تدویرجلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب، روزپنجشنبه مورخ ۱۸ دلو۱۳۹۷ در دفترمرکزی حزب درشهرکابل دایر گردید.دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

کارجلسه با تلاوت آیات چند از قرآن کریم توسط رفیق داکترعبدالرشید جانباز آغاز گردید و به روح پاک زنده یاد رفیق انجینرسلیمان کامجو عضوسابق دارالانشای حزب اتحاف دعا نمودند.

بعداً رفیق راوش وفات نابهنگام رفیق کامجو را برای حزب و دارالانشای حزب،رفقا، دوستان و خانواده ایشان ضایعه جبران ناپذیر و بزرگ خوانده و ازکار وتلاش دوامدار رفیق کامجو در راه تحقق آرمان های حزب یادآوری نموده ، و گفتند که خاطرات رفقای مبارز ونستوه مان همچو رفقا شبرنگ، تینگار و کامجو همیشه با ما خواهد بود، و فرامواش نمی گردد وما ازنبود رفقای حزبی خود رنج و اندوه فراوان میبریم. روحشان شاد ویادشان را گرامی میداریم.

بعداً برای جلسه دارالانشای حزب اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش از پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب،

۲ ـ اجراات و وظایف انجام شده از طرف شعبه تفاهم  و روابط سیاسی پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب،  و ارزیابی کارهای انجام شده از طرف سازمانهای حزبی درانتخابات ولسی جرگه ماه میزان ۱۳۹۷،

۳ ـ  ایجاد شورای ولایتی کنر،

۴ ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی پروان حزب، پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب و کارهای حزبی،سیاسی درآن ولایت ،

۵ ـ بحث پیرامون ملاقات با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری.

طبق ماده اول آجندای جلسه رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب،  گزارش خود را در مورد پیشرفت کار با شورای همکاری احزاب به جلسه ارایه نمود و گفت که با شماری از احزاب و سازمانهای سیاسی تماس و مذاکرات جریان دارد و روی ایتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی کار ادامه دارد. رفیق آرین طرح میکانیزم ایجاد ایتلاف احزاب را درجلسه به خوانش گرفت.درجلسه به ارتباط میکانیزم ارایه شده شماری از رفقا ابرازنظر نمودند و درمورد تصامیم لازم اتخاذگردید.

طبق ماده دوم اجندا، رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب، گزارش خود را به جلسه ارایه و متذکر گردید که کار این شعبه طبق پلان مرتبه پیش برده می شود، با احزاب و سازمان های سیاسی تماس و مذاکرات صورت گرفته ، و کار با آن ها جریان دارد.حزب ما فعالانه در پروسه انتخابات پارلمانی شرکت نموده،رفقا راوش و جانباز که درکابل کاندیدا بودند و هم سایر رفقا در ولایات فعالانه درکمپاین های انتخاباتی شرکت ورزیده وازاین فرصت برای معرفی حزب و بیان برنامه ها واهداف حزب استفاده لازم نمودند.همچنان رفیق راوش درمورد انتخابات پارلمانی گفت که ما منحیث یک حزب سیاسی در انتخابات پارلمانی به عنوان یک پروسه دموکراتیک شرکت نمودیم و توانستیم که در جامعه و درمیان مردم حضور فعال داشته و حزب خویش و برنامه های آن را به اندازه کافی به معرفی بگیریم که دراین امر موفق بودیم و از شرکت در انتخابات راضی هستیم.

دراین بخش درمورد شرکت حزب درپروسه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها نیز رفقا ابراز نظر نمودند و درمورد گزارش ارایه شده شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب مصوبه ایی به تصویب رسید.

طبق ماده سوم اآجندا، رفیق فقیرمحمد سالارزی گزارش مشترک خود و رفیق میرسلام ساپی را درمورد سفرکاری شان به ولایت کنرها وایجاد شورای ولایتی حزب درآن ولایت به جلسه ارایه نمود. دراین گزارش آمده است که شورای ولایتی حزب در ولایت کنرها به ریاست رفیق رحمت اله و با انتخاب اعضای شورای ولایتی ایجاد و فعال گردید و همچنان شوراهای حزبی در چهار ولسوالی و شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنرها نیز فعالیت خویش را آغاز نمودند .

درجلسه رفیق راوش از همکاری های مثمر و موثر رفقا سالارزی و ساپی که به ولایت کنرها سفرنموده بودند و درنتیجه کار مشترک شان شورای ولایتی حزب در کنرها و شوراهای حزبی ولسوالی و شورای شهرحزب در اسعدآباد ایجاد گردید ابراز سپاس نموده و کار انجام یافته آنها را یک دستآورد بزرگ وسازنده عنوان نموده و این اقدام خجسته را به اعضای جلسه دارالانشای جزب ، مسولین واعضای شورای حزبی ولایت کنرها و همه اعضای حزب صمیمانه تبریک گفته موفقیت های هرچه بیشتر شورای ولایتی کنرها را از بارگاه خداوند(ج) آرزو نمودند.

