یادداشت مدیر مسوول « سایت بامداد »

 

مسوولین شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا ،

نویسنده گان وهمکاران گرانقدر تارنمای بامداد !

با ابراز سلام های گرم و بهترین تمنیات به اگاهی شما وهمه خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد میرسانم که با تقدیم استعفا نامه ای عنوانی دارالانشای محترم حزب آبادی افغانستان بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ ترسایی به صورت رسمی از پیشبرد امور این ارگان نشراتی حزب آبادی کناره گیری نموده ام.

اینجانب از ۱۰ فبروری ۲۰۱۲ ترسایی منحیث ناظم ، و پس از فیصله کمیته اجراییه شورای اروپایی وقت ( ۹ نوامبر سال ۲۰۱۲ ترسایی ) و تصمیم  سه سال پیش دارلانشای حزب مبنی برعضویت در شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی دراروپا و مدیر مسوول بامداد ، وظیفه سردبیری« تارنمای بامداد » را به عهد داشته ، و درمدت بیش از ۶ سال تلاش نمودم تا با تکیه بر اصول و موازین حزبی ، دموکراسی ، آزادی عقیده و بیان ، صراحت لهجه ، تنوع دیدگاه ها ، وفاداری به اندیشه های عدالت اجتماعی ومنافع مردم این مسوولیت را ازپیش ببرم.

درهمین سالها بی برنامه گی و ضعف مدیریت پروبالش را بر سازمان اروپایی پهن نمود و این شورا  بجای اینکه  در راه سازوکار برای برای بهبود کار سیاسی و تقویت ساختارهای سازمانی  ، تامین روابط نزدیک با جامعه مهاجر افغانی در اروپا و سازمان ها و نهاد های دموکراتیک و ترقیخواه کشور های اروپایی  پای پیش میگذاشت، مصروف بگومگوهای بی پایان درون سازمانی، خود فرورفته گی خواب آلود و باز ایستاده گی توان فرسا گردید که عدم حضور در بیرون یکی از پیآمد های این وضع بود .

با تکیه براصول زرین دموکراسی درون حزبی ، من در همه ای این سالها با صراحت لهجه  و واقعگرایی ، درنوشته هایم درسایت بامداد ، نامه های جداگانه ازطریق شبکه های درون حزبی و در نشست های شورا ، ناسازگاری خود را با وضع موجود ابرازنموده ، وبخاطر اثرگزاری و افزایش نقش و اعتبار سازمان پیشنهادهای زیادی را پیشکش نموده ام که بیشتر رفقای سازمان با آن آشنایی دارند.

همین وضع برنامه های پیشنهادی  و طرح های مدیرمسوول سایت دربخش های مادی ، معنوی و نیروی کار نیز مورد حمایت و جانبداری عملی قرارنگرفت  و واکنش های منفی از ارتقا و غنامندی بیشتر تارنما جلوگیری نمود .

درچنین روزگار، درحد توان کوشیدم تا « تارنمای بامداد» را به بلندگوی اندیشه ها و دیدگاه های حزب و سازمان اروپایی آن ، جنبش ترقی خواهی و دادگستری کشور تبدیل نموده ، و سطح کمی و کیفی نشرات آنرا با مطالبات یک رسانه معیاری چپ دادخواه امروزین همخوان بسازم.

تهیه ، ویرایش و نشر نزدیک به ۷۰۰۰ خبر، گزارش ، نوشتارسیاسی و سروده های میهن پرستانه ، درباره زنده گی حزبی ، مسایل اندیشه وی ، رخدادهای سیاسی و فرهنگی کشور و جهان همخوان با معیارهای ژورنالیستی ، و به زبانهای های مختلف، توانست نگرش رهروان وعلاقمندان جنبش را به سوی خود بکشاند.

