یادداشت مدیر مسوول « سایت بامداد »

 

مسوولین شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا ،

نویسنده گان وهمکاران گرانقدر تارنمای بامداد !

با ابراز سلام های گرم و بهترین تمنیات به اگاهی شما وهمه خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد میرسانم که با تقدیم استعفا نامه ای عنوانی دارالانشای محترم حزب آبادی افغانستان بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ ترسایی به صورت رسمی از پیشبرد امور این ارگان نشراتی حزب آبادی کناره گیری نموده ام.

اینجانب از ۱۰ فبروری ۲۰۱۲ ترسایی منحیث ناظم ، و پس از فیصله کمیته اجراییه شورای اروپایی وقت ( ۹ نوامبر سال ۲۰۱۲ ترسایی ) و تصمیم  سه سال پیش دارلانشای حزب مبنی برعضویت در شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی دراروپا و مدیر مسوول بامداد ، وظیفه سردبیری« تارنمای بامداد » را به عهد داشته ، و درمدت بیش از ۶ سال تلاش نمودم تا با تکیه بر اصول و موازین حزبی ، دموکراسی ، آزادی عقیده و بیان ، صراحت لهجه ، تنوع دیدگاه ها ، وفاداری به اندیشه های عدالت اجتماعی ومنافع مردم این مسوولیت را ازپیش ببرم.

 

درهمین سالها بی برنامه گی و ضعف مدیریت پروبالش را بر سازمان اروپایی پهن نمود و این شورا  بجای اینکه  در راه سازوکار برای برای بهبود کار سیاسی و تقویت ساختارهای سازمانی  ، تامین روابط نزدیک با جامعه مهاجر افغانی در اروپا و سازمان ها و نهاد های دموکراتیک و ترقیخواه کشور های اروپایی  پای پیش میگذاشت، مصروف بگومگوهای بی پایان درون سازمانی، خود فرورفته گی خواب آلود و باز ایستاده گی توان فرسا گردید که عدم حضور در بیرون یکی از پیآمد های این وضع بود .

با تکیه براصول زرین دموکراسی درون حزبی ، من در همه ای این سالها با صراحت لهجه  و واقعگرایی ، درنوشته هایم درسایت بامداد ، نامه های جداگانه ازطریق شبکه های درون حزبی و در نشست های شورا ، ناسازگاری خود را با وضع موجود ابرازنموده ، وبخاطر اثرگزاری و افزایش نقش و اعتبار سازمان پیشنهادهای زیادی را پیشکش نموده ام که بیشتر رفقای سازمان با آن آشنایی دارند.

همین وضع برنامه های پیشنهادی  و طرح های مدیرمسوول سایت دربخش های مادی ، معنوی و نیروی کار نیز مورد حمایت و جانبداری عملی قرارنگرفت  و واکنش های منفی از ارتقا و غنامندی بیشتر تارنما جلوگیری نمود .

درچنین روزگار، درحد توان کوشیدم تا « تارنمای بامداد» را به بلندگوی اندیشه ها و دیدگاه های حزب و سازمان اروپایی آن ، جنبش ترقی خواهی و دادگستری کشور تبدیل نموده ، و سطح کمی و کیفی نشرات آنرا با مطالبات یک رسانه معیاری چپ دادخواه امروزین همخوان بسازم.

تهیه ، ویرایش و نشر نزدیک به ۷۰۰۰ خبر، گزارش ، نوشتارسیاسی و سروده های میهن پرستانه ، درباره زنده گی حزبی ، مسایل اندیشه وی ، رخدادهای سیاسی و فرهنگی کشور و جهان همخوان با معیارهای ژورنالیستی ، و به زبانهای های مختلف، توانست نگرش رهروان وعلاقمندان جنبش را به سوی خود بکشاند.

در جایگاه ارزشیابی فعالیت و کاروکرد دوره سردبیری ام باید با مناعت  و خوشنودی یادآورشوم که من دراین مدت ازاعتماد همه جانبه مسوولین شوراهای کشوری ، نویسنده گان عضو حزب، و همکاران و قلمبدستان غیروابسته به حزب از داخل و برون ازکشور، برخوردار بوده ؛ و آنها با دید فراخ ، همپشتی ، احترام متقابل و مهر بی پایان مرا دراین مسوولیت بزرگ  وتاریخی یار و مددگار بوده اند.

گستره همین جانبداری و حضور گسترده فرهنگیان و نویسنده گان متعهد کشور، بیانگر سطح پذیرش اندیشه ها  و خط نشراتی پیشکش شده در بامداد بوده وهمین دلیل آنرا مردم پسند ساخت.

برپایه داده های آماری شرکت انترنتی که بامداد از آن طریق فعالیت مینماید ، درسال ۲۰۱۷ ترسایی چند میلیون باربامداد درسراسر جهان باز شده ، و از داشته های آن بهره برده اند. این خود نشاندهنده  پرآوازه گی و جایگاه رفیع « تارنمای بامداد» درمیان رسانه های مجازی کشور و اعتبار سیاسی و مسلکی آن می باشد. 

