تدویرجلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب، روزپنجشنبه مورخ ۱۸ دلو۱۳۹۷ در دفترمرکزی حزب درشهرکابل دایر گردید.دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

کارجلسه با تلاوت آیات چند از قرآن کریم توسط رفیق داکترعبدالرشید جانباز آغاز گردید و به روح پاک زنده یاد رفیق انجینرسلیمان کامجو عضوسابق دارالانشای حزب اتحاف دعا نمودند.

بعداً رفیق راوش وفات نابهنگام رفیق کامجو را برای حزب و دارالانشای حزب،رفقا، دوستان و خانواده ایشان ضایعه جبران ناپذیر و بزرگ خوانده و ازکار وتلاش دوامدار رفیق کامجو در راه تحقق آرمان های حزب یادآوری نموده ، و گفتند که خاطرات رفقای مبارز ونستوه مان همچو رفقا شبرنگ، تینگار و کامجو همیشه با ما خواهد بود، و فرامواش نمی گردد وما ازنبود رفقای حزبی خود رنج و اندوه فراوان میبریم. روحشان شاد ویادشان را گرامی میداریم.

 

بعداً برای جلسه دارالانشای حزب اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش از پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب،

۲ ـ اجراات و وظایف انجام شده از طرف شعبه تفاهم  و روابط سیاسی پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب،  و ارزیابی کارهای انجام شده از طرف سازمانهای حزبی درانتخابات ولسی جرگه ماه میزان ۱۳۹۷،

۳ ـ  ایجاد شورای ولایتی کنر،

۴ ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی پروان حزب، پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب و کارهای حزبی،سیاسی درآن ولایت ،

۵ ـ بحث پیرامون ملاقات با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری.

طبق ماده اول آجندای جلسه رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب،  گزارش خود را در مورد پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب به جلسه ارایه نمود و گفت که با شماری از احزاب و سازمانهای سیاسی تماس و مذاکرات جریان دارد و روی ایتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی کار ادامه دارد. رفیق آرین طرح میکانیزم ایجاد ایتلاف احزاب را درجلسه به خوانش گرفت.درجلسه به ارتباط میکانیزم ارایه شده شماری از رفقا ابرازنظر نمودند و درمورد تصامیم لازم اتخاذگردید.

طبق ماده دوم اجندا، رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب، گزارش خود را به جلسه ارایه و متذکر گردید که کار این شعبه طبق پلان مرتبه پیش برده می شود، با احزاب و سازمان های سیاسی تماس و مذاکرات صورت گرفته ، و کار با آن ها جریان دارد.حزب ما فعالانه در پروسه انتخابات پارلمانی شرکت نموده،رفقا راوش و جانباز که درکابل کاندیدا بودند و هم سایر رفقا در ولایات فعالانه درکمپاین های انتخاباتی شرکت ورزیده وازاین فرصت برای معرفی حزب و بیان برنامه ها واهداف حزب استفاده لازم نمودند.همچنان رفیق راوش درمورد انتخابات پارلمانی گفت که ما منحیث یک حزب سیاسی در انتخابات پارلمانی به عنوان یک پروسه دموکراتیک شرکت نمودیم و توانستیم که در جامعه و درمیان مردم حضور فعال داشته و حزب خویش و برنامه های آن را به اندازه کافی به معرفی بگیریم که دراین امر موفق بودیم و از شرکت در انتخابات راضی هستیم.

دراین بخش درمورد شرکت حزب درپروسه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها نیز رفقا ابراز نظر نمودند و درمورد گزارش ارایه شده شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب مصوبه ایی به تصویب رسید.

طبق ماده سوم اآجندا، رفیق فقیرمحمد سالارزی گزارش مشترک خود و رفیق میرسلام ساپی را درمورد سفرکاری شان به ولایت کنرها وایجاد شورای ولایتی حزب درآن ولایت به جلسه ارایه نمود. دراین گزارش آمده است که شورای ولایتی حزب در ولایت کنرها به ریاست رفیق رحمت اله و با انتخاب اعضای شورای ولایتی ایجاد و فعال گردید و همچنان شوراهای حزبی در چهار ولسوالی و شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنرها نیز فعالیت خویش را آغاز نمودند .

درجلسه رفیق راوش از همکاری های مثمر و موثر رفقا سالارزی و ساپی که به ولایت کنرها سفرنموده بودند و درنتیجه کار مشترک شان شورای ولایتی حزب در کنرها و شوراهای حزبی ولسوالی و شورای شهرحزب در اسعدآباد ایجاد گردید ابراز سپاس نموده و کار انجام یافته آنها را یک دستآورد بزرگ وسازنده عنوان نموده و این اقدام خجسته را به اعضای جلسه دارالانشای جزب ، مسولین واعضای شورای حزبی ولایت کنرها و همه اعضای حزب صمیمانه تبریک گفته موفقیت های هرچه بیشتر شورای ولایتی کنرها را از بارگاه خداوند(ج) آرزو نمودند.