در جایگاه ارزشیابی فعالیت و کاروکرد دوره سردبیری ام باید با مناعت  و خوشنودی یادآورشوم که من دراین مدت ازاعتماد همه جانبه مسوولین شوراهای کشوری ، نویسنده گان عضو حزب، و همکاران و قلمبدستان غیروابسته به حزب از داخل و برون ازکشور، برخوردار بوده ؛ و آنها با دید فراخ ، همپشتی ، احترام متقابل و مهر بی پایان مرا دراین مسوولیت بزرگ  وتاریخی یار و مددگار بوده اند.

گستره همین جانبداری و حضور گسترده فرهنگیان و نویسنده گان متعهد کشور، بیانگر سطح پذیرش اندیشه ها  و خط نشراتی پیشکش شده در بامداد بوده وهمین دلیل آنرا مردم پسند ساخت.

برپایه داده های آماری شرکت انترنتی که بامداد از آن طریق فعالیت مینماید ، درسال ۲۰۱۷ ترسایی چند میلیون باربامداد درسراسر جهان باز شده ، و از داشته های آن بهره برده اند. این خود نشاندهنده  پرآوازه گی و جایگاه رفیع « تارنمای بامداد» درمیان رسانه های مجازی کشور و اعتبار سیاسی و مسلکی آن می باشد. 

چنان که دراستعفا نامه ام به دارلانشای محترم  حزب نوشتم ، این رسانه با اهمیت چپ ، روشنگر و دادخواه  دارای پوتنسیال بزرگی درامر روشنگری و رسانیدن صدا و خواست های حزب  و دادخواهان کشور درجامعه میباشد. باید ازاین پوتنسیال و ذخیره بزرگ ، به سود اماج های انسانی حزب وجنبش دادخواهی کشور استفاده گردد.

طوری که ازهمان روزنخست تعهد سپرده، و بارها تاکید نموده ام ، من ازکارکردهایم دراین دوره در برابرارگانهای « مشروع » حزب پاسخ ده می باشم.

دراین جا میخواهم تا سپاسمندی وامتنان خود را ازهمه همکاران و قلمبدستانی که درهمین دوره شش ساله، من و تارنمای خود شانرا حمایت و جانبداری نموده اند ابراز نمایم.

این سپاسمندی ام شامل حال رفقای که در رهبری حزب درداخل کشور و برون از آن، مرا در پیشبرد مسوولیت ام یاری رسانیده اند نیزمیگردد. 

با ستایش و قدردانی ازتلاش ها وابتکارات مدیران مسوول پیشتر ازخود ، برای مدیر مسوول بعدی و تیم کاری اش آرزوی پیروزی وموفقیت می نمایم.

امید آن دارم که مدیرمسوول بعدی با خرد ورزی  و احساس مسوولیت  دربرابر مردم ، جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور خط رسالتمند نشراتی موجود را ادامه داده،  و دورازهرگونه واپسگرایی در اعتلا و ارتقا حرکت مردمی بخاطر دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم کند.

بادرودهای رفیقانه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده،عضو شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان 

 

زندگی سازمانی

دیـدار با جــوانان...
در سازمانهای حزبی چه می گذرد ؟ دیـدار با جــوانان   روز شنبه مورخ ۲۵حوت  ۱۳۹۷ خورشیدی در پارک جوانان شهر جلال آباد با...
تدویرجلسه کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی موقت حزب آبادی افغانستان    مورخ ۱۱مارچ ۲۰۱۹ کمسیون تدارک کنفرانس شورای...
گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان   جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷:۳۰ شام روز دوشن...
برگزاری جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان...
برگزاری جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان حوالی ساعت نه صبح پنجشنبه مورخ ۱۶ حوت...  طبق اجندا رفیق استاد محمد صابر سروری رییس شورای ولایتی پروان ، گزارش کار و فعالیت شورا را بعد از کنگره حزب قرائت کرد...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن   زنان پرافتخار، رزمنده وفداکار وطن! دارالانشا ح...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت شورای سرتاسری حزب آبادی افغانستان در روسیه  فدراتیف با تاثر و تالم فروان اطلاع حاصل نمودیم كه همشیره تورن ج...
پیام تسلیت وغم شریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاسف وتالم بی پایان اگاهی حاصل نمودیم ،که رفیق دوکتور س...
 برگشت همه بسوی اوست! اعـلان فــوتی  سیما نیازی همسر . مسعود نیازی پسر . زهره نیازی دختر . نیلاب نیازی عروس . امان خا...
اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان...
  بازگشت همه به سوى اوست! اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان مرحوم انجنير محمد عزيزسابق معاون صدراعظم و وزير پلان ؛...
پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا    به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برا...

