمن هرکرانه است کوچیده خیل شاد قناری زشهرما آواره هردیاری...
به استقبال نـــوروز...
   به استقبال نـــوروز بهـاری روز نـوروز مبـارک روز است لیک اینجا شب بی نوروز است کاش خورشید بهاری روشن به در  وب...
ارتباط  نـوروز با تمـدن...
  ارتباط  نـوروز با تمـدن  عزیزه عنایت  بهار می آید ، بهاری که نه تنها انگیزه رویش گل ها، گیاه ها وتازه گی است ، بلک...
چند شعر از برتولت برشت...
  ۱ ریسـمان پـاره  ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است شاید...
چـرا هشتـم مـارچ ؟...
چـرا هشتـم مـارچ ؟ نوشته و ترتیب از: زلیخا پوپل هشتم مارچ روز تثبیت مبارزات دادخواهانه زنان در سراسر جهان! هشتم ما...
دست بیگانه رهـا کـن...
به مناسبت روز جهانی زن:   دست بیگانه رهـا کـن   خیز و این پنجره واکن بیا پربزنیم بامن از عشق صدا کن بیا پربزنیم...
د هيلو للمه...
د مـارچ د اتمـې پـه پلـمه : د هيلـو للمـه زما د هېواد ستم زپلې ښځې ومې بښه زه درته بيا د خوشاليو ډالۍ نه لرمه بيا د...
قیزلرایامی سککیزینچی ۸ مارچ...
قیزلـرایامـی سککیزینچی ۸ مـارچ خـاتیــن   خاتین دیسنگ بوآنه نگ ، خاتین دیسنگ بو آپه نگ ، خاتین دیسنگ بو سینگلینگ...
برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند...
برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند   گزارشگر : یاسمین همسنگـر بتاریخ دوم مارچ سالجاری ازسوی « شورا...