بعدازابراز نظر رفقا پیرامون این موضوع و پیرامون بهبود کار شوراهای ولایتی؛ مصوبه ایی به جلسه ارائه و مورد تصویب قرارگرفت.

طبق فیصله جلسه دارالانشای حزب، گزارش شورای ولایتی پروان حزب،به جلسه بعدی دارالانشا موکول گردید.

طبق ماده ی پنجم اجندا رفیق راوش به ارتباط تماس و ملاقات با نماینده گان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به جلسه معلومات ارایه نمودند و شماری از رفقای حاضر درجلسه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وچگونگی شرکت حزب آبادی افغانستان دراین پروسه و حمایت احتمالی حزب از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ابرازنظر نمودند که در زمینه تصامیم لازم گرفته شد.

درقسمت اخیر جلسه رفیق پوهاند راوش، ارتقای رفیق جنرال مختار را به حیث عضو دارلانشای حزب و توظیف ایشان را به حیث قیٌم شعبه تشکیلات حزب به جلسه پیشنهادنمودند که از سوی جلسه دارالانشای حزب به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفته و فیصله شد تا موضوع جهت تصویب نهایی به جلسه آینده بیروی اجراییه حزب پیشنهاد و ارایه گردد.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۹ صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت دوازده و نیم چاشت به آرزوی ترقی و آبادی کشور و تامین صلح پایدار وسراسری در کشور پایان یافت.

بعداز ختم جلسه رفیق راوش و سایر رفقای شرکت کننده در جلسه ی دارالانشای حزب در کتاب مخصوص ایکه به مناسبت وفات زنده یاد رفیق کامجو در دفتر مرکزی حزب گذاشته شده است،مراتب تسلیت و یادبود خویش را درج نمودند.

(شعبه تبلیغ وفرهنگ )

زندگی سازمانی

تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبا...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »     هموطنان عزیز! با تاثرفراوان اطلاع...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان...
 پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان   بنام خداوند جان و خرد هموطنان آزادی دوس...   هموطنان عزیز ، استقلال افغانستان در شرایط تازه ملی و جهانی در حالی بدست آمد که جنبش های مشروطه خواهی حصول استقلال...
پیام  دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی   بسم الله الرحمن الرحیم رفقا ، دوستان وهممیهنان عزی...
تدویرهفتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۹ جولای ۲۰۱۹ هفتمین دور اجلاس کمسیون ت...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

 مراسم خاک سپاری داکتر ببرک ارغند   پری ارغند همسر، شمس ارغند پسر ، هیلی ارغند علوی ، اناهیتا ارغند جمال، مریم ارغند...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات المناک داکتر ببرک ارغند     با تاثر و اندوه فراوان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نوراحمد پیمان عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغان...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ  اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۰۶۰۶    ...
اعلان فاتحه احمد ضیا آزادزوی...
اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۹۰۵  ...

شعر در بامداد

واسوخت ميهنى...
با الهام از سروده زیبای استاد شيرين سخن ميرغلام حضرت شایق جمال ( واعظى )  بنام « واسوخت عشقى»* واسوخت ميهنى اى ميه...
خـوب وینـم ‎...
           خـوب وینـم ‎         ( خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا ‎ پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه)* ‎نا...
هفت وهشت ثور...
هفت وهشت ثور صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها که مثلش نیست در تاریخ آزادیـی ملت ها هر آنچه بود دستآورد عالی هفت...
سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...

سیاسی

مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها...
به پیشوازوتجلیل از یکصد سالگی استقلال افغانستان: مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها ع. بصیر دهـزاد م...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ   دوکتور حبیب منګل د زمری دمیاستی ۲۸ دګران هیواد افغانستان دخپلو...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت   محمد ولی   طی صد سال اخیر نقشه کشورها تغیر کرد، دو جنگ مهیب جهانی اروپا را با...
امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان...
 امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان  اردشیر ز.قنواتی ایالات متحده امریکا هنوز بزرگترین قدرت اقتصادی و نظ...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه  میرمحمدشاه رفیعی  ۲۶سرطان۱۳۹۸مصادف بود با چهل وشش...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است آیا صلح امید است یا آرمان! علی رستمی مدت چهل سال از جنگ های خانمانسوز تجا...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف دردمند  محمد اشرف غنی در دیداری که بتاریخ ۶ الی ۷ سرطان سال ۱۳۹۸ با سران دولت پاکستان داشت...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی، صلح خواهد آمد؟   عبدالاحمد فیض افغانستان ازمعدود کشورهای است که بیشتر...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*   دیپلوم انجینر عمر محسن زاده هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان   میرعبدالواحد سادات پرداختن دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب مينمايد تا اين...