شعر در بامداد

سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...

سیاسی

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۸   از آغاز سال ۱۳۹۸ سال تعلیمی مکاتب و پوهنتون های افغ...
شاد باش نوروزی شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان...
شاد باش نوروزی شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت حلول سال نو و نوروز باستانی   هموطنان عزیز وگرامی؛ ش...
نـوروز باستـان...
نـوروز باستـان   عبدالوکیل کوچی  همانطوریکه از نامش پیداست ، نوروز نوید روشنایی ها ،گرمی دل ها ، گذارطبیعت از انجماد...
درکشورما چه میگذرد؟...
 درکشورما چه میگذرد؟   بخش سوم: تسریع پروسه بازی های اوپراتیفی پیرامون افغانستان اسد کشتمند مدتی قبل، درژنیو از زبان...
تظاهرات «جلیقه زردها» به هفدهمین شنبه رسید...
 در فرانسه چه می گذرد ؟ تظاهرات «جلیقه زردها» به هفدهمین شنبه رسید   واسکت (جلیقه ) زردها در هفدهمین شنبه اعتراض به س...
هشتم مارچ مانده گارترین روز در تاریخ بشریت...
هشتم مارچ مانده گارترین روز در تاریخ بشریت عبدالوکیل کوچی هشتم مارچ سرِآغاز مبارزات متحدانه وتجلی جنبش آزادی خواهان...
پیام همایش اروپایی زنان افغانستان...
پیام همایش اروپایی زنان افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان   امسال زنان جهان برای ۱۰۸ مین بار ازه...
حمله نیروهای هوایی هند بر پایگاه های تروریستان در خاک پاکستان...
 حمله نیروهای هوایی هند بر پایگاه های تروریستان در خاک پاکستان   نیکی هیلی در سخنانی گفت: پاکستان در حمایت از گروه های...
ظرفیت‌های ترانزیتی توسعه بحران دیپلوماتیک ایران و پاکستان...
 در حاشیه رخداد های منطقه : ظرفیت‌های ترانزیتی توسعه بحران دیپلوماتیک ایران و پاکستان   صلاح‌الدین به دنبال عملیات...
 در دوراهـی انتـخاب     محمـد ولــی از زمان اغاز دیپلوماسی خلیلزاد برای مذاکرات صلح تا اکنون در صفحات مجازی ، روزنام...

دیدگاه

فشرده خصوصیات نو لیبرالیزم...
فشرده خصوصیات نو لیبرالیزم علی رستمی « آزادی یی که نولیبرالیزم عرضه میکند واین چنین جذاب ومسحور کننده به نظر می آید،...
سرنوشت زنان جهان در تمدن های باستان...
در حاشیه هشتم مارچ : سرنوشت زنان جهان در تمدن های باستان علی رستمی زنان درجامعه بشری در روند پیدایش تمدنهای شرق غرب هم...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، یک هسته مطمین حزب با بگاژها ی دانش،  تجربه و اندیشه...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، یک هسته مطمین حزب با بگاژها ی دانش،  تجربه و اندیشه بصیر دهزاد سازمان حربی اروپای...
مولود دوگانگی استعمار انگلیس...
مولود دوگانگی استعمار انگلیس: اسراییل در شرق میانه ، پاکستان در جنوب آسیا محمد ولی پلان دورنمایی انگلیس برای متصرف...
اضطراب ازعقبگرد روند تاریخ   علی رستمی بازهم کشوربلاکشیده ومردم سوگوار نشین ما، درآستانه آبستن یک وضع سیاسی جدید ومغ...
دافغانستان قضیه او دحل یوه څلور فقره ایزه طرحه...
دافغانستان قضیه او دحل یوه څلور فقره ایزه طرحه دوکتور حبیب منگل دافغانستان قضیه او جګړه دسیاسی قدرت ، دولت اود سیاسی...
روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم...
روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم داکترحمیدالله مفید زبان بازتاب خرد آدمیست ، انسان با واژه ها جهان را می شناسد و...