چنان که دراستعفا نامه ام به دارلانشای محترم  حزب نوشتم ، این رسانه با اهمیت چپ ، روشنگر و دادخواه  دارای پوتنسیال بزرگی درامر روشنگری و رسانیدن صدا و خواست های حزب  و دادخواهان کشور درجامعه میباشد. باید ازاین پوتنسیال و ذخیره بزرگ ، به سود اماج های انسانی حزب وجنبش دادخواهی کشور استفاده گردد.

طوری که ازهمان روزنخست تعهد سپرده، و بارها تاکید نموده ام ، من ازکارکردهایم دراین دوره در برابرارگانهای « مشروع » حزب پاسخ ده می باشم.

دراین جا میخواهم تا سپاسمندی وامتنان خود را ازهمه همکاران و قلمبدستانی که درهمین دوره شش ساله، من و تارنمای خود شانرا حمایت و جانبداری نموده اند ابراز نمایم.

این سپاسمندی ام شامل حال رفقای که در رهبری حزب درداخل کشور و برون از آن، مرا در پیشبرد مسوولیت ام یاری رسانیده اند نیزمیگردد. 

با ستایش و قدردانی ازتلاش ها وابتکارات مدیران مسوول پیشتر ازخود ، برای مدیر مسوول بعدی و تیم کاری اش آرزوی پیروزی وموفقیت می نمایم.

امید آن دارم که مدیرمسوول بعدی با خرد ورزی  و احساس مسوولیت  دربرابر مردم ، جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور خط رسالتمند نشراتی موجود را ادامه داده،  و دورازهرگونه واپسگرایی در اعتلا و ارتقا حرکت مردمی بخاطر دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم کند.

بادرودهای رفیقانه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده،عضو شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان 

 

زندگی سازمانی

  تدویر جلسه کمیته حزبی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان   مورخ ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۸ جلسه  کمیته حزبی شورای کشور...
  برگزاری جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب   جلسه ای نوبتی ربع ‌اخیر سال ۲۰۱۸  شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان ت...
تدویر جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان   جلسه هیات رهبری شورای المان حزب ملی ترقی مردم ا...
گزارش اساسی کنگره ماه اسد حزب ملی ترقی ملی  مردم افغانستان...
 گزارش اساسی کنگره ماه اسد حزب ملی ترقی ملی  مردم افغانستان رفقای عزیز وگرانقدر، درادامه نشرگزارشات مربوط به کنگره ت...
پیام های جانبداری شوراهای حزبی...
با تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمانها حزبی از داخل کشور، و سازمانهای برون مرزی حزب با...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت وغم شریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاسف وتالم بی پایان اگاهی حاصل نمودیم ،که رفیق دوکتور س...
 برگشت همه بسوی اوست! اعـلان فــوتی  سیما نیازی همسر . مسعود نیازی پسر . زهره نیازی دختر . نیلاب نیازی عروس . امان خا...
اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان...
  بازگشت همه به سوى اوست! اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان مرحوم انجنير محمد عزيزسابق معاون صدراعظم و وزير پلان ؛...
پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا    به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برا...
پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  به مناسبت وفات رفیق عثمان راسخ سابق لوی څارنوال...

شعر در بامداد

سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...

سیاسی

دموکراسی و پیوند آن با...
مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی و پیوند آن با سوسیالیزم بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس   (بخش هفتم ، قسمت...
مارکسیزم درحال و آینده...
مارکسیزم درحال و آینده (بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس)  ( قسمت هفتم )   دیپلوم انجینر عمر محسن زاده   د...
فرانسه و جنبش اعتراضی « واسکت زردها »...
فرانسه و جنبش اعتراضی « واسکت زردها » روند اعتراضات گسترده در فرانسه در حال سرایت به سایر کشورهای اروپایی است و تا اک...
آموزه ایی از جنبش های جهانی...
آموزه ایی از جنبش های جهانی : بررسی بحران نولیبرالیزم از سوی رهبران چپ و ترقی ‌خواه  همه سخنرانان بر بحرانی که امریک...
درفرانسه چه می گذرد ؟...
درفرانسه چه می گذرد ؟ واسکت زردها درضدیت با برنامه های مکرون © imago/IP3press, Vincent Isore, imago stock&people...
افغانستان از کنفرانس بن تا امروز، و ضرورت ایجاد دولت قدرت مند و...
افغانستان از کنفرانس بن تا امروز، و ضرورت ایجاد دولت قدرت مند و دموکراسی کارا   دوکتورحبیب منگل ۲۷ نوامیر ۲۰۰۱ ترسای...
چالش اقتصاد و اهداف اسلام آباد از تقویت روابط با ریاض...
چالش اقتصاد و اهداف اسلام آباد از تقویت روابط با ریاض فرزاد رمضانی بونش   مقدمه درانتخابات اخیرپارلمانی پاکستان،...
درباره موضع تعویق انتخابات ریاست جمهوری...
 درباره موضع تعویق انتخابات ریاست جمهوری !   دوکتور حبیب منگل تعویق یا تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که بر...
برقراری صلح مستلزم محکومیت بین المللی ایدیولوژی اخوان مسلمین می باشد!
 تی یری میسان    سوریه : برقراری صلح مستلزم محکومیت بین المللی ایدیولوژی اخوان مسلمین می باشد!   سوریه باید به زود...
پاکستان که زمانی باد کشته بود توفان درو خواهد کرد...
پاکستان که زمانی باد کشته بود توفان درو خواهد کرد محمد ولی پاکستان از بدو تاسیس متکی بر فرهنگ نظامیگری وکودتایی بود .