بعدازابراز نظر رفقا پیرامون این موضوع و پیرامون بهبود کار شوراهای ولایتی؛ مصوبه ایی به جلسه ارائه و مورد تصویب قرارگرفت.

طبق فیصله جلسه دارالانشای حزب، گزارش شورای ولایتی پروان حزب،به جلسه بعدی دارالانشا موکول گردید.

طبق ماده ی پنجم اجندا رفیق راوش به ارتباط تماس و ملاقات با نماینده گان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به جلسه معلومات ارایه نمودند و شماری از رفقای حاضر درجلسه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وچگونگی شرکت حزب آبادی افغانستان دراین پروسه و حمایت احتمالی حزب از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ابرازنظر نمودند که در زمینه تصامیم لازم گرفته شد.

درقسمت اخیر جلسه رفیق پوهاند راوش، ارتقای رفیق جنرال مختار را به حیث عضو دارلانشای حزب و توظیف ایشان را به حیث قیٌم شعبه تشکیلات حزب به جلسه پیشنهادنمودند که از سوی جلسه دارالانشای حزب به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفته و فیصله شد تا موضوع جهت تصویب نهایی به جلسه آینده بیروی اجراییه حزب پیشنهاد و ارایه گردد.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۹ صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت دوازده و نیم چاشت به آرزوی ترقی و آبادی کشور و تامین صلح پایدار وسراسری در کشور پایان یافت.

بعداز ختم جلسه رفیق راوش و سایر رفقای شرکت کننده در جلسه ی دارالانشای حزب در کتاب مخصوص ایکه به مناسبت وفات زنده یاد رفیق کامجو در دفتر مرکزی حزب گذاشته شده است،مراتب تسلیت و یادبود خویش را درج نمودند.

(شعبه تبلیغ وفرهنگ )

زندگی سازمانی

جلسه شورای ایالتی نورد راین وستفلن ـ المان برگزار شد   امروز شنبه تاریخ ١٦ فبروری ٢٠١٩، جلسه سازمان ایالتی نورد راین و...
پیشنهاد شورای حزبی کشورسویس،« شورای موقت حزبی اروپاِیی »   ۱۴ فبروری ۲۰۱۹ رفقای عــزیز ، مطابق مصوبه مورخ ۲۷ جدی۱۳۹۷...
پیشنهاد هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به « شورای موقت حزبی اروپاِیی » رفقای گرامی ! بتاریخ ۲۷ جد...
 نشست شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان   شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بتاریخ دهم فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی...
تاسیس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در فرانسه   به همت نیروهای ترقی‌ خواه ومیهندوست کشور، وبنابرخواست ونیاز زمان امر...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت شورای سرتاسری حزب آبادی افغانستان در روسیه  فدراتیف با تاثر و تالم فروان اطلاع حاصل نمودیم كه همشیره تورن ج...
پیام تسلیت وغم شریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاسف وتالم بی پایان اگاهی حاصل نمودیم ،که رفیق دوکتور س...
 برگشت همه بسوی اوست! اعـلان فــوتی  سیما نیازی همسر . مسعود نیازی پسر . زهره نیازی دختر . نیلاب نیازی عروس . امان خا...
اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان...
  بازگشت همه به سوى اوست! اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان مرحوم انجنير محمد عزيزسابق معاون صدراعظم و وزير پلان ؛...
پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا    به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برا...

شعر در بامداد

سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...

سیاسی

داعش در افغانستان درحال گسترش است...
 داعش در افغانستان درحال گسترش است معاون وزیر امورخارجه روسیه میگوید : معلوم نیست داعشی‌ ها چگونه و از چه طریقی از عرا...
  اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان   مورخ ۲۲ دلو ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز! نیروهای قهرمان...
دردسری به نام پاکستان...
دردسری به نام پاکستان از زمان تاسیس کشور پاکستان تا به حال می توان گفت ایران بهترین همسایه برای این کشور بوده اما در...
تاخیر سفر بن سلمان به پاکستان به دلیل مذاکره با طالبان...
نظری به رخداد های منطقه : تاخیر سفر بن سلمان به پاکستان به دلیل مذاکره با طالبان     به گزارش منابع ابرانی، با توج...
تصمیمات ماکرون هر روز بیشتر فرانسه را در بحران فرو می برد...
تصمیمات ماکرون هر روز بیشتر فرانسه را در بحران فرو می برد  درفرانسه چه می گذرد ؟   همزمانی احتمالی همه پرسی  و انت...
مادورو: «کمک بشردوستانه » بهانه غربی‌ها...
مادورو: «کمک بشردوستانه » بهانه غربی‌ها برای بی‌ ثبات کردن میهن ماست   نیکولاس مادورو با اعلام حمایت اش از برگزاری انت...
آیا نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است ؟...
آیا نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است ؟ درحاشیه رخداد های ونزویلا   پیشگفتار:   مناقشه بر سر انتخابات ریاست جمهوری...
کامجو فراموش نخواهد شد...
کامجـو فراموش نخـواهـد شـد میر محمد شاه رفیعی انسان ها بعداز مرگ هم مانند دوران زنده گی به دسته های مختلف تقسیم شده...
گزارش از مراسم وداع با پیکر زنده یاد سلیمان کامجو...
گزارش از مراسم وداع با پیکر زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان روز دوشنبه مورخ هشتم...
زنده گی نامه زنده یاد سلیمان کامجو...
  زنده گی نامه زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان   زنده یاد رفیق سید سلیمان شاه...