فرهنگی و اجتماعی

نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان...
نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان بهار آمد و گل ها شگفت و دل هـا شاد در اين زمان خجسته كسى ملــول مباد به بهاران بگير «...
بهار...
          آمد بهاروباغ تهی از جوانه است پژمرده نخل سبز چمن هرکرانه است کوچیده خیل شاد قناری زشهرما آواره هردیاری...
به استقبال نـــوروز...
   به استقبال نـــوروز بهـاری روز نـوروز مبـارک روز است لیک اینجا شب بی نوروز است کاش خورشید بهاری روشن به در  وب...
ارتباط  نـوروز با تمـدن...
  ارتباط  نـوروز با تمـدن  عزیزه عنایت  بهار می آید ، بهاری که نه تنها انگیزه رویش گل ها، گیاه ها وتازه گی است ، بلک...
چند شعر از برتولت برشت...
  ۱ ریسـمان پـاره  ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است شاید...
چـرا هشتـم مـارچ ؟...
چـرا هشتـم مـارچ ؟ نوشته و ترتیب از: زلیخا پوپل هشتم مارچ روز تثبیت مبارزات دادخواهانه زنان در سراسر جهان! هشتم ما...
دست بیگانه رهـا کـن...
به مناسبت روز جهانی زن:   دست بیگانه رهـا کـن   خیز و این پنجره واکن بیا پربزنیم بامن از عشق صدا کن بیا پربزنیم...
د هيلو للمه...
د مـارچ د اتمـې پـه پلـمه : د هيلـو للمـه زما د هېواد ستم زپلې ښځې ومې بښه زه درته بيا د خوشاليو ډالۍ نه لرمه بيا د...
قیزلرایامی سککیزینچی ۸ مارچ...
قیزلـرایامـی سککیزینچی ۸ مـارچ خـاتیــن   خاتین دیسنگ بوآنه نگ ، خاتین دیسنگ بو آپه نگ ، خاتین دیسنگ بو سینگلینگ...
برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند...
برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند   گزارشگر : یاسمین همسنگـر بتاریخ دوم مارچ سالجاری ازسوی « شورا...
به پیشواز هشتم مارچ...
به پیشواز هشتم مارچ:   زن که نیروی عظیم کشوراست خادم  خد متگذ ار  و مادر است قدر دان مهربان و خواهر است بهرمرد پا...
سولی...
  عسکر چالاک، قرغه یی لغمان آخ څنکه می ورکه کړی یی دا چا په جنک خرڅه کړی څومره وړیا زمونږ له کوتو ووتی ستا د حسن او خ...
تدویرجلسه نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان    اخیرا جلسه هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفی...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری و مداخله علیه  بولیویا...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزویلا را محکوم می‌ کند   فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های...
تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د راروپا...
 تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د ر اروپا به مناسبت مرگ زودرس رفیق سلیمان کامجوعضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغ...
کامجو به جاودانه گی پیوست...
کامجو به جاودانه گی پیوست !   با درد و اندوه فراوان به اطلاع ملت شریف افغانستان، رهروان جنبش ترقی خواهی درکشور ؛ رفقا...
گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته   الهه افتخار    امروز جهان ما وارد عصر تکنالوژی انترنیتی...