دیدگاه

پس مقصر کیست؟...
پس مقصر کیست؟ چهاردهی وال دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که شماری از مسوولان فدراسیون فوتبال این کشور از جمله رییس...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی عبدالوکیل کوچی   دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان...
عربستان درآستانه کودتای نظامی...
عربستان درآستانه کودتای نظامی                   عارف عرفان در طوفان برخاسته از جنایت قتل جمال خاشقجی، بزرگرترین زمین ل...
گرامی باد خاطرات گران ارج ابرمرد تاریخ  و...
  گرامی باد خاطرات گران ارج ابرمرد تاریخ  والگوی  جنبش انقلابی و  مبارز عدالتخواهانه افغانستان  شادروان ببرک کارمل  ...
بیست ودومین سالگرد جاودانگی ببرک کارمل...
بیست ودومین سالگرد جاودانگی ببرک کارمل را گرامی میداریم  عبدالوکیل کوچی در آن مقطع نا بهنگام تاریخ که خورشید خوشبختی...
صلح افغانستان در آیینه استراتیژی امریکا...
صلح افغانستان در آیینه استراتیژی امریکا عارف عرفان همطراز با برپایی کنفرانس صلح مسکو ،تجلی نقش کرملین دربرگزاری کنفرا...
آیا طالبان صلاحیت مذاکره را دارند ؟...
آیا طالبان صلاحیت مذاکره را دارند ؟   عبدالوکیل کوچی پاسخ این سوال بزمانی بر میگردد که مردم آزاده افغانستان در راستای...

فرهنگی و اجتماعی

گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته   الهه افتخار    امروز جهان ما وارد عصر تکنالوژی انترنیتی...
دگـرصبح است...
    دگـرصبح است…   صبح است و پایان شب تار است دگر صبح است و بیداری سزاوار است دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار اس...
رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر...
 رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر   کاوش گور یک زن در عمق ٣٠٠ متری زمین   جسد مومیایی‌ شده یک زن که قد...
اعلامیه هیات مدیره همایش زنان افغانستان دراروپا به مناسبت روزجهانی منع خشونت دربرابر زنان     ۲۵نوامبرمصادف است با رو...
با چنين وضع محالست...
با چنين وضع محالست ***** از شما نه زر و مالى ، نه قبا ميخواهيم نه بلند منزل و قصرى ز طلا ميخواهيم ما چو آسايش و يک...
اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن...
  اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن   اعضای محترم ، دوستان و علاقه مند...
« اسیران درسیاهی »...
« اسیران درسیاهی » جمیله ناهید «اسیران در سیاهی»  تازه ترین اثر ارزشمند ازشیرین نظیری نویسنده شناخته شده است که در...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت نود و پنجمین سالروز تولد پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون ،...
اۉلچاو بیرلیگی...
      حلیم یارقین نرسه لرنینگ اۉلچاو بیرلیگی سیزلرده قنده ی بیرلیکلر بار؟ تیلیمیزده نرسه لرنی اۉلچش، سَنش یا مقدا...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب  ۱۳۴۴...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب ۱۳۴۴   احسان واصل سوم عقرب ېود، معمولاً باید ساعت هشت صبح درمکتب حاضر می بودم واز...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب سوم عقرب ، روز شهیدان صدیق کاوون در ماه مارچ سال ۱۹۶۳ محمد داوودکه مدت ده سال به حیث صدراعظم...
فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان...
 فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان بصیر دهزاد با ابراز سپاس و ابراز قدردانی بزرگ از همایش اروپایی زن...
غـرور ناشکـن...
غـرور ناشکـن با چنین کار بزدلانه ی تان نتوانید ای  خســان  جهان غرور پاک مردم ما را بشکنانید زیر پا سازید یا که...
تدویر کنفرانس علمی، پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان...
 تدویر کنفرانس علمی، پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان    بتاریخ ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۸ ترسایی کنفرانس اروپایی علمی ، پ...
تدویرجلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان   جلسه نوبتی دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست پوهاند...
 پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان درپیوند به حادثه المناک تروریستی درناحیه ششم شهرکابل شهرکابل ، ۱۵ س...
تدویر جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل   جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان رو...