دیدگاه

دافغانستان قضیه او دحل یوه څلور فقره ایزه طرحه...
دافغانستان قضیه او دحل یوه څلور فقره ایزه طرحه دوکتور حبیب منگل دافغانستان قضیه او جګړه دسیاسی قدرت ، دولت اود سیاسی...
روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم...
روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم داکترحمیدالله مفید زبان بازتاب خرد آدمیست ، انسان با واژه ها جهان را می شناسد و...
سیاستهای دوگانه ومماشات با دهشت افگنان...
سیاستهای دوگانه ومماشات با دهشت افگنان دشمنی با مردم افغانستان است    عبدالوکیل کوچی برگه های تاریخی وشواهد جنگ در...
بدرنگو لاړ شی...
بدرنگو لاړ شی !   زبير شيرزاد بدرنگو لاړ شی ! اور کى پيدا ، اور کى رالوى ، اورکى دنيانه درومو دوزخي قوم يو چى له ژون...
هغه چی په لمبو کی ایره نه شو...
هغه چـی په لمبو کـی ایره نه شـو اروښاد ملګري انجینرسلیمان کامجو ، دملي اوترقيخواه نهضت تل پاتی معنوی هستی او ویاړ  ...
پس مقصر کیست؟...
پس مقصر کیست؟ چهاردهی وال دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که شماری از مسوولان فدراسیون فوتبال این کشور از جمله رییس...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی عبدالوکیل کوچی   دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان...

فرهنگی و اجتماعی

سولی...
  عسکر چالاک، قرغه یی لغمان آخ څنکه می ورکه کړی یی دا چا په جنک خرڅه کړی څومره وړیا زمونږ له کوتو ووتی ستا د حسن او خ...
تدویرجلسه نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان    اخیرا جلسه هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفی...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری و مداخله علیه  بولیویا...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزویلا را محکوم می‌ کند   فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های...
تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د راروپا...
 تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د ر اروپا به مناسبت مرگ زودرس رفیق سلیمان کامجوعضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغ...
کامجو به جاودانه گی پیوست...
کامجو به جاودانه گی پیوست !   با درد و اندوه فراوان به اطلاع ملت شریف افغانستان، رهروان جنبش ترقی خواهی درکشور ؛ رفقا...
گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته   الهه افتخار    امروز جهان ما وارد عصر تکنالوژی انترنیتی...
دگـرصبح است...
    دگـرصبح است…   صبح است و پایان شب تار است دگر صبح است و بیداری سزاوار است دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار اس...
رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر...
 رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر   کاوش گور یک زن در عمق ٣٠٠ متری زمین   جسد مومیایی‌ شده یک زن که قد...
اعلامیه هیات مدیره همایش زنان افغانستان دراروپا به مناسبت روزجهانی منع خشونت دربرابر زنان     ۲۵نوامبرمصادف است با رو...
با چنين وضع محالست...
با چنين وضع محالست ***** از شما نه زر و مالى ، نه قبا ميخواهيم نه بلند منزل و قصرى ز طلا ميخواهيم ما چو آسايش و يک...
اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن...
  اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن   اعضای محترم ، دوستان و علاقه مند...
« اسیران درسیاهی »...
« اسیران درسیاهی » جمیله ناهید «اسیران در سیاهی»  تازه ترین اثر ارزشمند ازشیرین نظیری نویسنده شناخته شده است که در...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت نود و پنجمین سالروز تولد پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون ،...
اۉلچاو بیرلیگی...
      حلیم یارقین نرسه لرنینگ اۉلچاو بیرلیگی سیزلرده قنده ی بیرلیکلر بار؟ تیلیمیزده نرسه لرنی اۉلچش، سَنش یا مقدا...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب  ۱۳۴۴...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب ۱۳۴۴   احسان واصل سوم عقرب ېود، معمولاً باید ساعت هشت صبح درمکتب حاضر می بودم واز...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب سوم عقرب ، روز شهیدان صدیق کاوون در ماه مارچ سال ۱۹۶۳ محمد داوودکه مدت ده سال به حیث صدراعظم...
فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان...
 فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان بصیر دهزاد با ابراز سپاس و ابراز قدردانی بزرگ از همایش اروپایی زن...