دیدگاه

صلح واقعی وعادلانه  در افغانستان  مستلزم اتحاد وهمبستگی ملی و ضمانت بین المللی میباشد...
صلح واقعی وعادلانه  در افغانستان  مستلزم اتحاد وهمبستگی ملی و ضمانت بین المللی میباشد     عبدالوکیل کوچی   افغانس...
مروری به اصلاحات غازی امان الله خان...
مروری به اصلاحات غازی امان الله خان   دردمند سعدیا مــرد نیکــو نام نمیـرد هرگــز مرده آنست که نامش به نیکویی نبرن...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند  نباید صلح و دموکراسی را در تقابل قرار دهند محمد ولی آوازه چنین است که امریک...
نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن...
  نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن   داکترعبدالرشید جانباز سازمان همکاری‌های شانگهای یا ( Sh...
بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹...
 بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹   احسان واصل کتاب « گزارش سفراعلحضرت امان الله خان به اروپا  »  که از نوامب...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی ( قسمت سوم وچهارم)   علی رستمی  همانطوریکه جامعه مدنی دراوج نظام سرمایداری  بوجود آمد...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟   عبدالاحمد فیض   طرح امریکایی صلح با جنبش طالبان با گشایش باب تفاهم ودیالوگ ای...

فرهنگی و اجتماعی

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق داکتر ببرک ارغند...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق داکتر ببرک ارغند   افغانستان- کابل ۳۱ اسد...
به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن...
به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن عبدالاحمد فیض آزادی و آزاد منشی دو واژه زیباست که با نام رزمنده گان ملی وهزاران سپاهی...
اشـرف مخـلوقـاته...
                  اشـرف مخـلوقـاته اشرف مخلوقاته اور دې بل کړ هرې خواته اشرف مخلوقاته وطن پکې ایرې شو له دروا...
                             اخـتـر تـه ځه اختره ځه مونږه اختر لیدلی نه دی غیر له ترگمیو موږ سهار لیدلی نه دی جنک پسی...
رویـای عیــد...
رویـای عیــد   کجا عید است ، کجاعید است؟ کجا تحسین وتمجید است بجز کشتارخون آتش مرگ وعزاداری وطن درپرتگاه مهلک وتهدی...
ســور اخـتــر...
ســور اخـتــر   بیا موسم د قربانۍ دی،بیا غوڅ شوی د چا سر دی بیا د چا پر کاله ویر دی،بیا د چا پر کور اختر دی دا زما...
استـقـلال...
  استـقـلال   ترا یک قرن پیش ازمن مرا صـد سال بعد از تـو ترا بر جنگ استقلال مرا بر جنگ استبداد ترا بر ضد استعما...
به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور...
درس هایی از تاریخ کشور :   به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور     محمد ولی   ( بخش دوم ) اما ضلع روحا...
معلم تابش جاودانگی هاست...
 معلم تابش جاودانگی هاست   در پرورش جسم  پدر نانم   داد درس  معلم   پرورش جانم  داد درعرصه عشق خردعلم وکمال احساس غ...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان ( استرداد استقلال افغانستان)   محـمـد ولـی دوجنبش چ...
کتاب و جوانان...
کتاب و جوانان   روزبه تاریخ سوم ثور ۱۳۹۸ خورشیدی مصادف بود با روز بین المللی کتاب . ازاین روز در تمام کشورهای جهان...
بازگشـت بـه خــود...
  بازگشـت بـه خــود   گیرم شعار ناب تو الله اکبر است اما چه سود از آنکه دلت مثل کافر است گیرم که ریش وسبحه ز آداب...
کـابـل...
  کـابـل بيا ژړا ده د کابل هره کوڅه کې واويلا ده د کابل هـره کوڅه کې يزيدانو هــره خوا تورې اېستلي کربلا ده ، د کابل...
چگونگی زرع پسته در افغانستان...
   چگونگی زرع پسته در افغانستان      کریم پوپل پسته که نام علمی آن ( Pistacia vera  ) است در کشورهای سوریه ترکیه ایر...
آه، مـا الاغ هـا...
  آه، مـا الاغ هـا     طنزی از عزیز نسین   آه، ما! ما الاغ ها! … ما جماعتِ الاغ ها سابق بر اینْ درست مثل...
نقل قول ها ویادداشت های ازعلامه فیض محمد کاتب...
فیض محمدکاتب (۱۲۷۹-۱۳۴۹ ق) شخصیت فاضل ودانشمند کشوردراواخر قرن نزدهم دردستگاه سلطنت امیرعبدالرحمن بکار کتابت آغاز نمود...
همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال...
پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال   « همه در دفاع از حقوق اطفال و...
تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟...
  تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟ حرمت كنيم و هم كرم، كه كام تو شيرين كنم تا كه زنى به فرق من، مى زنم هى به فر...